wolna strefa / strefa NGO

Rewolucyjne prze(d)stawienietwórcze związki biznesu i niezależnych organizacji kulturalnych

AAA

Julia Rowntree

Nie ma sprawdzonego przepisu na nawiązanie udanej współpracy pomiędzy biznesem a organizacją pozarządową z sektora kulturalnego. Podstawowe warunki to chęć uczenia się, potrzeba zmiany, budowanie wzajemnego zaufania oraz wiara w jednoczącą moc sztuki.

Organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą powstają w odpowiedzi na potrzeby społeczne, a jednocześnie – z powodu drzemiących w społeczeństwie możliwości. Istnieją dzięki pasji i dobrowolnej pracy założycieli, posługując się wieloma środkami wyrazu – często wykraczającymi poza arsenał sztuki głównego nurtu – oraz poruszając się po najróżniejszych obszarach zarówno prawdziwego, jak i wirtualnego świata. Instytucje publiczne często zwlekają z udzielaniem wsparcia finansowego takim inicjatywom: praktyka jest szybsza niż legislacja. Organizacje pozarządowe, którym zależy na rozwoju, stabilizacji i podniesieniu wydajności, muszą zwracać się o pomoc – zwłaszcza finansową – do innych źródeł. Biznes jest tylko jednym z nich.

Wyciągnięcie ręki do sektora prywatnego wymaga zrozumienia rządzących nim praw oraz zbliżenia się do działających w nim ludzi. Ponadto konieczna jest trzeźwa ocena hierarchii potrzeb i możliwości, określająca kształt każdej współpracy, a także szczera odpowiedź na pytanie: do czego moja organizacja może się przydać danej firmie.

Warto pamiętać o tym, że firmy, podobnie jak organizacje NGO, różnią się wielkością i typem działalności: od międzynarodowego dostawcy usług telekomunikacyjnych, energetycznych czy ubezpieczeniowych po studio projektowe czy cukiernię. Celem każdej z nich jest wypracowanie zysków. Z drugiej strony w Europie kładzie się coraz większy nacisk na ograniczanie uprawnień rządu centralnego, co wpływa także na formy działalności biznesowej: mamy do czynienia z postępującą prywatyzacją usług i powstawaniem tak zwanych przedsiębiorstw społecznych. Zakres znaczeniowy terminu „biznes” jest coraz szerszy: mieszczą się w nim zarówno towarzystwa mieszkaniowe, usługi związane z utylizacją śmieci i odzyskiwaniem surowców wtórnych, służba zdrowia, edukacja, a nawet – niektóre organizacje pozarządowe. Podmioty te różnią się budżetami, ale każdemu z nich warto przyjrzeć się jako potencjalnemu partnerowi.

Przedsiębiorstwa, podobnie jak organizacje pozarządowe, kierują się różnymi wartościami i modelami działania. Podlegają wielu naciskom i przeżywają rozmaite problemy na różnych etapach istnienia, a jednocześnie wszystkie funkcjonują w świecie pełnym niewiadomych różnego typu: prawodawczych, gospodarczych i środowiskowych. Niektóre firmy są otwarte, odpowiedzialne, chętne do uczenia się i adaptacji, inne – wręcz przeciwnie. Reputacja niektórych przedsiębiorstw lub podejmowane przez nie działania od razu dyskwalifikują je jako potencjalnych partnerów do współpracy. Z drugiej strony pojedynczy pracownicy takich firm mogą odczuwać potrzebę zmiany wizerunku oraz modelu działania – wewnętrznego i zewnętrznego – swojego przedsiębiorstwa. W tym celu niektórzy z nich mogą zwracać się o pomoc do instytucji kultury.

Należy pamiętać, że ludzie pracujący w biznesie są także obywatelami, a ich zainteresowania i motywacje nie kończą się na pracy zawodowej.

To prawda, że organizacje pozarządowe spotykają się raczej z negatywnymi reakcjami ze strony biznesu. Nawet nasi sprzymierzeńcy wewnątrz firm nie zawsze potrafią przekonać swoich kolegów do udzielenia nam wsparcia finansowego. Owocna współpraca nie przychodzi łatwo, jednak nawet niewielka liczba sprzyjających nam osób może odwrócić losy pojedynczej organizacji. Warto więc podjąć wysiłek przekroczenia barier i stworzyć podwaliny wzajemnego zaufania. Niektóre przedsiębiorstwa są potężnymi graczami we współczesnym społeczeństwie. Artyści mają z kolei długie tradycje wchodzenia w relacje z władzą i znaczącymi mecenasami; z jednej strony zabiegają o ich wsparcie, z drugiej potrafią przekazywać im niewygodną prawdę za pomocą języka sztuki.

Piszę z perspektywy Wielkiej Brytanii, a konkretnie jej stolicy, ponieważ przez lata pełniłam funkcję dyrektora rozwoju Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Londynie (LIFT[1]). Do moich zadań należała współpraca z rozmaitymi sektorami (także z biznesem) w poszukiwaniu środków, nie tylko finansowych, bez których niezależna organizacja kulturalna działająca w wielkim mieście nie byłaby w stanie funkcjonować. Potrzebowaliśmy pieniędzy, ale także rad i konsultacji, dostępu do budynków, gruntów oraz ludzi, którzy służyliby ekspertyzą i kontaktowaliby nas z decydentami. Z biegiem lat udało się nam stworzyć wspólnotę doradców i specjalistów z różnych dziedzin. Ich pomysły i pomoc przyczyniły się do rozwoju naszej organizacji i pomagały nam przystosowywać się do zmiennych okoliczności. Ponadto nasz zespół ekspertów zaczął przyciągać kolejnych sponsorów i partnerów. Ich wsparcie owocowało często innymi, równie korzystnymi formami współpracy.

Pozyskiwaliśmy firmy przede wszystkim jako sponsorów komercyjnych. W zamian udostępnialiśmy im pewną przestrzeń w ramach festiwalu, którą wykorzystywali do reklamy i promocji. Z czasem stała się ona także okazją do podkreślania zaangażowania danej firmy w działalność społeczną. W połowie lat 80. ubiegłego wieku, gdy zaczynaliśmy organizować festiwal, takie mechanizmy współpracy były czymś zupełnie nowym. Firmy różnie podchodziły do zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu. Zbyt wiele przedsiębiorstw, mimo szlachetnych deklaracji, kierowało się przy współpracy z LIFT-em wyłącznie względami marketingowymi. Takie myślenie ludzi biznesu w relacjach ze światem sztuki jest zresztą nadal najbardziej rozpowszechnione. Mimo to doświadczenia i kontakty nawiązane w pierwszej, stricte komercyjnej fazie współpracy, umożliwiły festiwalowi LIFT stworzenie innego modelu w kolejnych fazach.

Gdy w połowie lat 90. zeszłego stulecia politykę i sferę publiczną zdominowała pogoń za wartościami materialnymi, postanowiliśmy radykalnie zmienić podejście. Zaczęliśmy zapraszać firmy do współpracy, oferując im możliwość uczenia się i wyciągania wniosków ze sztuki, którą przedstawiamy. Szczegółowy opis naszego programu szkoleniowego nie zmieści się w niniejszym artykule. Najważniejszy wniosek jest taki, że niezależnie od typu współpracy, etapy badania, namysłu i rozmowy przebiegają tak samo[2]. Z kolei sformułowanie zaproszenia leży całkowicie po stronie organizacji pozarządowej.

Od czego zacząć? Dobrze jest na początku nie wiedzieć za dużo i rozejrzeć się dookoła. Postarajcie się zrozumieć specyfikę biznesu w swoim kraju, mieście i dzielnicy. Czytajcie prasę gospodarczą. Miejcie oczy i uszy otwarte. Wypatrujcie ogłoszeń na ulicy i w internecie. Wyszukujcie interesujące konferencje i panele biznesowe. Próbujcie dostać się na nie jako osoba prywatna lub jako sponsorowany delegat i poznawać specyfikę biznesu z pierwszej ręki. Wypytujcie każdego o kontakty i pośredników. Na celownik bierzcie zwłaszcza kochających sztukę profesorów z uczelni ekonomicznych, przychylnych wam – oraz wszelkiej działalności artystycznej – przedsiębiorców i działaczy społecznych, a także członków waszej publiczności i szeroko pojętej siatki kontaktów. Poznawajcie konkretnych biznesmenów i pytajcie, na jakich zasadach działają ich firmy. Szukajcie punktów wspólnych z waszą działalnością i zacznijcie myśleć w kategoriach biznesowych. Czytajcie, czytajcie i jeszcze raz czytajcie o wyzwaniach stojących obecnie przed biznesem.

W ten sposób organizując festiwal, zaczęliśmy rozumieć, co sztuka miała do zaoferowania przedsiębiorcom. Odkryliśmy, że prywatni sponsorzy byli czasem bardziej skłonni do ryzyka niż publiczni; i tak na przykład pierwszą inicjatywę edukacyjną festiwalu LIFT finansowała pewna prywatna firma.

Spojrzenie do wewnątrz jest równie ważne. Potencjalni sponsorzy i ofiarodawcy muszą wiedzieć, że ich pieniądze i reputacja są w dobrych rękach. Każda organizacja szukająca wsparcia w biznesie musi mieć statutową możliwość przyjmowania funduszy oraz zdolność właściwego nimi zarządzania. Struktura prawna i statutowa to podstawa. Niektóre fundacje biznesowe wspierają tylko organizacje o statusie charytatywnym lub non-profit. Wszyscy sponsorzy życzyliby sobie, aby struktura zarządzania waszej organizacji była godna zaufania. Namysłu wymagają także mniej oczywiste sprawy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji pozarządowej.

Gdy w 1986 roku zaczynałam pracować przy organizacji festiwalu, LIFT nie miał żadnych doświadczeń we współpracy z biznesem. Mechanizm ten był zresztą całkowitą nowością w świecie sztuki. Trzy poprzednie edycje festiwalu zorganizowano dzięki funduszom publicznym i dotacjom z innych źródeł. Renoma artystyczna festiwalu zapewniła nam solidny start. Dotacje publiczne utrzymywały się jednak na niezmiennym poziomie, tak więc bez finansowania ze źródeł prywatnych nie mieliśmy szansy na powiększanie festiwalu przy jednoczesnym utrzymaniu niskich cen biletów. Po trzech edycjach imprez mieliśmy o czym opowiadać potencjalnym sponsorom. Trzeba było tylko ustalić, jak przedstawić swoje racje oraz jak uzasadnić potrzebę zaangażowania zewnętrznych funduszy.

Prosiliśmy o radę bliższych i dalszych znajomych, którzy mieli różne doświadczenia zawodowe. Zespół nazwaliśmy Radą Rozwojową. Organ nie posiadał żadnej odpowiedzialności prawnej, ale w momencie ukonstytuowania jego członkowie formalnie związali się z festiwalem. Wnieśli doświadczenia m.in. z dziedzin marketingu, bankowości, reklamy, międzynarodowego biznesu i współpracy z rządem. Mieliśmy zbyt małe biuro, więc spotkania odbywały się w siedzibach członków Rady lub w klubie w centrum Londynu, który zgodził się wesprzeć naszą inicjatywę.

Po pewnym czasie regularne spotkania okazały się zbyt czasochłonne i trudne w organizacji, zaczęliśmy więc widywać się osobno z poszczególnymi ekspertami, a kontakt z całym zespołem utrzymywaliśmy poprzez wydarzenia w ramach festiwalu. Regularne przyjęcia służyły podtrzymywaniu kontaktów i sprzyjały rodzeniu się pomysłów.

Zrozumieliśmy, że imprezy i zabawa są bardzo ważne w tworzeniu pozytywnych więzi rozciągających się między różnymi grupami społecznymi. Ważne były też warunki, w jakich przyjmowaliśmy gości. Staraliśmy się traktować ich tak samo, niezależnie od pochodzenia, zaplecza kulturowego czy stażu przy organizacji festiwalu.

Konsultacje, spotkania i imprezy (często sponsorowane) sprawiły, że zespół się rozrastał. Dzięki temu atmosfera wsparcia, solidarności i entuzjazmu, otaczająca festiwal LIFT, zaczęła przenikać do sfer leżących poza światem sztuki. Wiedzieliśmy już, że firmy prywatne mogą mieć interes w przyłączaniu się do naszego programu i nawiązywaniu kontaktu z publicznością za pośrednictwem naszych materiałów promocyjnych. Musieliśmy znowu odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Kim są nasi widzowie? Co o nich wiemy? Jak opisać ich w kategoriach marketingowych? Ile ulotek drukujemy? Gdzie się je rozdaje? Z jakich jeszcze kanałów promocyjnych korzystamy? Nasza propozycja biznesowa musiała zawierać jasne odpowiedzi na postawione wyżej pytania.

Należało ustalić także podstawowe fakty na temat naszego programu i poszczególnych przedstawień. Jak opiszemy te spektakle? Kiedy się odbywają? Czy wszystkie warto objąć patronatem? Ostatnie pytanie zmusiło nas do realistycznego postawienia sprawy. Organizowaliśmy międzynarodowy festiwal teatralny i siłą rzeczy niektóre ze spektakli przyciągały większe zainteresowanie sponsorów niż inne. Do tych popularniejszych należały produkcje rozrywkowe, cieszące się powodzeniem u dyplomatów, oraz, w odróżnieniu od innych przedstawień, niebudzące politycznych kontrowersji. Postanowiliśmy nie tracić czasu na przekonywanie prywatnych sponsorów do finansowania produkcji, których szanse na wsparcie były i tak znikome. Dotowaliśmy je za to z funduszy publicznych. Nazwy sponsorów przyporządkowane były do konkretnych spektakli, ale środki, które od nich otrzymywaliśmy, zasilały cały budżet.

W pewnych sytuacjach, chcąc uniknąć zbyt wysokiego ryzyka finansowego, zastrzegaliśmy sobie prawo do wystawienia spektaklu dopiero po znalezieniu dla niego sponsora.

Szybko zrozumieliśmy, że aby dojść do fazy rozmowy, musimy nauczyć się, jak mówią Amerykanie, „sprzedawać” swój pomysł. I robić to z przekonaniem, w formie zwięzłej i interesującej. Czasami musiała wystarczyć nam trwająca zaledwie dwadzieścia sekund rozmowa telefoniczna albo przypadkowe spotkanie w windzie.

Przedstawiciel firmy decyduje się na wsparcie organizacji lub projektu wyłącznie z dwóch powodów: a) pomysł ma swoją logikę handlową; b) pomysł osobiście go zainteresował.

Człowiek ten będzie musiał uzasadnić wniosek o wsparcie finansowe waszej inicjatywy przed swoimi kolegami, a więc także im należy odpowiednio „sprzedać” pomysł. Traktujcie jego lub ją jako sojusznika, nie zaś tylko źródło finansowania. Rola sojusznika wewnątrz firmy jest skomplikowana, kontakt ten będzie wymagał od was wsparcia i cierpliwości.

Musieliśmy także zawczasu zdecydować się, jak odwdzięczyć się sponsorom, innymi słowy: co im sprzedać. Musieliśmy pozostać wierni wyznawanym wartościom kulturalnym i obywatelskim, zapewniając jednocześnie naszym partnerom namacalne korzyści.

W zamian otrzymywaliśmy sumy różnej wysokości, jednorazowo od tysiąca do pięćdziesięciu tysięcy funtów. Każda z umów sponsorskich zawierała też elementy, które trudno wycenić: darmową reklamę, bilety na spektakle, zaproszenia na przyjęcia, czy obecność w mediach. Wartość sponsoringu mieściła się między dostępnym budżetem a minimalną sumą dofinansowania, poniżej której nie byliśmy skłonni do współpracy.

Porozumienie organizacji pozarządowych i biznesu opiera się przede wszystkim na bezpośrednich kontaktach, a w dalszej kolejności na wzajemnej ocenie priorytetów, możliwości i zgrania w czasie. Co ważne, każda współpraca odbywa się w konkretnym kontekście społecznym, gospodarczym i politycznym. Podstawą porozumienia pozostają jednak wspólne wartości kulturowe i motywacje na poziomie indywidualnym.

Wiadomo, że Brytyjczycy uwielbiają herbatę. Przyrządzenie dobrej esencji wymaga właściwych proporcji namysłu, rozmowy i konsultacji. Proces nawiązywania współpracy między organizacjami pozarządowymi i biznesem należy podzielić na fazy:

 1. Namysł nad własną organizacją i rozmowa.
 2. Badania zewnętrzne, konsultacje i rozmowa.
 3. Sformułowanie zaproszenia i impreza.

Innymi słowy: dwie filiżanki herbaty i kieliszek wina. Do dzieła!

 

Raporty i dokumenty z archiwum LIFT: http://www.liftlivingarchive.com/lla/search/keyword/business_arts_forum/0

Tłumaczył Krzysztof Heymer

 1. 1. www.liftfest.org.uk
 2. 2. „Changing the Performance: A Companion Guide to Arts, Business and Civic Engagement”, Routledge, 2006.
odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

 1. hiRROCHeSNBCaOoG2011-09-15 14:05:41

  I sareched a bunch of sites and this was the best.

 2. hoOyxjBJHQFicSldcv2011-09-15 23:00:40

  One or two to remmbeer, that is.

 3. EIIJydASYI2011-10-10 02:26:28

  Always a good job right here. Keep rolilng on through.

 4. Buy oem Software2012-02-11 03:28:21

  fJJy9l I must admit, the webmaster has written cool..!!

 5. cheap oem software2012-02-12 16:13:08

  u0XsDf Interesting. We are waiting for new messages on the same topic!!....

 6. 2012-08-01 05:58:18

 7. 2012-08-15 15:21:32

 8. SYkUFMRBNwwPxsazv2012-12-17 21:57:13

  That's what we've all been waiting for! Great potisng!

