kongres / wydarzenia

Art for Social Change:
Pamięć i zapomnienie

film / projekcja

11 września, godz. 12.00 Pawilon Czterech Kopuł

informacje o biletach

fot. kadr z filmu „Jugów. Pamięć i zapomnienie” / freeze frame from the movie ”Jugów. Memory and Oblivion

Jeden z ośmiu zwycięskich projektów konkursu Art for Social Change, przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Audiowizualny w ramach przygotowań do Europejskiego Kongresu Kultury.

Historia sprzed ponad pół wieku i współczesność, możliwość porozumienia między pokoleniem dzisiejszych babć a pokoleniem wnuczek, pamięć i zapomnienie - to tematy, które w ostatnim dniu Kongresu podejmie feministyczna Fundacja Kobieca eFKa z Krakowa.

Spotkanie rozpocznie performans taneczny „Wytnij-wklej”, przygotowany przez młode tancerki i choreografki: Magdalenę Przybysz, Barbarę Bujakowską i Paulinę Wysocką.

Osią spotkania będzie film „Jugów. Pamięć i zapomnienie. Opowieści przesiedlonych kobiet”, który powstał na podstawie wywiadów narracyjnych z najstarszymi mieszkankami wsi Jugów w Górach Sowich. Film jest efektem pracy osiemnastu kobiet z Polski, Niemiec oraz Ukrainy. W lipcu 2010 roku przez dwa tygodnie studentki i badaczki reprezentujące różne dyscypliny uniwersyteckie – historyczki, antropolożki, filozofki, filolożki i socjolożki – prowadziły wywiady narracyjne. Wysłuchiwały opowieści kobiet pamiętających czasy przesiedlenia i pierwsze lata w Jugowie. Głównym zamierzeniem było poznanie mało w Polsce znanego rozdziału z historii powojennej trzech sąsiadujących ze sobą krajów oraz przemilczanego fragmentu kobiecej historii. Podstawowe zasady, którymi kierowały się członkinie grupy roboczej, to szacunek, otwartość i uważność w stosunku do rozmówczyń, nieocenianie ich wypowiedzi, nienarzucanie swoich wyobrażeń i opinii. Grupa robocza była wielonarodowościowa, dzięki czemu również rozmówczynie chętnie mówiły o własnym pochodzeniu. Fragmenty wywiadów prowadzono w językach ojczystych rozmówczyń: po niemiecku lub ukraińsku. Autorkami wszystkich nagrań były osoby niezwiązane profesjonalnie z produkcją filmów. Zebrany materiał to kilkadziesiąt nagrań wideo i audio. Prezentowany film zawiera jedynie niewielką część opowieści mieszkanek Jugowa, wybranych pod kątem pamiętania i różnych form niepamięci o przymusowych przesiedleniach okresu końca wojny.

Po projekcji filmu inicjatorki projektu, Alina Doboszewska i Sławomira Walczewska, poprowadzą dyskusję z udziałem m.in. pisarek: Olgi Tokarczuk (Polska), Roswithy Schieb (Niemcy) oraz Marii Matios (Ukraina).

Projekt realizowany jest przez Fundację Kobiecą eFKa.