Dejan Ilić

AAA

Data i miejsce urodzenia: 1965, Zemun, Serbia

Miejsce zamieszkania: Belgrad, Serbia

Dziedzina: literaturoznawstwo, dziennikarstwo

Udział w EKK: moderator dyskusji

fot. Mina Ilić, Ana Ilić

Literaturoznawca, dziennikarz, wydawca, tłumacz. Założyciel (1994 r.) i redaktor naczelny najważniejszego w Serbii magazynu literackiego i kulturalno-społecznego „Reč” („Słowo”). Od 2003 prowadzi swoje wydawnictwo „Fabrika knjiga” („Fabryka książek”), w którym wydaje publikacje dotyczące wydarzeń lat 90. w byłej Jugosławii.

Ilić należy do tych serbskich intelektualistów, którzy sprzeciwiają się polityce opartej na fałszowaniu historii, szczególnie najnowszej, i nacjonalistycznych ideach. Współpracuje z najważniejszymi mediami wspierającymi przemiany demokratyczne w Serbii, m.in. z bardzo szanowanym w całej byłej Jugosławii  portalem Peščanik.

„Nie wierzę, że estetykę da się oddzielić od etyki.”

Prowadził debaty, wykłady i prezentacje związane z tematyką genderową, społeczną oraz dotyczące przyczyn, form i skutków wojen w byłej Jugosławii. Współpracował z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi (Belgrade Center for Human Rights, UNDP Transitional Justice Programme for Parliamentarians, Group 484, Centrum Dekontaminacji Kulturowej, Serbska Biblioteka Narodowa, waszyngtoński National Democratic Institute). W 2001 roku był zastępcą dyrektora  Centrum Dokumentacji „Wojny w latach 1991–1995”.

Studiował teorię literatury na Uniwersytecie w Belgradzie, jest też absolwentem programu studiów genderowych i kulturowych w Central European University (CEU) w Budapeszcie. Publikuje artykuły i przekłady (m.in. tekstów Judith Butler i Hannah Arendt) w najważniejszych czasopismach byłej Jugosławii.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku