kongres / aktualności

Regionalny Kongres Kultury w Łodzi gościnnie na stronie EKK

25.10.2011

Miasta w Komie

Zapraszamy do oglądania transmisji online wybranych sesji plenarnych Regionalnego Kongresu Kultury w Łodzi, który odbędzie się w dniach 27-29 października 2011 roku.

Harmonogram transmisji

Prawo do miasta
Kultura jako dobro wspólne

27 października, godz. 13:00–14:45

Patrycja Wojtaszczyk (UM) „Prawo do miasta: utopia czy konieczność? Współpraca władz miasta i regionu z organizacjami pozarządowymi”
Lidia Makowska (Kultura Miejska) „Jak kultura może wspierać rozwój więzi społecznych?” (dobre praktyki)
Grzegorz Lewandowski (Warszawa 2020) „Dobre praktyki: jak prowadzono konsultacje społeczne Programu Rozwoju Kultury Warszawy”
Paweł Łysak (Obywatele Kultury) „Pakt dla Kultury na poziomie lokalnym”
Artur Celiński (Res Publica) „DNA Miasta – jak przełożyć optymizm w realne prawo do miasta?”


Polityka kulturalna
Jak planować rozwój kultury?

28 października, godz. 10:00–12:15

Moderacja: Jacek Grudzień

Wojciech Burszta (SWPS) „<> a praktyki kulturalne Polaków”
Zina Jarmoszuk (MKiDN) „Działalność kulturalna: organizacja, zmiany, prawodawstwo”
Wojciech Kłosowski „Kultura jako czynnik sprawczy rozwoju lokalnego: instytucje i trzeci sektor”
Dorota Wodnicka (UM) „Założenia Programu Rozwoju Kultury Województwa Łódzkiego”
Jarosław Suchan (Muzeum Sztuki) „Instytucje publiczne, czyli jakie?”

Przemysły kreatywne
Jak zmienia się myślenie o kulturze i gospodarce?

29 października, godz. 12:45–14:00

Moderacja: Jacek Grudzień

Maciej Trzebeński (Fabryka Sztuki) „Przemysły kreatywne: o co cały ten zgiełk?”
Wacław Idziak „Kreatywny Region: kreatywność i przemysły kreatywne w rozwoju regionalnym”
Marek Cieślak (UMŁ) „Jak stwarzać warunki dla rozwoju przemysłów kreatywnych w Łodzi?”
Krzysztof Dudek (NCK) „Kreatywność w kulturze, kultura w kreatywności”
Edwin Bendyk (Polityka) „Kultura i kreatywność, przemysł czy fabryka prekariatu?”


PRAWO DO MIASTA

„Prawo do miasta” jest hasłem międzynarodowego ruchu wpierającego aktywność obywatelską na poziomie lokalnym. Mieszkańcy mają niezbywalne prawo dostępu do dóbr publicznych takich jak woda, zieleń, służba zdrowia, przestrzeń publiczna, komunikacja miejska czy kultura. Dostęp do tych dóbr powinien być zagwarantowany prawnie, podobnie jak możliwość uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji na temat najbliższego otoczenia. Żadna współczesna debata o kulturze nie może pomijać kwestii wykluczenia z uczestnictwa w kulturze, rewitalizacji, kultury przestrzeni publicznej czy partycypacji i konsultacji społecznych.

W sferze kultury postulaty te zostały sformułowane przez ogólnopolski ruch „Obywateli kultury” i ujęte w „Pakcie dla kultury”. Naczelnym postulatem Paktu jest konieczność zwiększenia dostępu do kultury w Polsce, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Od 5 lipca 2011 nad realizacją postanowień Paktu dla Kultury pracuje powołany przy Prezesie Rady Ministrów zespół konsultantów społecznych.

POLITYKA KULTURALNA

Jak kształtować rozwój kultury? Trudno wyobrazić sobie dziś działanie nowocześnie zarządzanej jednostki samorządu terytorialnego, instytucji kultury czy organizacji pozarządowej, bez jasno określonych priorytetów działania i sposobów ich realizacji. Bez polityki kulturalnej nie da się planować rozwoju w sposób przemyślany i uporządkowany. Priorytety konkursów grantowych, stypendia twórcze, rezydencje artystyczne, to tylko niektóre z narzędzi kształtowania polityki kulturalnej. Przedmiotami dyskusji stanie się rola planowania strategicznego, współpraca kulturalna pomiędzy władzami miasta a regionu, funkcjonowanie i monitoring działania instytucji kultury czy współpraca z organizacjami pozarządowymi.

W sekcji polityka kulturalna odbędą się również warsztaty w ramach projektu DNA Miasta, które mają służyć wypracowaniu w społecznej dyskusji wzajemnych oczekiwań potencjalnych rozwiązań dotyczących kształtu miejskiej polityki kulturalnej.

PRZEMYSŁY KREATYWNE

Mówienie o przemysłach kreatywnych (przemysłach kultury, gospodarce kreatywnej) świadczy o tym, że kultura uzyskała zupełnie nowe miejsce w erze, w której wiedza stała się jednym z najważniejszych zasobów i źródeł wzrostu gospodarczego. Sztuka (sztuki performatywne i fotografia, sztuki wizualne...), media i rozrywka (film, sektor audiowizualny, turystyka kulturowa...) i usługi biznesu kreatywnego (design, moda, architektura, nowe media i gry, reklama...) to niektóre z elementów, które składają się na przemysły kreatywne. Łódź chce budować swój wizerunek jako ich centrum. Obszar ten uwzględniony został również w strategii rozwoju Województwa Łódzkiego. Dyskusji wymaga zatem to, w jaki sposób przemysły kreatywne powinny być uwzględniane w lokalnych strategiach rozwoju. Jak budować kreatywne miasto, przyjazne i atrakcyjne dla twórców i przedsiębiorców? Szczególne istotne w kontekście Kongresu jest ich miejsce w polityce kulturalnej. Jaka jest relacja pomiędzy sektorem kultury a sektorem kreatywnym? Jak obronić miejsce na eksperyment artystyczny, który nie da się prosto przełożyć na zysk ekonomiczny?

Pełny program Regionalnego Kongresu Kultury w Łodzi