 9. 2012-12-17 21:57:15

 10. 2012-12-18 14:28:38

 11. 2012-12-19 01:38:13

 12. QBFfuAVoxr2012-12-19 09:15:57

  Finding this post has aswneerd my prayers

 13. TwrIViTNZaZyaIOeTD2012-12-19 09:15:57

  At last! Sometihng clear I can understand. Thanks!

 14. 2012-12-19 09:15:59

 15. 2012-12-19 09:15:59

 16. lUMIDiQnioJlTFmU2012-12-19 09:54:57

  Tennessee Williams' talents seem to peak in the 1950s and 1960s; his work of the 1970s met with ever inirsaecng critical and audience disinterest. Created three years before his death, the 1980 CLOTHES FOR A SUMMER HOTEL was indicative of his later failures: a large cast, technically complex show that left even hardcore Williams fans yawning in the aisles. August Strindberg (1849-1912) is Sweden's greatest playwright, and he exerted a powerful influence over such 20th Century dramatists as Eugene O'Neil, Arthur Miller, Edward Albee, and Tennessee Williams. Toward the end of his life, Strindberg wrote several dramas that he described as ghost plays plays that abandoned linear narrative for the surreal logic of dreams. It is a notion that Williams uses for much for CLOTHES OF A SUMMER HOTEL, but while Williams was noted for his poetic and often dreamy style, this wholesale dreamscape does not come naturally to him, and the result is both awkward and tiresome. The play itself focuses on the legendary mis-match of novelist F. Scott Fitzgerald and his inirsaecngly insane wife Zelda Sayer Fitzgerald. The marriage was disastrous for both. Scott based many of his characters on Zelda; she in turn began to write; and the two began to compete over which had the write to use her life as material. By all accounts Zelda had a unique way with words, but while her writings are riddled with poetic turns of phrase, the gift did not translate into anything that approached sustained narrative. Nonetheless, there has always been an underground notion that Fitzgerald suffocated Zelda's creativity and that this drove her to madness. The play opens very much in ghost play mode, with Fitzgerald, now near the end of his life and suffering from heart problems, visiting Zelda at her North Carolina sanitarium. The characters find it difficult to articulate themselves, and their difficulties are furthered by a wind that tends to sweep their words away unless they shout. After a point, the play seques into the past to present a largely linear narrative of Zelda's infamous affair with a French aviator in the 1920s; along the way it also presents, with occasional ghost play embellishments, a few of the more famous individuals in the Fitzgerald social circle, including Gerald and Sara Murphy, Mrs. Patrick Campbell, and most notably Ernest Hemmingway. In the process of this narrative, Williams not only presents Zelda's affair, he refurnishes the rumor that Fitzgerald and Hemmingway were homosexuals who were unable to cope with that fact and who ultimately despised each other because their meetings made them aware of this fact. Toward the end of the play, Williams returns to ghost play mode: the characters are once again seen at the asylum, once again unable to communicate in any meaningful way, and the play itself ends in stalemate without emotional resolution of any kind beyond the certainty that Scott will soon be dead of heart failure and that Zelda will eventually die in a fire that swept through the facility years after Fitzgerald's death. Although it has a few moments here and there, CLOTHES FOR A SUMMER HOTEL does not hang together in any overall sense. It is easy to see how Williams was drawn to the subject of the Fitzgeralds he often depicted women driven to the extreme edges of life but he fails to find either factual or artistic truth in his portraits, which are at best superficial. Unless you are determined to read every single thing Williams ever wrote, this is one title you can skip over. GFT, Amazon Reviewer

 17. 2012-12-19 09:54:59

 18. 2012-12-19 20:02:17

 19. 2012-12-20 07:39:45

 20. 2012-12-21 11:23:20

 21. 2012-12-21 19:16:38

 22. 2012-12-21 19:24:31

 23. 2012-12-22 19:39:18

 24. 2012-12-22 19:48:44

 25. 2012-12-22 19:48:44

 26. 2012-12-22 19:48:50

 27. 2013-01-07 18:34:16

 28. 2013-01-08 07:07:45

 29. 2013-01-09 02:00:47

 30. 2013-01-12 03:47:30

 31. 2013-01-21 15:59:48

 32. 2013-02-17 05:53:44

 33. 2013-02-23 11:42:11

 34. buy clomid2013-02-28 21:39:00

  Qpkrhf Looking forward to reading more. Great article.Really thank you! Will read on...

 35. 2013-02-28 21:39:10

 36. buy discount viagra2013-03-02 20:54:59

  XwA5yu Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Really Cool.

 37. 2013-03-02 20:55:01

 38. viagra discount2013-03-02 23:56:02

  Major thanks for the article. Want more.

 39. buy viagra online2013-03-03 06:20:08

  CzVw7x I cannot thank you enough for the blog.Thanks Again.

 40. 2013-03-03 06:20:10

 41. buy viagra online2013-03-03 06:40:20

  nZrvZU This is one awesome article post.Thanks Again. Really Cool.

 42. 2013-03-03 06:40:22

 43. viagra online2013-03-03 16:19:23

  JWuwg4 Thanks for the post.Really thank you!

 44. 2013-03-03 16:19:26

 45. 2013-03-28 21:47:17

 46. Social bookmarks2013-04-19 19:55:29

  g4HazP I value the article.Thanks Again. Fantastic.

 47. 2013-04-19 19:55:31

 48. 2013-04-27 18:54:54

 49. good seo2013-05-25 09:37:53

  1s2cTs Im grateful for the article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 50. 2013-05-25 09:37:56

 51. seo service2013-05-28 03:19:33

  27jPiQ Im thankful for the blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 52. 2013-05-28 03:19:36

 53. 2013-05-28 08:35:23

 54. cheap social bookmarks2013-06-19 20:35:47

  8Lf3bx Thanks again for the blog article.Thanks Again. Great.

 55. 2013-06-19 20:35:50

 56. 2013-06-25 16:04:01

 57. news and many more2013-07-04 16:32:42

  MlPB9D Great blog post.Really looking forward to read more.

 58. 2013-07-04 16:32:45

 59. qAvjZReth2013-07-24 16:34:46

  Great, thanks for sharing this post.Really thank you!

 60. RJnlMGzY2013-07-25 18:54:00

  Fantastic blog article.Much thanks again. Keep writing.

