kongres / wydarzenia

A Soul for Europe:
debaty

dyskusja / spotkanie

10 września Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej

informacje o biletach

fot. A Soul for Europe/Ulf Bürschleb

Debaty zaprojektowane i organizowane przez inicjatywę “A Soul for Europe” z udziałem europejskich polityków, przedstawicieli lokalnych władz i działaczy obywatelskich. Wśród tematów dyskusji znajdują się: relacje kultury i ekonomii, rola unijnych programów kulturalnych w kształtowaniu tożsamości europejskiej, a także formuła Europejskich Stolic Kultury.

A Soul for Europe logo

9:30 Powitanie
Michał Merczyński, dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego (NInA)
Rariţa Zbranca, szefowa AltArt Foundation w Klużu (Rumunia), członkini Grupy Strategicznej ASfE

9:40 Keynote
István Szabó, reżyser filmowy

10.00-12.00 dyskusja 1:
KULTURA I GOSPODARKA W ROZWOJU EUROPY

Naszym celem jest sprawić, by rozwój społeczny, gospodarczy i polityczny Europy opierał się na kulturze. Wierzymy, że kultura – we wszystkich jej formach – może odgrywać rolę katalizatora w procesie rozwoju społeczeństw. Europa powinna stać się przedmiotem uwagi swoich obywateli, nie tylko instytucji: musi byc Europą obywateli, nie Europą dla obywateli.  Obywatele Europy  muszą zaakceptować swój współudział w tworzeniu wspólnoty. Potrzeba nam nowych modeli komunikacji i współpracy pomiędzy instytucjami unijnymi oraz pomiędzy decydentami na szczeblu państwa, regionu i samorządu, a gospodarką i społeczeństwem obywatelskim.

Kultura może także wspierać zrównoważony rozwój miast i wsi, a nowe programy unijne powinny być konsultowane z mieszkańcami na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym. Uczestnicy debaty omówią również temat dofinansowania projektów kulturalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Debata poruszy też kwestię współpracy środowisk kulturalnych i gospodarczych w zakresie wspólnych strategii i projektów, które wspierałyby zrównoważony rozwój regionów, miast i lokalnych społeczności Europy. Biznes, kultura i polityka muszą zacząć mówić jednym językiem. Idea „Europy obywatelskiej” powinna być punktem wyjścia dla ekip podejmujących te wspólne kroki.

Keynotes
Androulla Vassiliou – komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży,
Pier Luigi Sacco, profesor i dziekan Wydziału Sztuki, Rynku i Dziedzictwa Uniwersytetu IULM w Mediolanie

Paneliści
Michał Boni, minister-członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych premiera
Monika Smoleń, podsekretarz stanu MKiDN
Yuriy Vulkovsky, dyrektor Foundation for Urban Projects and Research, członek Grupy Strategicznej ASfE

Moderator
Volker Hassemer, dyrektor Zarządu E.E.I.G. ASfE

12:00 – 12:30
Prezentacja efektów projektu Generator Pomysłów i głosowanie publiczności
W ciągu 24 godzin przedstawiciele organizacji NGO mają przygotować społeczno-kulturalny projekt związany z konkretnym problemem społecznym i zakładający współpracę między reprezentantami środowisk twórczych i działaczami NGO. W trakcie publicznej prezentacji efektów pracy publiczność może głosować na najlepszy projekt.

13.30-15.30 dyskusja 2:
EUROPEJSKA STOLICA KULTURY – MODEL DLA KULTURY?

Projekt „Europejska Stolica Kultury” może być postrzegany jako wzór, wedle którego należy przygotowywać różnorodne projekty związane z kulturą. Projekt miał podkreślić bogactwo i różnorodność kulturalną Europy, celebrować kulturalne więzy łączące poszczególne państwa Unii i rozwijać poczucie przynależności do wspólnoty. Jak podtrzymać te idee przy życiu i jak sprawić, by znów stały się dla nas istotne? Jak nadać miastu nową rolę w realiach zjednoczonej Europy?

Europejska Stolica Kultury to inicjatywa, za którą odpowiedzialne są miasta i regiony Europy. Każde miasto kandydujące do miana Stolicy Kultury musi wykazać się wysokim potencjałem kulturalnym i możliwościami szeroko zakrojonego rozwoju. Wiele zależy też od mieszkańców, gdyż to ich właśnie praca tworzy charakter miasta. Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia napięć na linii artyści-politycy? Każda Europejska Stolica Kultury musi propagować ideę oddolnego rozwoju Europy.

Czerpiąc z własnego doświadczenia, uczestnicy debaty opiszą metody działania oraz przybliżą pomysły, z których warto skorzystać. Opisana również będą inne europejskie programy kulturalne.

Keynote:
Kathrin Deventer, sekretarz generalna European Festivals Association (EFA), członkini Grupy Strategicznej ASfE

Paneliści:
Krzysztof Czyżewski, szef Fundacji Pogranicze
Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
Doris Pack – MEP, przewodnicząca Komisji ds. Kultury i Edukacji PE, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Roboczej ASfE
Bob Palmer, szef ds. kultury oraz kulturalnego i naturalnego dziedzictwa w Radzie Europy
Rariţa Zbranca, szefowa AltArt Foundation w Klużu (Rumunia), członkini Grupy Strategicznej ASfE

Moderator
Nele Hertling, współzałożycielka i członkini Grupy Strategicznej ASfE


16.00-18.00 dyskusja 3:
ROLA I KIERUNKI ROZWOJU PROGRAMÓW KULTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Dyskusja będzie dotyczyć m.in. unijnych programów MEDIA i CULTURE.

Zjednoczona Europa potrzebuje wspólnej przestrzeni kulturalnej dla swoich obywateli, ale w przestrzeni tej nie może zabraknąć miejsca dla charakterystycznej dla naszego kontynentu różnorodności kulturowej. Głównym celem realizowanych przy wsparciu UE programów kulturalnych zebranych pod szyldem „Kreatywna Europa” będzie wzmocnienie tożsamości kulturalnej. Do realizacji owego celu zaprzęgnięte zostaną osiągnięcia artystyczne, dziedzictwo kulturalne i potencjał przemysłu kulturalnego.

Różnorodne historie opowiadane przez europejskich kinematografów mogłyby wesprzeć proces integracji Europy i przyczynić się do zwiększenia spójności zamieszkujących ją społeczeństw. Ale rozwinięcie możliwości produkcyjnych to nie wszystko, Unia Europejska musi również stworzyć odpowiednie struktury, które umożliwią artystom szeroko zakrojoną dystrybucję i prezentację kręconych w Europie filmów. Rola i przyszłość programu MEDIA będzie przedmiotem szczególnej uwagi dyskutantów.

Keynote:
Gabriella Gönczy, dyrektorka Gragger-Institut w Collegium Hungaricum Berlin , członkini Grupy Strategicznej ASfE

Paneliści:
Volker Hassemer, dyrektor Zarządu Stiftung Zukunft Berlin, dyrektor Zarządu E.E.I.G. ASfE
Doris Pack, przewodnicząca Komisji ds. Kultury i Edukacji PE, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Roboczej ASfE
Istvan Szabó, reżyser filmowy
Jan Truszczyński, dyrektor generalny ds. Edukacji i Kultury KE

Moderator
Hugo de Greef, członek zarządu European House for Culture oraz E.E.I.G. ASfE


18:00 – 18:10 Podsumowanie
Yuriy Vulkovsky, dyrektor Foundation for Urban Projects and Research, członek Grupy Strategicznej ASfE
 

Powyższy program może ulec drobnym zmianom.