kongres / wydarzenia

Reverse Pedagogy

warsztaty / interaktywne

9-10 września, godz. 12.00 IASE

informacje o biletach

fot. Malwina Konopacka

Reverse Pedagogy („inna edukacja”) to wspólne działania zakończone wystawą, w których udział biorą artyści oraz osoby o różnych kompetencjach i umiejętnościach, niekoniecznie związanych ze sztuką czy tworzeniem. Program projektu tworzą na bieżąco sami uczestnicy – pracując, spędzając razem czas i bawiąc się. Materiały potrzebne do realizacji projektu i wsparcie logistyczne zapewniają organizatorzy.

Forma Reverse Pedagogy ma charakter otwarty i eksperymentalny. Warsztaty mogą mieć różny przebieg w zależności od tego, gdzie i w jakich okolicznościach się odbywają. Podczas Europejskiego Kongresu Kultury zadaniem kilkunastoosobowej grupy uczestników będzie przygotowanie w ciągu 48 godzin wystawy lub spektaklu na zadany temat, związany z charakterem projektu i miejscem, w którym się odbywa.

Reverse Pedagogy IV luźno nawiązuje do cyklu wystaw w Banff Centre for the Arts – 24-Hour Shit Show* – przygotowywanych w ciągu 24 godzin przez artystów losowo dobranych w pary (nazwiska zapisane na kartkach losowano z kapelusza). Podczas wrocławskiej edycji uczestnicy, wspólnie improwizując i dzieląc się umiejętnościami, spróbują spełnić szereg kryteriów narzuconych przez artystów prowadzących – Christine Swintak i Dona Millera.

Projekt bada możliwości kolektywnego, krótkoterminowego działania w oparciu o metodę „disaster response programming” (reakcja na sytuację kryzysową), szybkiego podejmowania decyzji i działania w zastanym kontekście. Efekty będzie można zobaczyć podczas finałowego pokazu w sobotę, 10 września, o godzinie 20.00 w IASE (Instytut Automatyki Systemów Energetycznych).


*Pierwsze spotkanie z serii Reverse Pedagogy miało miejsce w Banff Arts Centre w Kanadzie, w 2008 roku. Pomysł narodził się podczas kilkudniowych spotkań organizowanych przez kanadyjskiego artystę Paula Butlera w różnych miejscach na świecie pod nazwą „Collage Parties”. Brali w nich udział artyści i publiczność, a efektem były wspólne dzieła. Butler zdecydował się kontynuować eksperyment, który nazwał Reverse Pedagogy, ponieważ jego celem było pokazanie, że możliwa jest wzajemna edukacja artystyczna poza hierarchicznym modelem uczelni.

W trakcie miesięcznej rezydencji w Banff Arts Centre grupa artystów przeprowadziła serię wystaw, audycji radiowych, ale także kolacji, imprez, wypraw do muzeów i barów karaoke. Format stał się okazją do eksperymentalnych działań, na jakie artyści zwykle nie mogą sobie pozwolić ze względu na obowiązki, ograniczenia finansowe i oczekiwania społeczne.

Do współpracy przy kolejnych warsztatach z serii Reverse Pedagogy Paul Butler zaprosił artystów takich jak Dean Baldwin (Reverse Pedagogy II, w ramach Biennale Sztuki w Wenecji w 2009 r.) oraz Mary Garry (The Model, Sligo, Irlandia, 2009 r.) Do prowadzenia najnowszych warsztatów Reverse Pedagogy IV, odbywających się w ramach Europejskiego Kongresu Kultury, zaproszeni zostali Christine Swintak i Don Miller, pomysłodawcy eksperymentalnego wydarzenia artystycznego Don Blanche odbywającego się w pozamiejskiej samowystarczalnej posiadłości Dona Millera (donblanchedonblanche.wordpress.com).

Pierwsza i następne rezydencje były początkiem kilku długotrwałych projektów artystycznych.

koncepcja: Paul Butler
kierownictwo: Christine Swintak i Don Miller
koordynatorka i kuratorka projektu: Agnieszka Sural
współorganizator: Fundacja Witryna