Raquel Xalabarder

AAA

Miejsce zamieszkania: Barcelona, Hiszpania

Udział w EKK: uczestnik dyskusji

fot. archiwum prywatne

Prawniczka, specjalizująca się w prawie autorskim. Jej działalność naukowa i edukacyjna koncentruje się wokół tematu własności intelektualnej, rozpatrywanego w kontekście sztuki, przemysłu filmowego i rozrywkowego oraz internetu. Jest związana z ruchem Open Educational Resources (OER) – inicjatywą na rzecz stworzenia uniwersalnych zasobów edukacyjnych dostępnych dla całej ludzkości, powołaną pod auspicjami UNESCO.

„Ludzie są dziś coraz bardziej świadomi, co to znaczy być artystą i dlaczego sztuka powinna być prawnie chroniona.”

W swoich publikacjach i wykładach Xalabarder podkreśla, że w dobie masowej digitalizacji i powszechnego dostępu do internetu istniejące dotąd prawo chroniące własność intelektualną straciło rację bytu: rynek stał się globalny, a prawo wciąż działa na poziomie terytorialnym. Xalabarder wskazuje na konieczność wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań legislacyjnych, opartych na międzynarodowym consensusie. Analizując najpoważniejszą próbę wprowadzenia takiej reformy, czyli ruch Creative Commons, badaczka zwraca jednak uwagę, że nie należy postrzegać go jako inicjatywy skierowanej przeciwko prawom autorskim jako takim. Prawo autorskie nie jest, według niej, ograniczeniem twórczości, lecz przeciwnie: ma na celu jej wspieranie.

Wykształcenie prawnicze Xalabarder zdobyła na Uniwersytecie Barcelońskim i Columbia University Law School w Nowym Jorku. Wykłada na Universitat Oberta de Catalunya w Barcelonie.
 

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku