wolna strefa / aktywna Europa

Aktywna Europa: Białystok i okolice

 • Fundacja Audiodeskrypcja
  • obszar działania: sztuki wizualne, audiodeskrypcja
  • zasięg działania: krajowy (Białystok, Podlaskie, Polska)
  • www.audiodeskrypcja.org.pl/

 • Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku
  • obszar działania: działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: lokalny (Białystok/podlaskie/Polska)
  • www.fundacja.uwb.edu.pl

 • Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis
  • obszar działania: sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: regionalny (Białystok, woj. Podlaskie)
  • fundacja.uwb.edu.pl/

 • Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy
  • obszar działania: design/architektura , film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski

 • Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
  • obszar działania: design/architektura , sztuki wizualne, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja, digitalizacja
  • zasięg działania: regionalny (Podlasie)
  • www.kreatywnepodlasie.pl

 • Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Art-Przychodnia
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, taniec, sztuki wizualne, literatura, działania społeczne, działania w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarne, edukacja
  • zasięg działania: europejski (Sokółka- Polska)
  • www.artprzychodnia.wordpress.com

 • Stowarzyszenie Uroczysko
  • obszar działania: film, teatr/performance , muzyka, sztuki wizualne, działania społeczne, interdyscyplinarne, edukacja, edukacja ekologiczna
  • zasięg działania: regionalny
  • www.uroczysko.pl