wolna strefa / strefa NGO

Jak wzmocnić międzynarodową współpracę?

AAA

Tematem kolejnego warsztatu poprzedzającego Europejski Kongres Kultury będzie „Mobilizowanie animatorów zmian kulturalnych: wzmacnianie międzynarodowej współpracy. Przykłady z sąsiedztwa Unii Europejskiej – Ukraina i Mołdawia”.

Spotkanie poprowadzą Tsveta Andreeva z Europejskiej Fundacji Kultury (European Cultural Foundation) oraz Oleksandr Butsenko, dyrektor Centrum Rozwoju – Demokracja poprzez Kulturę (Kijów).

Warsztat odbędzie się w sobotę, 7 maja, w godzinach 10-16 (z przerwą obiadową) w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego, ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Oferujemy także pokrycie kosztów podróży do/z Warszawy oraz obiad w przerwie warsztatów.

Warsztaty prowadzone są w języku angielskim.

Zapisy, informacje: warsztaty@nina.gov.pl

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy do 4 maja b.r.

„Mobilizowanie animatorów zmian kulturalnych: wzmacnianie międzynarodowej współpracy. Przykłady z sąsiedztwa Unii Europejskiej – Ukraina i Mołdawia”

Tematem warsztatu będą możliwości ponadnarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy krajami Unii Europejskiej i krajami spoza niej. Dwadzieścia lat po przemianach politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej działacze z obszaru kultury mają więcej wolności i możliwości tworzenia, podróżowania i współpracy. Ciągle jednak istnieją formalne i nieformalne przeszkody, ujawniające się szczególnie w relacjach krajów Unii i krajów sąsiedzkich, takie jak wizy, brak informacji, brak funduszy własnych, bariery językowe. Jest jednak możliwość, aby wesprzeć taką współpracę.

  • Czy jesteśmy gotowi zrobić krok ponad granicami?
  • Czemu współpraca kulturalna z krajami sąsiedzkimi jest potrzebna? Jak mogą na niej skorzystać organizacje pozarządowe?
  • Jakie są zalety i wady działania wewnątrz Unii, a jakie – współpracy z krajami sąsiedzkimi? Jakie są przeszkody?
  • Jak zacząć międzynarodowe partnerstwo? Elementy strategii i rozwiązywanie problemów.
  • Jaka jest rola polityki kulturalnej we wspieraniu międzynarodowej współpracy kulturalnej zarówno na szczeblu Unii, jak i na szczeblu krajowym?
  • Jaka jest rola społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu polityki kulturalnej?

Warsztat ten ma na celu zniwelowanie istniejących barier między działaczami kultury z Polski i z państw sąsiadujących z Unią Europejską – w szczególności z Ukrainy. Ma pokazać możliwe sposoby rozwijania ponadnarodowej współpracy kulturalnej we współczesnym, europejskim kontekście.

Tsveta Andreeva jest specjalistką w zakresie orędownictwa (advocacy), rozwoju polityki kulturalnej i zarządzanie w kulturze. Absolwentka Social & Cultural Management (Uniwersytet Ekonomiczny w Sofii) i studiów doktoranckich z Ekonomii Kultury na tym samym uniwersytecie. Pracowała w Bułgarskim Ministerskie Kultury. W latach 2000-2006 była lokalną koordynatorką ECF/ECUMEST Policies for Culture – programu orędownictwa (advocacy) w Europie Południowo-Wschodniej.

Oleksandr Butsenko jest członkiem Europejskiego Parlamentu Kultury oraz doradcą w Radzie Najwyższej (ukraiński parlament) i w Ukraińskim Komitecie Kultury. Niezależny ekspert z zakresu polityki kulturalnej, ekspert pracujący dla projektu Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (www.culturalpolicies.net). Inicjator rządowych programów powiązanych z trzecim sektorem i przemysłami kreatywnymi (creative industries), międzynarodowych projektów rozwoju kultury w społecznościach lokalnych.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

TAGI: warsztaty, NGO,