wolna strefa / strefa NGO

Zasady mądrego rozwoju organizacji

AAA

Zasady mądrego rozwoju organizacji

Wnioski po warsztatach z Mileną Dragićević Šešić

Zasada nr 1

Nie można robić wszystkiego. Warto zawęzić cele organizacji, do tych, które dają się zrealizować.

Zasada nr 2

Każda z organizacji powinna co jakiś czas od nowa definiować swoje cele i misje. Jeśli zapomina się o czymś tak podstawowym jak idea, która doprowadziła do stworzenia kolejnej fundacji czy stowarzyszenia, można w ciągu kilku lat doprowadzić do sytuacji, że organizacja zamieni się w bezideowy twór działający od „grantu do grantu”.

Zasada nr 3

W każdej organizacji powinna panować równowaga merytoryczna. Pułapką wielu NGO-sów jest na przykład dobieranie członków wyłącznie wśród znajomych, przyjaciół, jednej grupy wiekowej czy środowiskowej. To prowadzi często do szybkiego zasklepienia się i kostnienia tych organizacji (brak rozwoju). To samo dotyczy projektów zewnętrznych: jeśli organizujemy, na przykład, warsztaty dla dzieci prowadzącymi nie powinny być wyłącznie osoby nam znane. Organizacje powinny nieustannie szukać nowych/ciekawych współpracowników.

Zasada nr 4

Każda organizacja z biegiem czasu się starzeje. Jeśli dana organizacja składa się wyłącznie z ludzi z jednego pokolenia, po kilkunastu latach działalności może się okazać, że dana grupa wiekowa nie nadąża za zmianami (brak nowych członków w zarządzie = brak nowych, twórczych idei). Dlatego poza różnorodnością merytoryczną, bardzo ważne jest też zróżnicowanie wiekowe członków.

Zasada nr 5

Zróżnicowanie wiekowe wiąże się często z poziomem zaangażowania w działalność wolontariacką. Problemem wielu organizacji jest brak osób gotowych do bezinteresownej pracy. Studenci, którzy chętnie się angażują w działania trzeciego sektora wielokrotnie szybko tracą zapał i odchodzą. Dlaczego nie zaprosić do współpracy seniorów, którzy chętnie się angażują, a przy tym reprezentują inne pokolenie, doświadczenia zawodowe i potrzeby?

Zasada nr 6

Aby zapewnić płynność finansową organizacji, nie można uzależniać się od grantów. Należy szukać pomocy/współpracy niestandardowych, takich jak łączenie się w sieci, współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu, szukanie innych niż państwowe, źródeł finansowania.

Zasada nr 7

Do sprawnego funkcjonowania organizacji konieczny jest klarowny podział kompetencji członków. Brak jasnych kryteriów i podziału pracy prowadzi do frustracji i niezadowolenia. Nikt nie lubi wypełniać wniosków ani zajmować się robotą papierkową, dlatego podział ról w organizacjach powinien być przejrzysty, oparty na wiedzy i kompetencjach poszczególnych osób.

Zasada nr 8

W każdej trudnej sytuacji można znaleźć korzystne rozwiązanie. Dlatego każda organizacja co jakiś czas (raz do roku/po zakończeniu danego projektu) powinna przeprowadzać wewnętrzną ewaluację.

Opracowała Monika Powalisz

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku