wolna strefa / strefa NGO

Bierność i aktywność: jakie są bariery zaangażowania i jak je przełamać?

AAA

Narodowy Instytut Audiowizualny zaprasza na kolejny warsztat dla przedstawicieli społeczno-kulturalnych organizacji pozarządowych w Polsce.

Tym razem tematem spotkania będzie „Bierność i aktywność: jakie są bariery zaangażowania i jak je przełamać?”, a poprowadzi je Anna Giza-Poleszczuk, doktor habilitowany, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Pracownią Badań nad Kapitałem Społecznym.

Warsztat odbędzie się w piątek, 24 czerwca w godzinach 10-17 (z przerwą obiadową) w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego, ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Oferujemy także pokrycie kosztów podróży do/z Warszawy oraz obiad w przerwie warsztatów.

Informacje: warsztaty@nina.gov.pl
Zapisy: formularz zgłoszeniowy

Na zgłoszenia czekamy do 22 czerwca b.r. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bierność i aktywność: jakie są bariery zaangażowania i jak je przełamać?

Teza o bierności i roszczeniowości polskiego społeczeństwa jest powszechnie znana, i – na pozór – dobrze udokumentowana. Wskazuje się na niską frekwencję wyborczą, niewielki odsetek ludzi angażujących się w wolontariat, przywołuje się słynny wskaźnik „uogólnionego zaufania” i niechęć do podejmowania wspólnego działania. Jednocześnie równie powszechnie wiadomo, że jesteśmy niezwykle pracowici (pracujemy najdłużej i najwięcej w całej UE27), niesłychanie przedsiębiorczy (dynamiczne powstawanie mini przedsiębiorstw) i bardzo „zaradni”. Jak wyjaśnić tę dziwną dwoistość naszej natury? Dlaczego wkraczając w przestrzeń publiczną tracimy cały zapał do działania i energię? Celem warsztatów jest:

  • przepracowanie, na podstawie własnych doświadczeń oraz wiedzy ogólnej obrazu „polskiego społeczeństwa”: czy rzeczywiście jest takie, jak się je zwykle przedstawia?;
  • próba odnalezienia barier utrudniających angażowanie się ludzi w działania społeczne;
  • opracowanie strategii (dla III sektora) włączania ludzi w programy społeczne o różnym charakterze.

Będziemy pracować technikami warsztatowymi, z dodatkiem dwóch krótkich prezentacji: jedna zawierać będzie podsumowanie wydarzeń i trendów w Polsce od roku 1989, a druga – krótką listę najbardziej spektakularnych zmian w sferze wartości życiowych, jakie dokonują się w naszym kraju.

Anna Giza-Poleszczuk, doktor habilitowany, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Pracownią Badań nad Kapitałem Społecznym. Na Uniwersytecie pracuje od roku 1981. W latach 1994 – 2005 pracowała dodatkowo w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji. Doświadczenie wyniesione z prowadzenia praktycznie zorientowanych badań społecznych oraz przyjaznego przekazywania diagnoz naukowych szerszej publiczności stara się wykorzystać na rzecz zbliżenia nauki i „praktyki”, a w szczególności – na rzecz zwiększenia publicznej wiedzy o kwestiach społecznych. Aktualnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego do spraw studenckich, a jej ambicją jest otwarcie socjologii na praktyczne wyzwania społeczne. Jest liderką Projektu Społecznego 2012, realizowanego z grantu Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe, którego celem jest poszerzenie myślenia o organizacji w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 o społeczne korzyści i społeczne dziedzictwo tej imprezy. Jest też kierownikiem grantu z mechanizmu EOG, w ramach którego po raz pierwszy przeprowadzono w Polsce pomiar jakości usług publicznych. Jest też prezeską Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, założonej wspólnie z Kubą Wygnańskim fundacji stawiającej sobie za cel powiązanie wiedzy naukowej z wyzwaniami życia społecznego.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku