wolna strefa / strefa NGO

Kultura a rozwój społeczny i gospodarczy

AAA

Narodowy Instytut Audiowizualny zaprasza na ostatni z cyklu warsztat dla przedstawicieli społeczno-kulturalnych organizacji pozarządowych w Polsce.

Tym razem tematem spotkania będzie „Kultura a rozwój społeczny i gospodarczy”, a poprowadzi je Rarita Zbranca, członkini Grupy Strategicznej „A Soul for Europe”, dyrektorka Fundacji AltArt w Cluj w Rumunii.

Warsztat odbędzie się w sobotę, 16 lipca w godzinach 10-17 (z przerwą obiadową) w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego, ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie.
Warsztat prowadzony będzie w języku angielskim.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Oferujemy także pokrycie kosztów podróży do/z Warszawy oraz obiad w przerwie warsztatów.

Informacje: warsztaty@nina.gov.pl
Zapisy: formularz zgłoszeniowy

Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca b.r. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kultura a rozwój społeczny i gospodarczy

W społeczeństwie, w którym wzrasta produkcja i konsumpcja dóbr niematerialnych (usług, informacji), wzrasta również rola kultury. Miasta kreatywne używają kultury do rozwoju: poprawienia poziomu życia mieszkańców, do przyciągania inwestorów, pracowników, turystów, do kreowania swojego wizerunku, do rewitalizacji zaniedbanych obszarów miasta itp. Polityka europejska również zauważyła rolę kultury w zglobalizowanym świecie i dodaje kulturalne komponenty do programów np. rozwoju regionalnego czy spraw zagranicznych.

Podczas warsztatu zostaną omówione różne aspekty kultury jako motoru rozwoju, które będą pomocne dla uczestników w formułowania argumentów  wspierających ich działania artystyczne i kulturalne w relacjach z odbiorcami, sponsorami i politykami.

Rariţa Zbranca – menadżerka i animatorka kultury. Ma doświadczenie w badaniach kultury, coachingu i konsultowaniu oraz w tworzeniu polityki kulturalnej. Jest dyrektorką i jedną z założycieli   Fundacji AltArt w Cluj w Rumunii – kolektywnej przestrzeni  dla sztuki współczesnej. Jest członkinią Grupy Strategicznej inicjatywy „A Soul for Europe”. Pracowała w obszarach sztuki, kultury, mediów, demokracji, praw mniejszości dla organizacji pozarządowych, m.in. AltArt Foundation, „A Soul for Europe”, Ethnocultural Diversity Resource Center, Soros Foundation for an Open Society Romania. Studiowała PhotoVideoDigital Image na Uniwersytecie Sztuki i Designu w Cluj oraz dziennikarstwo na  Uniwersytecie Babes Bolyai w Cluj.

Celem cyklu warsztatów Narodowego Instytutu Audiowizualnego dla organizacji pozarządowych jest podjęcie tematów istotnych z perspektywy trzeciego sektora i społeczeństw obywatelskich w krajach Unii Europejskiej. Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy ekspertów, którzy mają doświadczenie w działaniu w sektorze pozarządowym, są również autorytetami w dziedzinie kultury na europejskich uczelniach i w instytutach kultury.

Warsztaty są częścią przygotowań do Europejskiego Kongresu Kultury we wrześniu 2011 roku w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Prezydencji.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku