kongres / ludzie

Agata Siwiak

Data urodzenia: 1974

Miejsce zamieszkania: Poznań

Dziedzina: teatr

Udział w EKK: kurator wydarzenia

fot. archiwum prywatne

Kuratorka projektów teatralnych i interdyscyplinarnych. Do niedawna zaangażowana w Festiwal Dialogu Czterech Kultur w Łodzi, którego była dyrektorką artystyczną (wraz z Grzegorzem Niziołkiem).Wcześniej związana była przede wszystkim z jedną z głównych polskich scen – Starym Teatrem w Krakowie, gdzie prowadziła festiwal baz@rt oraz impresariat i projekty międzynarodowe. Jednocześnie, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, współpracowała z najciekawszymi festiwalami teatralnymi w Polsce. Należy do tych kuratorów, którzy festiwal traktują jako dzieło sztuki konceptualnej, dyskursywnej.

„Kim jest kurator? Hybrydą.”

Jej autorskie projekty zawsze koncentrują się na wybranym zagadnieniu czy problemie, z którym muszą zmierzyć się zaproszeni artyści. Tak było m.in. w przypadku baz@rtu zorganizowanego wokół teatru postdramatycznego, współczesnej dramaturgii i nowych mediów czy Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Program łódzki dotykał wielokulturowej tożsamości miasta, zaproszeni twórcy i kuratorzy rewidowali obszary konfliktów i badali wciąż istniejące napięcia. Genius loci miasta, w którym realizuje projekt, Siwiak traktuje jako naturalny punkt wyjścia, ale też i wyzwanie. Tak jest i tym razem, w przypadku Trickstera 2011, przygotowanego na Europejski Kongres Kultury.