wolna strefa / dock's docs

Uzasadnienie werdyktu Jury

AAA

Uzasadnienie werdyktu Jury

1 miejsce: Damon Wolf

Pierwsza nagroda została przyznana Damianowi Ascenzzi za bardzo nowocześnie, spektakularnie, a zarazem klarownie zbudowaną wypowiedź – dynamiczny collage oryginalnie i przejrzyście skonstruowany, zarówno na poziomie montażu i manipulacji obrazowej, jak i na planie tworzonego dyskursu dotyczącego Solidarności oraz Stoczni Gdańskiej i jej historii. Jasny w koncepcji, atrakcyjny i zarazem komunikatywny formalnie, dokumentalny, audiowizualny plakat, w symbolicznym skrócie przedstawiający skalę i wagę wydarzeń rozpoczętych w roku 1980, a zakończonych współczesnym upadkiem stoczni. Jury zwróciło uwagę na dynamiczne i dobrze motywowane powiązanie obrazu z dźwiękiem, bardzo oryginalne potraktowanie materiału wizualnego, szczególnie na planie organizacji relacji czasoprzestrzennych oraz koherentną i inteligentną narrację.

2 miejsce: Grupa 8mm

Druga nagroda została przyznana Tomaszowi Wolszczakowi za oryginalne i twórcze wykorzystanie materiału wizualnego i dźwiękowego oraz ich atrakcyjne i jasne w wymowie powiązanie. Stworzone wideo w syntetycznej, dynamicznej formie przedstawia wydarzenia rozgrywające się pomiędzy rokiem 1980 a 1989, które wstrząsnęły systemem komunistycznym, zapoczątkowując proces prowadzący ostatecznie do jego upadku. Autorzy w ciekawy sposób powiązali hybrydyczną, audiowizualną konstrukcję z prowadzoną narracją, tworząc ekspresyjny remiks dokumentalny o wysokich walorach estetycznych.

3 miejsce: Visual Hijack

Trzecią nagrodę otrzymał Jacek Tymoszuk, którego video w intrygującej, wielomedialnej formie, niekiedy przybierającej postać instalacji artystycznej, podjęło narrację o wydarzeniach w Gdańsku w 1980 roku. Poprzez połączenie filmowych i telewizyjnych materiałów archiwalnych ze współczesnymi ujęciami Stoczni jako przestrzeni działań graffiti autor nie tylko uzyskał wyrazisty, uderzający efekt wizualny, ale także zbudował współczesną perspektywę oglądu sierpniowych wydarzeń. Jury doceniło także atrakcyjność i artystyczną wartość konstrukcji wizualnej strony pracy oraz jakość jej warstwy dźwiękowej.
 
Ryszard W. Kluszczyński, przewodniczący Jury

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku