kongres / ludzie

Alina Şerban

Data urodzenia: 1978

Miejsce zamieszkania: Bukareszt, Rumunia

Dziedzina: film

Udział w EKK: uczestnik dyskusji

fot. archiwum prywatne

Alina Şerban jest historykiem sztuki i kuratorem. Studiowała historię i teorię sztuki na Narodowym Uniwersytecie Sztuki w Bukareszcie. Naukę kontynuuje w londyńskim Courtauld Institute of Art. Pracuje tam nad rozprawą dotyczącą twórczości rumuńskich artystów od czasów realizmu socjalistycznego po połowę lat 60.

„Porządek galerii jest już w sztuce nieaktualny.”

Działa jako niezależny kurator. Przygotowała m.in. prezentację „Indirect Speech” w Kunsthalle Fridericianum w Kassel (2006) oraz wystawy „Geta Brătescu” i „Ana Lupaş” w Galerie im Taxispalais w Innsbrucku (2008). Tworzyła „The Seductiveness of the Interval” – rumuński pawilon na Biennale w Wenecji w 2009 roku. W Polsce należała do zespołu badawczego wystawy pokazywanej wcześniej w Wiedniu: „Gender check / Sprawdzam płeć! Kobiecość i męskość w sztuce Europy Wschodniej” (Zachęta, 2010) – pierwszej wielkiej prezentacji o rolach płciowych dotyczącej tej części Starego Kontynentu.


W 2007 roku w Bukareszcie, wraz z rumuńskimi artystami, założyła Centre for Visual Introspection, niezależne stowarzyszenie promujące sztukę współczesną. Ośrodek koncentruje się na prezentacji i badaniu twórczości poddanej społecznym i politycznym przemianom, szczególnie w środkowej i wschodniej Europie. Şerban często uczestniczy w międzynarodowych debatach. Ostatnio brała udział m.in. w seminarium o dzisiejszej publiczności w Centro Cultural Montehermoso w baskijskiej Victorii (2009).