kongres / wydarzenia

Generator Pomysłów

warsztaty / interaktywne

9-10 września Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej

informacje o biletach

fot. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych

Generator Pomysłów to rodzaj warsztatów z udziałem przedstawicieli i liderów organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą mieli 24 godziny na opracowanie projektu społeczno-kulturalnego związanego z problematycznym zjawiskiem społecznym (np. wykluczenie osób starszych, ekologia i recykling, networking oraz rzecznictwo organizacji pozarządowych). Ideą Generatora Pomysłów jest twórcze wykorzystanie potencjału nowych technologii i narzędzi internetowych w obszarach społecznie zaniedbanych lub słabo rozwiniętych. Zasadą jest tu współpraca przedstawicieli zawodów kreatywnych i przedstawicieli NGO, działających w obszarze społeczno-kulturalnym.

W projekcie weźmie udział ok. 50 osób, działających w jednym z preferowanych sektorów, wybranych spośród zgłoszeń przez kuratora projektu. Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe zespoły wyposażeni zostaną w materiały niezbędne do realizacji projektu, a także wsparcie „Mistrza ceremonii” i czterech jego asystentów.

Projekt zakończy publiczna prezentacja rezultatów Generatora i głosowanie publiczności - 10 września 2011 o godzinie 12:00. Zwycięski pomysł otrzyma dotację na realizację.

Generatora Pomysłów przygotowuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, które podobne projekty – w różnych wariantach i pod różnymi nazwami – prowadzi od kilku lat. Wrocławska edycja jest luźno inspirowana brytyjskim formatem artystycznym Social Innovation Camp.

Kurator projektu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”