kongres / ludzie

Pius Knüsel

Data i miejsce urodzenia: 1957, Szwajcaria

Miejsce zamieszkania: Zurych, Szwajcaria

Dziedzina: zarządzanie kulturą

Udział w EKK: uczestnik dyskusji

fot. private archive

Dyrektor Pro Helvetia – Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury, której zadaniem jest wspieranie projektów z udziałem szwajcarskich twórców, przybliżanie tradycji kraju oraz wymiana kulturalna. Pro Helvetia działa w wielu państwach, ma także swoje biuro w Warszawie.

„Po dekadzie międzykulturowego dialogu sztuka jest znowu zmuszana do narodowej służby”.

Pius Knüsel studiował filozofię i literaturę niemiecką na Uniwersytecie w Zurychu. Początkowo pracował jako redaktor programów kulturalnych w szwajcarskiej telewizji. Następnie był dyrektorem odpowiedzialnym za artystyczny kształt jazzowego klubu Moods i pierwszego międzynarodowego festiwalu Jazznojazz w Zurychu. Do 2002 roku należał do zarządu Europe Jazz Network.

Równocześnie, od 1998 roku, zdobywał kolejne doświadczenia w zarządzaniu kulturą, m.in. jako szef oddziału Credit Swiss zajmującego się sponsoringiem sztuki. Był także członkiem komitetu i rady nadzorczej podyplomowych studiów zarządzania kulturą w Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften w Winterthur. W 2000 roku współtworzył Forum Kultur und Ökonomie. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane ze społeczną integracją, zróżnicowaniem kultury i jej globalizacją. Opowiada się za wolnością i niezależnością kulturalnych placówek. Uważa, że prowokacja jak najbardziej mieści się w granicach sztuki, której ani politycy, ani instytucje kultury nie powinni ostatecznie definiować.