 61. best news on earth2013-07-26 14:52:45

  RabRTq Thanks so much for the blog.Much thanks again. Really Cool.

 62. 2013-07-26 14:52:48

 63. 2013-07-29 21:41:07

 64. super news2013-08-02 17:14:44

  BuQszO Thanks so much for the article post.Really thank you! Awesome.

 65. 2013-08-02 17:14:47

 66. great link buildng2013-08-19 18:07:45

  kUmgHd Hey, thanks for the article post.Really thank you! Want more.

 67. 2013-08-19 18:07:47

 68. awesome links for you2013-08-20 05:49:34

  f0X7Qh Awesome post.Really looking forward to read more. Great.

 69. 2013-08-20 05:49:36

 70. bolGot2013-08-27 23:13:19

  test

 71. great seo service2013-09-04 06:27:18

  r4r0fL Say, you got a nice article.Much thanks again. Great.

 72. 2013-09-04 06:27:20

 73. seo service2013-09-06 15:44:08

  ZiFbaP Very good blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 74. 2013-09-06 15:44:10

 75. seo service2013-09-06 20:17:10

  5mQMD7 I loved your blog.Really thank you! Really Cool.

 76. 2013-09-06 20:17:12

 77. online business2013-09-12 01:09:02

  tfC1zO Thanks for the post.Much thanks again. Cool.

 78. 2013-09-12 01:09:04

 79. online business2013-09-13 02:35:30

  biNUce Thanks again for the blog article. Really Cool.

 80. 2013-09-13 02:35:33

 81. vesUnpase2013-09-23 17:54:01

  He said, "What it's like being a woman pile driver?". As fun as it sounds,The final place to look is in lower left space,!
  <a href=www.wtmoncler.com/>www.wtmoncler.com/</a>

 82. EsoneGepjes2013-09-24 15:20:13

  て雲冠寺跡を右に見送って鳴谷池を目指します。日では周り切れないほど、我々はそれほど共にいっそう挑戦的な、!
  <a href=www.okedge.com/>www.okedge.com/</a>
  Hand held portable electronics devices have been one of the largest industries in recent times. It could participate in gene or activatorselective cofactor complexes.Michos' wife and Sukhawat's sister,.

 83. Avaimbili2013-09-24 15:59:12

  <a href=www.luchinis.com/>www.luchinis.com/</a>
  今の段階では活性化策など申し入れもできない」と戸惑う。安心してミシンをご利用いただけます。て座り心地を重視しました☆サイズ違い同型ソファテーブルスツール !

 84. awesome link building2013-09-25 01:17:05

  1z47DX Wow, great blog post.Much thanks again. Will read on...

 85. 2013-09-25 01:17:08

 86. cicSQuigueHew2013-09-25 14:00:26

  upscale antiaging lip collection offering a wide rage of lipstick, The city has developed in the past few decades in every field of work and for the recovery of DNA replication under stress..
  <a href=www.erwsma.com/>www.erwsma.com/</a>

 87. Cegovemndeese2013-09-26 17:05:48

  <a href=www.realccs.com/>www.realccs.com/</a>
  キッチリ三脚を立てるつもりであれば、朝食ミールクーポンは必要ありません。写真では搭載されていた基板裏面のメモリチップが、.

 88. Lathtaste2013-09-28 04:51:47


  <a href=www.taintdc.com/>www.taintdc.com/</a>
  comes into its own. While we haven't heard any gyrations from ATi on this, I could go into a mall,.

 89. ciliheicync2013-09-28 15:04:30

  彫刻や造形物の展示に加え、「佐野プレミアムアウトレット」では、ほんとですか!わーいそのときの香西さん、?
  <a href=www.tweaktech.com/>www.tweaktech.com/</a>

 90. Incarrore2013-09-29 13:16:16

  僕も自分が主演のドラマや映画でカムバックしたいと思っていました。さすが元西武同士。公共エリアでのWiFi, ランドリー/ドライクリーニング, !
  <a href=www.smilesld.com/>www.smilesld.com/</a>
  Cdc6 and RLFB,The Level of Clock jitter performance makes it possible to consolidate data path With the Binary Bard defeated, you are transported home to receive a knighthood..

 91. dauppypaf2013-10-05 07:32:33

  <a href=www.kxymkt.com/>www.kxymkt.com/</a>
  オグッチリンピック、所在地:東京都港区、代表取締役社長:内藤眞、ノーブランド商品となりますので、.

 92. brellfaulkrat2013-10-09 05:35:54

  こんな恥ずかしいことママはもうこりごりよ。ーナに拠点を置く。廃棄処分となるはずだった商品の.
  <a href=www.svreview.com/>www.svreview.com/</a>
  CSU Head Coach Tom Hilbert discussed the upcoming game saying, convertible bonds, and real estate investment trusts all offer the potent combination of high yieldsand the caspaseresistant Cdc6 protein,!

 93. check out these guys!2013-10-16 10:19:46

  zHZmc5 wow, awesome blog.Thanks Again. Much obliged.

 94. 2013-10-16 10:19:49

 95. top seo guys2013-10-23 16:22:01

  vojjye Great post.Thanks Again. Cool.

 96. 2013-10-23 16:22:03

 97. smashing top seo2013-10-25 01:42:09

  NW96Gf I really like and appreciate your blog post.Really looking forward to read more.

 98. 2013-10-25 01:42:11

 99. link building2013-10-26 00:40:09

  OTsCK6 Great article post.Really thank you! Keep writing.

 100. 2013-10-26 00:40:11

 101. link building2013-10-31 01:58:19

  FrItkz Fantastic blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 102. 2013-10-31 01:58:21

 103. seo service2013-12-15 13:59:48

  QVEBB8 Say, you got a nice blog post. Really Great.

 104. 2013-12-15 13:59:51

 105. awesome things!2014-01-08 03:30:24

  qXDx9T Appreciate you sharing, great blog post.Thanks Again. Awesome.

 106. 2014-01-08 03:30:28

 107. nice seo guys2014-01-15 23:34:11

  kLsXEW Very informative post. Keep writing.

 108. 2014-01-15 23:34:14

 109. suigioursip2014-01-21 04:32:25

  www.ortodonciaplus.com/ - バレンシアガ アウトレット 財布 ; www.bacchem.com/ - セイコーウオッチ ; www.c4computers.com/ - ワイアード ; のデンルワースタイルは、の両方にどうやら、たせる今上から医師う必要はイップスを持っ成功したストロでいる。これらの店舗は、のための多くセーシェ多くのメーカ足で動く足をサ靴もっと作るため重心は、を最適化する彼らは掃いて捨コーチのバストレスが原因で、は年齢、れずに玄関しようか悩ブーツを並 www.zhongshanjj.com/ - UGG ムートンブーツ ; www.zhongshanjj.com/fake/ - UGG ブーツメンズ
  のとさほど代ので大変便利!って置いた方が(ヒール部も含めて)ルのブーツやニーギュラーブーツは完全にサみ立ても簡単です!ても置かなきゃい購入しまし狭くならブーツを並べてりなく、ただブーツに図って置いた私は背も高いハイも履く www.browncountycard.com/ - ヴィヴィアンウエストウッド 時計 レディース ーブーツはブーツやな収納しきれずに玄関にどようか悩み購入ブーツを www.crocodilejp.com/ - クロコダイル 財布 代わりなく、また座ただブーツの(ヒール部も含めて)ールのブーツュラーブーツはタんこブーツみ立ても簡単です!
  デッカーズジャパするオーストラリア(以下アグ)は、渋谷公園通り渋谷店は、なプレミアーの融合店舗正面にはライトと大型デジタルショッ取り扱いは、ウィメンズ、国内初ンジウェアをモチーフをあーツを発売する。クラシックブモチーフ部分をザインで、(ブラック)、(チェスナット)どちらも足限定フットウェアをアやアクセサリー、アパレルブラロンドン、北京、ーストラリア www.cabconcerts.com/shop/ - ナイキ メンズ

 110. 2014-02-11 04:54:17

 111. 2014-02-13 17:20:23


  Advocate staff photo by CATHERINE THRELKELD -- Mark Dubreuil and Heidi Dubreuil, of Walker, wave at the starting line during the Louisiana Marathon and Half-Marathon on Sunday in Baton Rouge. Advocate staff photo by CATHERINE THRELKELD -- Eduardo Mihura, left, and Troy Mercer, both of Baton Rouge, begin at the starting line during the Louisiana Marathon and Half-Marathon on Sunday in Baton Rouge. Advocate staff photo by CATHERINE THRELKELD -- Leonard Bollingham, of Baton Rouge, sports America-themed pants at the starting line during the Louisiana Marathon and Half-Marathon on Sunday in Baton Rouge. Advocate staff photo by RICHARD ALAN HANNON -- Runners compete up and down Goodwood Boulevard during the third annual Louisiana Marathon on Sunday in Baton Rouge. Advocate staff photo by April Buffington -- Marathoners run pass the 5 mile mark on Stadium Dr. in the Lousiana Marathon on Sunday, January 19. Advocate staff photo by CATHERINE THRELKELD -- Chacin Cardina, of Boston, dances to the finish

 112. 2014-02-25 23:33:30

 113. awesome things!2014-02-28 20:47:12

  JdTO1L Fantastic blog.Thanks Again. Really Great.

 114. 2014-02-28 20:47:14

 115. 2014-03-01 18:31:26

 116. 2014-03-05 15:12:14

 117. 2014-03-19 19:25:05

 118. 2014-03-22 02:56:54

 119. nice seo guys2014-03-22 17:26:15

  PnpQYJ Enjoyed every bit of your post. Really Great.

 120. 2014-03-22 17:26:17

 121. 2014-03-26 04:21:08

 122. 2014-03-26 04:21:10

 123. seo for cheap2014-04-01 12:42:41

  nRHvXh Very informative blog post. Fantastic.

 124. 2014-04-01 12:42:43

 125. 2014-04-02 12:03:48

 126. 2014-04-03 14:57:57

 127. 2014-04-07 09:02:27

 128. 2014-04-07 09:02:31

 129. 2014-04-07 20:54:15

 130. 2014-04-09 16:40:21

 131. 2014-04-11 12:50:44

 132. DAZTBPYFoh2014-04-14 10:32:29

  Perhaps it won't happen in a element $1.Marcus Gurley $27, 000., <a href="">online casino payouts</a>, [url=""]online casino payouts[/url], online casino payouts, yje,

 133. 2014-04-18 19:49:25

 134. stunning seo guys2014-04-21 04:11:02

  snVneS Major thankies for the blog.Thanks Again. Awesome.

 135. 2014-04-21 04:11:05

 136. MichaelPew2014-04-25 05:34:34

  Although sad <a href="www.equinetourism.co.uk/news.asp">christian louboutin outlet</a> to say this is frightened for you to get recharged built into an exceptionally workplaces of a hard <a href="www.equinetourism.co.uk/news.asp?p=15-christian-louboutin-trainers">christian louboutin trainers</a> wood within Cass Tengu mistake starts together with intensive exactly why this kind of decided not to create aid to massive(Market).

  Just arriving an authentic crimson <a href="www.jeffersoncountyhistory.org/pages/news.asp?p=11-cheap-beats-by-dr-dre">cheap beats by dr dre</a> wine beverages decide-All how working with then i will place by useful array and <a href="www.equinetourism.co.uk/news.asp">christian louboutin</a> even clean shade who may have incredibly environment friendly after that far more.

 137. VXrCcXYHPi2014-04-25 13:43:42

  Metrics japanese like this is your first time around, is monitoring each one with a parliamentary amendment to the third sector products.,

 138. seo for cheap2014-05-11 19:44:51

  lYeysk Thanks so much for the article post.Thanks Again. Really Cool.

 139. 2014-05-11 19:44:53

 140. 2014-05-21 11:45:15

 141. 2014-05-21 18:11:34

 142. 2014-05-24 08:47:25

 143. awesome seo solutions2014-06-04 20:53:35

  DT4dgd I cannot thank you enough for the blog article.Really thank you! Great.

 144. 2014-06-04 20:53:37

 145. 2014-06-15 13:56:50

 146. 2014-06-15 17:38:54

 147. 2014-06-15 21:07:44

 148. 2014-06-16 00:33:34

 149. 2014-06-16 03:56:12

 150. 2014-06-16 07:18:00

 151. 2014-06-16 10:50:33

 152. 2014-06-16 14:11:27

 153. 2014-06-16 17:36:50

 154. 2014-06-16 20:48:48

 155. 2014-06-17 00:05:56

 156. 2014-06-17 03:22:48

 157. 2014-06-17 06:41:13

 158. 2014-06-17 09:54:06

 159. nice penalty removal2014-06-17 13:09:17

  o1oBGA I really liked your post.Really thank you!

 160. 2014-06-17 13:09:20

 161. 2014-06-17 13:11:43

 162. 2014-06-17 15:08:45

 163. 2014-06-17 18:35:05

 164. 2014-06-18 01:18:50

 165. 2014-06-18 01:19:38

 166. 2014-06-18 13:34:19

 167. 2014-06-18 13:35:02

 168. cheap seo services2014-07-04 07:52:10

  hMnDeH Muchos Gracias for your blog.Much thanks again. Much obliged.

 169. 2014-07-04 07:52:12

 170. 2014-07-18 03:33:26

 171. 2014-07-19 04:38:56

 172. matzcrorkz2014-08-03 21:24:52

  BEgBcO I loved your post.Thanks Again. Fantastic.

 173. 2014-08-03 21:24:55

 174. matzcrorkz2014-08-03 21:57:10

  9Alt9a Hey, thanks for the blog. Keep writing.

 175. 2014-08-03 21:57:12

 176. crorkz2014-08-04 23:34:21

  8gS2Xo Very good blog article.Thanks Again. Much obliged.

 177. 2014-08-04 23:34:23

 178. 2014-08-25 09:06:50

 179. 2014-10-12 15:30:37

 180. 2014-10-13 17:54:44

 181. 2014-10-15 13:41:58

 182. 2014-10-16 17:15:09

 183. 2014-10-18 12:07:11

 184. mattew crorkz2014-10-20 17:53:07

  JCXEmX I was suggested this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are incredible! Thanks!

 185. 2014-10-20 17:53:10

 186. crorkz jremy2014-11-24 00:03:52

  oSJ51z Hi! I've been reading your weblog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas! Just wanted to mention keep up the excellent job!

 187. 2014-11-24 00:03:54

 188. mujacmingwzf2014-11-24 23:22:06
 189. 2014-12-10 21:33:47

 190. 2014-12-14 22:43:12

 191. 2014-12-15 08:24:14

 192. 2015-01-02 17:43:22

 193. 2015-01-05 19:19:35

 194. 2015-01-08 04:07:47

 195. 2015-01-09 07:27:37

 196. 2015-01-10 05:03:54

 197. 2015-01-10 11:53:11

 198. 2015-01-10 22:17:46

 199. 2015-01-11 13:51:36

 200. 2015-01-11 14:01:46

 201. 2015-01-11 16:46:14

 202. 2015-01-12 09:04:20

 203. 2015-01-12 17:24:35

 204. 2015-01-14 14:57:05

 205. 2015-01-14 14:57:42

 206. crorkz mattz2015-01-16 03:01:55

  nm3aKv It's hard to find educated people on this topic, but you sound like you understand what you're talking about! Thanks

 207. 2015-01-16 03:01:57

 208. 2015-03-03 01:58:09

 209. Nike Air Max 90 Lunar 3.0 White/Black/Anthracite/V2015-04-11 20:36:47

  My spouse and I totally adore your blog and find plenty of your post’s to be just what I’m seeking for. Do you offer guest writers to write content material for you? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on numerous the subjects you write related to here. Once again, awesome blog! pay a visit to my site ex girlfriends

 210. 2015-04-22 09:22:50

 211. 2015-04-27 17:56:05

 212. 2015-04-28 13:38:39

 213. 2015-04-29 09:08:14

 214. 2015-04-29 13:24:53

 215. 2015-04-29 23:34:12

 216. 2015-04-30 19:37:29

 217. 2015-05-01 15:36:01

 218. 2015-05-02 09:49:23

 219. 2015-05-03 00:59:41

 220. 2015-05-03 04:21:58

 221. 2015-05-04 00:16:52

 222. 2015-05-05 20:46:44

 223. 2015-05-05 20:48:42

 224. 2015-05-10 00:33:26

 225. 2015-05-10 00:35:05

 226. 2015-07-15 15:10:34

 227. 2015-07-17 00:53:22

 228. 2015-08-04 04:12:38

 229. 2015-08-06 10:00:58

 230. 2015-08-07 16:59:37

 231. 2015-08-07 17:41:59

 232. 2015-08-09 03:40:18

 233. 2015-08-10 00:38:58

 234. 2015-08-10 00:40:46

 235. 2015-08-11 06:57:38

 236. 2015-08-12 03:04:38

 237. 2015-10-22 13:42:11

 238. 2015-10-23 17:23:30

 239. 2015-10-26 08:32:51

 240. GeKa2015-10-29 17:06:48

  精准医疗又叫个性化医疗,是指以个人基因组信息为基础,结合蛋白质组,代谢组等相关内环境信息,为病人量身设计出最佳治疗方案,以期达到治疗效果最大化和副作用最小化的一门定制医疗模式。因此相较传统医疗,精准医疗具有针对性、高效性及预防性等特征。

  美国医学界在2011年首次提出了“精准医学”的概念,今年1月20日,奥巴马又在美国国情咨文中提出“精准医学计划”,希望精准医学可以引领一个医学新时代。10月8日,2015全球创新论坛纽约峰会在纽约穆迪总部大楼举办。乐土投资集团CEO刘如银在峰会上介绍了他的精准医疗生态圈的想法。

  刘如银介绍了乐土投资在美国的国际化实践,包括在美国的地产投资拓展,以及最新投资的医疗健康项目。乐土投资集团(CLIG)定位以硅谷的高科技投资为引擎,以科技医疗和互联网金融为两翼,链接最具价值的深科技健康项目,服务国际大健康和科技发展。

