kongres / ludzie

Gerald Matt

Data i miejsce urodzenia: 1958, Hard, Austria

Miejsce zamieszkania: Wiedeń, Austria

Dziedzina: zarządzanie kulturą, historia sztuki

Udział w EKK: uczestnik dyskusji

fot. Ferry Nielsen

Menedżer kultury, kurator sztuki. Od 1996 roku szefuje wiedeńskiej Kunsthalle, jednej z najbardziej prężnych instytucji sztuki współczesnej. Jest profesorem Universität für Angewandte Kunst w Wiedniu. O muzeum myśli jako o dynamicznej przestrzeni, w której odbywa się dialog, często konfliktowy, między pamięcią a przyszłością.

„Instytucja sztuki jest dzisiaj przedsiębiorstwem. Obowiązkiem tego, kto je prowadzi jest występować w obronie wolności sztuki.”

Zajmuje się przede wszystkim problemami związanymi z zarządzaniem instytucjami kultury. Domaga się dla nich autonomii. Jednocześnie uważa, że państwo powinno finansowo wspierać sztukę, nawet wówczas, gdy przekazywane przez nią treści są trudne i gdy artyści „czasem gryzą, gdy ich się karmi”. W książce „Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury” (2001 r.) wskazuje największe zagrożenia dla prowadzenia publicznych instytucji kultury. Z jednej strony nie powinno się w nich zamykać jak w oblężonych twierdzach i nie liczyć z gustami publiczności. Z drugiej (a jest to sytuacja coraz częstsza i groźniejsza) nie można ulegać populistycznym upodobaniom i wpływom polityków.

Gerald Matt studiował prawo, ekonomię i historię sztuki. Obecnie wykłada także w wiedeńskim Universität für Musik und Darstellende Kunst oraz w Zentrum für Internationales Kunstmanagement (CIAM) w Kolonii. Zasiadał w radach naukowych Museo d’Arte Moderna e Contemporanea w Bolzano (1999–2005), Museo d’Arte Moderna w Bolonii (2001–2006) i berlińskiej Kunsthalle (2007–2009).

Matt ma na swoim koncie publikacje, na które złożyły się wywiady ze współczesnymi artystami – „Künstler im Gespräch” (2003 r.), „Interviews 1” (2006 r.), „Interviews 2” (2007 r.). Wydał także m.in. „Kulturmanagement leicht gemacht” (2004 r.) i „Kommentare zu Kunst, Kultur und Politik” (2006 r.).