kongres / wydarzenia

10x10: Zamknijcie oczy

Martha Kirszenbaum

wystawa / instalacja

8-11 września Pawilon Czterech Kopuł

informacje o biletach

fot. Rossella Biscotti, The Trial, 2010-2011, Installation view from performance at Rijksakademie, 2010

Martha Kirszenbaum, mieszkająca w Paryżu niezależna kuratorka i krytyczka sztuki zaprosiła do udziału w wystawie „10x10” młodych artystów/grupy artystyczne z Europy i Stanów Zjednoczonych. Pokażą oni prace wykorzystujące różnego rodzaju techniki, w tym kolaż, wideo, instalację rzeźbiarską i performatywną.

Martha Kirszenbaum o projekcie „Zamknijcie oczy („Please Close Your Eyes”):

Wystawa „Zamknijcie oczy” to skupiona wokół trzech obszarów tematycznych (wpływu, reakcji/interpretacji, hipnozy) refleksja nad pojęciem wydarzenia politycznego i społecznego. Co pozostaje w pamięci zbiorowej i indywidualnej z jakiegoś zdarzenia? Na ile dostępne nam współczesne narzędzia są pomocne w dekodowaniu i zrozumieniu jego znaczeń? „Please Close your Eyes” to również krzywe zwierciadło, w którym przejrzeć się może tego rodzaju wydarzenie, jakim jest trwający cztery dni – a zatem tyle, ile mniej więcej żyje w mediach pojedyncze doniesienie – Europejski Kongres Kultury.

Część z artystów uczestniczących w wystawie zdecydowała się zinterpretować i odtworzyć znane wydarzenia polityczne lub historyczne. „The House of Energetic Culture” („Dom kultury energetycznej”) stworzony przez powstałą w 2004 r. i działającą w Paryżu grupę Claire Fontaine to zamówiona na potrzeby wystawy praca stanowiąca przeróbkę neonu świecącego niegdyś nad Domem Kultury w Prypeci – dziś miasta-widma położonego niedaleko byłej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Przywołując historię Europy Środkowej w tym jej wymiarze, który związany był ze Związkiem Radzieckim, „The House of Energetic Culture” stanowi zarazem nawiązanie do dzisiejszej polityki energetycznej. Instalacja performatywna autorstwa włoskiej artystki Rosselli Biscotti (ur. 1978) zatytułowana „The Trial” („Proces”) to z kolei odtworzenie niesławnej rozprawy z 7-go kwietnia, w wyniku której w latach 1983-1984 osądzono prominentnych członków grupy Autonomia Operaia i związanych z nimi intelektualistów, w tym Antonio Negriego. Rossella Biscotti tworzy kafkowską z ducha inscenizację opartą na oryginalnych nagraniach z procesu, w której udział biorą tłumacz symultaniczny na język kraju, w jakim instalacja jest pokazywana, oraz protokolant dokumentujący przebieg rozprawy przy użyciu maszyny do pisania.

Inni uczestnicy wystawy sięgnęli po istniejące już materiały i nagrania, by z ich pomocą zdekonstruować, zmontować i odtworzyć rzeczywistość. W swej dwukanałowej wideoinstalacji „19:30” tworząca w Berlinie słoweńska artystka Aleksandra Domanović (ur. 1981) zestawia obrazy z czołówek wieczornych wiadomości nadawanych na antenach telewizji krajów byłej Jugosławii z odnalezionymi materiałami filmowymi oprawionymi oryginalną ścieżką dźwiękową zremiksowaną przez DJ-ów techno. „19:30” umiejscawia refleksję nad zjawiskiem zmian społecznych w kontekście postkomunistycznym, odwołując się przy tym do szerokiego zastosowania internetu. Mieszkająca w Nowym Jorku polska artystka Anna Ostoya (ur. 1978) zaprezentuje pracę „Untitled (Non-Spaces)” („Bez tytułu (Nie-miejsca)” najnowszy cykl abstrakcyjnych kolaży na płótnie, w których wykorzystała wycinki z gazet codziennych, na których nie ma ani tekstu, ani ilustracji. Odnosząc się do koncepcji nie-miejsca, kompozycje artystki wskazują na zjawisko podległości: na przestrzeń marginalizacji i prześladowania istniejącą poza przestrzenią zajmowaną przez ustalone autorytety i dominujące struktury władzy.

Swoistą fermatą wystawy będzie przedsięwzięcie duńskiego kolektywu Superflex (utworzonego w 1993 r.). Artyści z Supeflexu zaprosili zawodowego hipnotyzera odgrywającego rolę nietypowego narratora pracy wideo zatytułowanej „The Financial Crisis” („Kryzys finansowy”). W każdej z czterech części dzieła hipnotyzer opowiada nam historię kryzysu gospodarczego, prowadząc nas zarazem przez zbiorową terapię. Narracja (i terapia) rozpoczyna się od czasów dobrobytu, a kończy się psychotyczną katastrofą, którą przerywa nagle zdejmujące urok pstryknięcie palcami. Budzimy się odprężeni, odświeżeni i szczęśliwi.

Artyści: Rossella Biscotti, Claire Fontaine, Anna Ostoya, Aleksandra Domanović, Superflex

Kuratorka: Martha Kirszenbaum

Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu Ambasady Francji w Warszawie, Instytutowi Francuskiemu w Warszawie, oraz paryskim galeriom: Galerie Air de Paris i Galerie Chantal Crousel.

Na zdjęciu: Rossella Biscotti, The Trial, 2010-2011, performance w Rijksakademie, listopad 2010, courtesy the artist.