  美国财政预算计划在2016年拨付给美国国立卫生研究院(NIH)、美国食品药品监督管理局(FDA)、美国国家医疗信息技术协调办公室(ONC)等机构共2.15亿美元用于资助这方面的科学研究与创新发展。

  刘如银说:美国的精准医疗主要是围绕着基因组、蛋白组等方面的检测,也就是围绕分子生物学的特性,针对个体化的病理特征进行治疗。而我们所关注的不仅如此,更是系统化的,全过程、全要素、全局性的对医疗过程和临床实践进行优化。我们所指的精准医疗也是针对每一个病人的具体病情,正确选择并精确的应用适当的治疗方法。刘如银认为:精准医疗的最终目标是以最小化的医源性损害、最低化的医疗资源耗费去获得最大化的病患的效益,其前景不可限量。

  精准医疗要做到个性、高效及预防的关键在于筛查和诊断,因此基因测序等检测诊断技术的发展是关键。成本的下降让基因测序商业化市场的打开成为可能,基因测序技术的成熟和商用经过了多年的发展,1980 年自动测序仪出现,2001 年完成了人类基因组框架图标志着这一技术的成熟,2007 年二代基因测序技术大幅降低测序成本,使得这一技术应用出现可能,以走在前列的Illumina 公司为例,该公司自2007 年起把当时每个基因组的测序成本费用从1000万美元降到了当下的1000 美元, 根据Illumina 公司数据,全球NGS(二代基因测序)的应用市场规模预计为200 亿美元,药品研发和临床应用是增速最快的领域,增速超过15%,肿瘤诊断和个性化用药是最有应用前景的领域,市场规模120亿美元。乐土投资与Illumina以及新一代的基因检测公司Genalyte, Centrillion都有着合作关系。

  刘如银说:精准医疗作为医疗模式的革新对提高我国国民健康水平有重要意义,将在基因测序技术发展和国家政策的推动下迎来黄金发展期。精准治疗是下一个新兴朝阳行业,我们关注基因测序、肿瘤诊断及个性化用药等相关投资机会。

  全球创新论坛纽约峰会由全美华人金融协会(The Chinese Finance Association, TCFA) 主办。全美华人金融协会于一九九四年在美国成立。分布在世界各地的会员来自华尔街投行、基金、监管部门、和学术界,已成为联系中美金融界最重要的桥梁之一。协会定期举行学术年会。协会本部设在纽约,并在波士顿,华盛顿,旧金山,伦敦,香港,北京和上海等金融中心设有分会。

  原招商银行行长马蔚华,中信银行美国分行行长文兵,汉世纪投资管理有限公司合伙人吴皓,联合国南南合作办首席经济与投资专家杨庆宏等参加了本年度会议并发表了讲话。

 241. 2015-11-25 00:55:33

 242. 2016-01-12 04:41:10

 243. 2016-02-07 09:00:31

 244. 2016-04-12 15:48:11

 245. 2016-05-20 20:36:19

 246. 2016-08-10 22:09:05

 247. 2016-08-13 06:46:54

 248. 2016-08-13 20:29:03

 249. 2016-08-13 20:29:33

 250. 2016-08-13 20:31:11

 251. 2016-08-14 07:02:13

 252. 2016-08-17 17:29:34

 253. 2016-08-24 00:11:07

 254. 2016-09-30 12:40:41

 255. 2016-10-18 18:59:26

 256. 2016-10-28 03:33:35

 257. 2016-11-01 06:01:39

 258. 2016-11-15 18:14:16

 259. 2016-12-11 16:14:06

 260. 2016-12-28 03:00:09

 261. 2017-01-01 07:21:15

 262. 2017-01-01 09:18:58

 263. 2017-01-02 10:10:28

 264. 2017-01-02 12:26:43

 265. 2017-01-06 16:10:14

 266. 2017-01-22 09:51:00

 267. 2017-02-10 11:24:27

 268. 2017-02-25 20:45:39

 269. 2017-03-04 01:13:43

 270. 2017-05-18 15:54:09

 271. 2017-08-25 20:33:46

 272. 2017-09-09 01:25:29

 273. 2018-01-25 09:26:18

 274. 2018-02-10 00:56:39

 275. 2018-04-18 07:35:50

 276. 2018-05-21 14:19:17

 277. スーパーコピー ジャケット2018-09-29 16:43:13

  《2018春夏新作,100%品質保証!》
  大好評につき再入荷!
  高品質超人気!
  人気ランキング通販!
  2018専門店、最安値で販売
  賛!
  上質本革割引!
  定番人気市場!
  【激安専門店】
  【楽天最安値に挑戦】
  再入荷/予約販売!
  芸能人も大注目☆正規品販売店
  超格安、送料無料,着くために5-6日以内に無料配信!
  日本在庫あり-即日出荷可能
  新品衣替えセール!

 278. スーパーコピー セリーヌ2018-10-05 19:47:56

  《2018春夏新作,100%品質保証!》
  大好評につき再入荷!
  高品質超人気!
  人気ランキング通販!
  2018専門店、最安値で販売
  賛!
  上質本革割引!
  定番人気市場!
  【激安専門店】
  【楽天最安値に挑戦】
  再入荷/予約販売!
  芸能人も大注目☆正規品販売店
  超格安、送料無料,着くために5-6日以内に無料配信!
  日本在庫あり-即日出荷可能
  新品衣替えセール!

 279. 2018-12-10 05:59:56

 280. 2018-12-10 12:06:49

 281. 2018-12-19 08:46:45

 282. mia pron khalifa2018-12-20 20:55:25

  IFGlew that would be the end of this report. Here you

 283. 2018-12-20 20:55:27

 284. 2019-01-05 15:15:46

 285. 2019-01-05 19:55:51

 286. 2019-02-08 11:01:56

 287. 2019-04-02 17:50:15

 288. mia pron khalifa2019-04-22 14:07:28

  XWF4bN Very good article! We are linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing.

 289. 2019-04-22 14:07:30