Ewa Rewers

AAA

Data urodzenia: 1952

Miejsce zamieszkania: Poznań, Polska

Dziedzina: filozofia, teoria kultury

Udział w EKK: uczestnik dyskusji

fot. archiwum prywatne

Profesor filozofii i teorii kultury. Od 1976 roku pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szefuje tam Zakładowi Kultury Miasta. Wykładała także na angielskich uczelniach: University of Strathclyde w Glasgow, University of East Anglia, University of Cambridge i w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, poza tym prowadziła konsultacje dla doktorantów w barcelońskim Universitat Politècnica de Catalunya.

„Nagle odkryto, że architektura przemysłowa to również dobro kulturowe. Z akcji rewitalizacyjnych skorzystają więc także kulturoznawcy i historycy sztuki.”

Zajmuje się przede wszystkim przestrzeniami miejskimi, architekturą, socjologią kultury, językiem i literaturą. Ma na swoim koncie książki poświęcone strukturalistycznym teoriom języka i literatury oraz filozofii kultury: „Społeczna świadomość językowo-artystyczna” (1991 r.) oraz „Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury” (1996 r.).

W 2005 roku wydała „Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta”, gdzie namysł naukowy łączy z osobistymi refleksjami. W książce opisuje różne sposoby doświadczania miasta, zastanawia się nad ich tożsamością. Zauważa, że postindustrialne miasta przełomu XX i XXI wieku rozwijają się w trudnym do określenia kierunku. Są ponadto uwikłane w globalną, intermedialną sieć – mocno związane z kinem, sztukami wizualnymi i nowymi technologiami. A ich kapitałem, w Polsce jeszcze kiepsko zagospodarowanym, są młodzi ludzie.

Należy do International Association for Aesthetics i International Association for Semiotics Studies. Brała udział w programie Coordination of International Organizations of Research on Architecture and Architecturology (CORA/AL), w latach 2000–2004 była jego wiceprezesem.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku