kongres / aktualności

Zapraszamy na transmisje on-line z Poznańskiego Kongresu Kultury

28.11.2011

Zapraszamy na transmisje on-line wybranych debat Poznańskiego Kongresu Kultury, który odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2011 roku, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, ul. H. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu.

Rejestracja jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich zarejestrowanych.

Harmonogram transmisji on-line:

1 grudnia, godz. 10.00-12.30
10.00-10.30 – Edwin Bendyk „Kultura uczestnictwa”. Wykład o nowych modelach uczestnictwa w kulturze i demokracji.
10.30-12.30 – „Jakimi językami mówimy o kulturze?” Dyskusja kontekstowa z udziałem Jerzego Hausnera, Przemysława Czaplińskiego, Ewy Rewers, Izabeli Cywińskiej, Marka „Sanczo” Piekarskiego. Prowadzenie: Roman Kurkiewicz.
 
2 grudnia, godz. 10.00-12.15
10.00-10.30 – Marek Beylin „Komu potrzebna kultura”. Wykład o roli kultury w kontekście miejskim i zagrożeniach jej instrumentalizacji.
10.30-12.15 – „Kultura dla zmian?” Dyskusja kontekstowa z udziałem Anny Gizy-Poleszczuk, Ewy Wójciak, Katarzyny Wielgi, Lecha Merglera, Marcina Poprawskiego. Prowadzenie: Wojciech Burszta.
 
3 grudnia, godz. 10.00-12.15
10.00-10.30 – Wojciech Kłosowski „Strategia dla miasta”. Wykład o potrzebie strategicznego myślenia i możliwych rolach kultury w strategiach rozwoju miast.
10.30-12.15 – „Prawo do kultury”. Dyskusja kontekstowa z udziałem Olgi Marcinkiewicz (Kultura w budowie), Aliny Gałązki (Inicjatywa Warszawa 2020), Łukasza Biskupskiego (Regionalny Kongres Kultury, Łódź), Rafała „Kozy” Kozińskiego (Społeczny Komitet Organizacyjny SPOKO, Lublin). Prowadzenie: Włodzimierz Nowak.


Poznański Kongres Kultury to kulminacja rocznej pracy „Sztabu Antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury”. Podczas Kongresu zaprezentowany zostanie zestaw rekomendacji stanowiących podstawy rozwoju poznańskiej kultury. Ponadto złożą się na niego wykłady, dyskusje kontekstowe oraz towarzyszący mu program artystyczny. Całość zwracać ma uwagę na zmianę paradygmatu funkcjonowania kultury, w ramach którego wieloznaczność idei „prawa do kultury” oraz „kultury uczestnictwa” wybrzmieć ma zarówno w kontekście nowego definiowania fenomenu zarówno uczestnictwa w kulturze, jak i obywatelskiej partycypacji w procesach zarządzania, aktywnego udziału mieszkańców w sferze publicznej.

Powołanie Sztabu Antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury z udziałem przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, artystów i mieszkańców, przy współpracy ze strony władz miasta i regionu, ma na celu wypracowanie zmian systemowych w obszarze kultury, polegających głównie na uspołecznieniu procesów zarządzania. Aby tego dokonać podjęliśmy się przygotowania Poznańskiego Kongresu Kultury, podczas którego zaprezentujemy wyniki naszej pracy.

poznanski-kongres-kultury.pl