Peter Sloterdijk

AAA

Data i miejsce urodzenia: 1947, Karlsruhe, Niemcy

Miejsce zamieszkania: Karlsruhe, Niemcy; Wiedeń, Austria

Dziedzina: filozofia

Udział w EKK: Komitet Honorowy

fot. BE&W

Jeden z bardziej wpływowych myślicieli współczesnych. W obszarze jego zainteresowań znajdują się najróżniejsze dziedziny humanistyki: psychologia, teoria sztuki, historia, socjologia, filozofia kultury i religii, polityka. Przemiany kulturowe i cywilizacyjne Sloterdijk bada w szerokim kontekście, odwołując się zarówno do starożytności, jak i do Hollywood. Wypowiada się na temat globalizacji i kina akcji, terroryzmu i architektury, muzealnictwa i zmian klimatycznych. Wraz z jego esejami powróciły do niemieckiej filozofii humor i ironia.

„Filozofia nie jest dziedziną, ale aktywnością, która przenika wszystkie dziedziny.”

Jego najsłynniejsza książka, „Krytyka cynicznego rozumu”, wydana ponad ćwierć wieku temu brawurowa diagnoza współczesnej, oświeconej, ale wciąż fałszywej świadomości i krytyka ideologii inspirowała wielu filozofów, m.in. Slavoja Žižka. Kolejne teksty Sloterdijka często prowokują żywiołowe polemiki. Kontrowersje budziło jego przywiązanie do idei Nietzschego i do platońskiej teorii państwa, w którym władza ma absolutną kontrolę nad obywatelami. Niepokój wywołała też, sformułowana w jednym z jego nowszych esejów, „Die Revolution der gebenden Hand”, krytyka państwa opiekuńczego, które filozof nazywa „fiskalną kleptokracją”.

Sam o sobie mówi, że chce być „myślicielem odpornym na utopię”. Jednocześnie jest rzecznikiem konieczności zmiany: społecznej, ale też indywidualnej, która jego zdaniem jest warunkiem przywrócenia sensu w świecie, w którym rządzi cynizm i „apatia małych egoizmów”.

Sloterdijk jest pomysłodawcą i współgospodarzem stałej audycji emitowanej przez niemiecką telewizję ZDF, „Kwartet filozoficzny”. Jest też rektorem Państwowej Akademii Sztuki i Designu w Karlsruhe, gdzie wykłada filozofię i teorię mediów.
 

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku