Philippe Kern

AAA

Data i miejsce urodzenia: 1962, Strasburg, Francja

Miejsce zamieszkania: Bruksela, Belgia

Udział w EKK: uczestnik dyskusji

fot. archiwum prywatne

Manager kultury, specjalista w dziedzinie prawa autorskiego, ochrony konkurencji i prawa handlowego. Działa w strukturach międzynarodowych, pracuje m.in. dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

„Społeczeństwo nie powinno koncentrować się jedynie na potrzebach konsumentów.”

Kern studiował prawo na uniwersytetach w Strasburgu i Paryżu, kształcił się także w Kolegium Europejskim w Brugii. Aktywnie wspiera kulturę, a jego działalność zakrojona była zawsze na szeroką skalę. Prowadził między innymi departament prawny PolyGram, a także wiele stowarzyszeń, których był inicjatorem: European Film Companies Alliance (EFCA), Independent Music Companies Association (IMPALA) oraz European Young Photography Awards (EYPA). Kiedy zakładał IMPALĘ, mówił: „Chcemy być niezależnym głosem w Europie”, a jednocześnie starał się, by te organizacje stanowiły silną reprezentację środowisk artystycznych i miały wpływ na politykę europejską.

Z drugiej strony pragnie, by Europa doceniła i wykorzystała potencjał niezależnych twórców. Powołał również do życia stowarzyszenie Untitled (Sans Titre) promujące kulturę, inicjujące spotkania artystów z ludźmi ze świata polityki, nauki i biznesu, którzy wspólnie debatują o kwestiach społecznych, dialogu międzykulturowym, zajmują się także sprawami związanymi z ochroną środowiska czy rozwojem gospodarczym.

Kern jest założycielem i szefem zarządzającym, powstałej w 1999 roku w Brukseli, organizacji KEA European Affairs. KEA działa na rzecz rozwoju sztuki, kultury i sportu. Wspiera twórców i promuje kulturę pod hasłami jej autentyczności, oryginalności i różnorodności. W 2006 roku organizacja przygotowała obszerny raport, w którym opisywała gospodarcze i społeczne znaczenie kultury dla rozwoju Europy. Cztery lata później, w kolejnej pracy, badała, w jaki sposób kultura i sztuka przyczyniają się do pobudzania kreatywności.

W ramach Europejskiego Kongresu Kultury Kern weźmie udział w dyskusji „Spółka kultura”.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

TAGI: Spółka Kultura