Alek Tarkowski

AAA

Data i miejsce urodzenia: 1977, Warszawa

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Dziedzina: socjologia

Udział w EKK: publikacja

Doktor socjologii, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, think tanku zajmującego się cyfrowym wymiarem życia społecznego. Interesują go relacje między procesami społecznymi, kulturą i systemem własności intelektualnej. Zajmuje się także socjologią nowych mediów i technologii. Analizuje kulturę remiksu i cyfrową kulturę popularną. Współtworzy projekt „Kultura 2.0” poświęcony przemianom kultury pod wpływem mediów cyfrowych. Jest autorem (wraz z Mirosławem Filiciakiem) felietonów do „Dwutygodnika”.

„Legalnie dostępnego utworu nie da się ukraść.”

Pracuje dla rządu. Jest jednym z ekspertów w Zespole Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów, gdzie bada kwestie dotyczące społeczeństwa cyfrowego. Należy do współautorów raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”.

Promuje ideę kultury otwartej. Szanuje własność intelektualną autorów, ale równocześnie próbuje szukać rozwiązań, które pozwolą szeroko z niej korzystać w imię istotnych wartości – kreatywności i rozwoju żywej, nieskrępowanej kultury. Tarkowski jest koordynatorem polskiej sekcji Creative Commons promującej m.in. bardziej elastyczną formułę praw autorskich. Twórca sam może określić zasady, według których chce udostępniać swoje utwory innym. I tak słynne „all rights reserved” ustępuje miejsca zwrotowi „some rights reserved”.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku