Ryszard W. Kluszczyński

AAA

Data i miejsce urodzenia: 1952, Łódź

Miejsce zamieszkania: Łódź

Dziedzina: kulturoznawstwo, wideoart

Udział w EKK: uczestnik dyskusji, juror konkursu Dokc's Docs

fot. archiwum prywatne

Ryszard W. Kluszczyński jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego i profesorem łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Do kręgu jego zainteresowań należą przede wszystkim: wideo-art, multimedia i film awangardowy. Zajmuje się też zagadnieniami cyberkultury. Jest krytykiem sztuki, twórcą pojęcia „sztuka krytyczna” – termin odnosi się do lat 90. i takich twórców jak Zbigniew Libera, Artur Żmijewski czy Robert Rumas. Ostatnio wydał książkę „Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu” (2010).

„Na tyle, na ile mogę wpływać na te procesy, będę działał na rzecz różnicowania, a nie zastępowania jednych form sztuki przez inne.”

Studiował na Uniwersytecie w Łodzi. W latach 1990–2001 był kuratorem w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie (wciąż współpracuje z CSW, dając prelekcje, chociażby na temat internetu jako miejsca działań artystycznych). Od 2001 do 2006 roku wykładał na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a od 2003 prowadzi zajęcia w łódzkiej filmówce.

Jest jurorem i organizatorem imprez poświęconych sztuce multimediów (Locarno, Oberhausen, Graz), członkiem redakcji rocznika naukowego „Art Inquiry”. Ostatnio był jednym z kuratorów poznańskiej wystawy „Beyond Mediations” (2010), na której najnowsza technologia łączyła się z tradycyjnymi środkami artystycznego wyrazu. Wydał kilkanaście książek, m.in. „Film – sztuka Wielkiej Awangardy” (1990), „Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce” (1998), „Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów” (2001).

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku