kongres / ludzie

Graham Burnett

Miejsce zamieszkania: Princeton, USA

Dziedzina: historia i filozofia nauki

Udział w EKK: uczestnik dyskusji

fot. archiwum prywatne

Profesor historii na Uniwersytecie Princeton, członek The New York Institute for the Humanities. Zajmuje się przede wszystkim historią i filozofią nauki, ale jego zainteresowania są bardzo rozległe, dotyczą także historii naturalnej, dziejów techniki i sztuki, badań nad środowiskiem, ekologią, kartografią i oceanografią.

„W dyskusjach humanistów pytania zawsze pozostają otwarte.”

Burnetta zafascynowała siła, z jaką nauka jest w stanie objaśniać rzeczywistość i powodować potężne zmiany na świecie, na przykład w postaci kolonializmu. Od tego czasu analizuje rozwój wiedzy, jej polityczne i społeczne znaczenie oraz wpływ na cywilizację. Ma na swoim koncie ważne publikacje. W „Masters of All They Surveyed. Exploration, Geography, and a British El Dorado” (2000 r.) opowiada o eksploracji Gujany, która silnie oddziałała na umocnienie brytyjskiego imperializmu. Nagrodzona New York City Book Award i Hermalyn Prize for Urban History książka „Trying Leviathan” (2007 r.) to z werwą napisane studium o rozwoju klasyfikacji organizmów na przełomie XVIII i XIX wieku. Padają w nim fundamentalne pytania o porządek natury i panowanie człowieka nad przyrodą. Z kolei w „A Trail By Jury” Burnett łączy sensacyjny wątek z refleksjami humanisty, stojącego w obliczu czegoś tak pozornie prostego jak uzasadnienie wątpliwości. W osobistym tonie pisze o swoich doświadczeniach przewodniczącego ławy przysięgłych w procesie o morderstwo. Wkrótce ukaże się jego nowa książka „Save the Whales? Science, Politics, and Conservation in the Twentieth Century” – praca dotycząca badań, międzynarodowej polityki i ochrony zasobów morskich w XX wieku.

Burnett jest redaktorem kwartalnika „Cabinet”, w którym pisze się zarówno o głównych nurtach, jak i poboczach kultury. Ostatnio jego badania koncentrują się także wokół współdziałania sztuki i najnowszych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z oszustwami i fałszerstwami.