kongres / ludzie

Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ę”

Data i miejsce powstania: 2002, Warszawa

Siedziba: Warszawa

Dziedzina: animacja społeczno-kulturalna

Udział w EKK: kurator wydarzenia

Stowarzyszenie założone przez Piotra Stasika i Martę Białek-Graczyk realizuje ogólnopolskie projekty społeczno-kulturalne, których celem jest wzrost zaangażowania obywateli w życie publiczne i aktywizacja społeczności lokalnych przede wszystkim w obszarze kultury. Zgodnie z zasadą, że od ryby lepsza jest wędka, zamiast gotowych rozwiązań dają one uczestnikom logistyczne wsparcie i narzędzia niezbędne do samodzielnego ich przeprowadzenia i przede wszystkim uczą twórczego myślenia. „ę” przygotowuje młodych ludzi, animatorów kultury i seniorów do uruchamiania własnych projektów. Dzięki temu efekty nie są jednorazowe, tylko rozwijają się i toczą własnym, samodzielnym życiem.

„Chcemy tworzyć świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i dla innych.”

Do najważniejszych projektów „ę” należą, skierowane do warszawskich animatorów kultury „Zoom na domy kultury” oraz „Reanimator”, aktywizujący osoby w wieku emerytalnym „Seniorzy w akcji”, realizowany wspólnie z Fundacją im. S. Batorego „Dla tolerancji”, który promuje działania na rzecz tolerancji oraz program „Młodzi menedżerowie kultury”, którego adresatami jest młodzież.

„ę” prowadzi też stałą działalność edukacyjną – od warsztatów filmowych i fotograficznych po projektowania i designu oraz wydawniczą – produkuje książki i filmy promujące tematykę społeczną i dobre praktyki działań w obszarze kultury.

„ę” tworzy zespół 15 osób – animatorów, socjologów, fotografów i reżyserów filmowych w wieku od 19 do 35 lat.

W ramach Europejskiego Kongresu Kultury „ę” poprowadzi projekt „Generator Pomysłów”.