kongres / wydarzenia

Wykład inauguracyjny

Zygmunt Bauman

dyskusja / spotkanie

8 września, godz. 17.30 Hala Stulecia

informacje o biletach

fot. Narodowy Instytut Audiowizualny

Profesor Zygmunt Bauman towarzyszy pracom nad Kongresem niemal od samego początku. Z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego napisał książkę o narodzinach i rozwoju pojęcia kultury, a także o możliwych kierunkach jej ewolucji w przyszłości. „Kultura w płynnej nowoczesności” ukazała się wiosną tego roku w Polsce i Wielkiej Brytanii w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Prezydencji 2011.

Wykład, który wygłosi profesor Bauman będzie nawiązywał do tematów podjętych w książce – m.in. roli Unii Europejskiej w kształtowaniu współczesnej kultury, związków między kulturą a procesami globalizacji, relacjom pomiędzy sztuką i polityką.

W listopadzie 2010 roku, w dniu swoich 85 urodzin Zygmunt Bauman został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”, przyznawanym osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.