Przypadkowy przechodzień

AAA

Maciej Wiśniewski

Zygmunt Bauman pytany o własne życie, odpowiada, że „jest najnudniejszym z tematów, o jakich mógłby i chciałoby mu się mówić”. Choć jest jednym z najlepszych storytellers współczesnej socjologii, zarzeka się, że nie potrafi opowiadać historii o sobie.

Według wielu, żaden inny socjolog nie jest w tak bliskim kontakcie z Zeitgeist, czyli „duchem czasów”, a jego analiza – tak blisko codziennego życia. Bo pisząc eseje o ludziach starannie im się przygląda. Sam jednak nie lubi być obserwowany. Nie krył niezadowolenia, gdy jeden z kolegów napisał impresję z bliższej obserwacji jego prywatnego życia.

Zapytany, zwykle odpowie pytaniem, a poproszony o opinię, najczęściej zacytuje innego autora. A jednak powszechnie uważany jest za jednego z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych myślicieli społecznych na świecie. Jego pojęcia – jak czytamy w uzasadnieniu przyznanej mu w zeszłym roku prestiżowej Nagrody Księcia Asturii w dziedzinie Komunikacji i Nauk Społecznych – „są wybitnie wartościowymi instrumentami dla zrozumienia otaczającego nas świata, który zmienia się w zastraszającym tempie”.

To nie ja myślę, to myśli się myślą

Jego najważniejsze prace to „Prawodawcy i tłumacze” (1987) oraz „Nowoczesność i Zagłada” (1989). W pierwszej pioniersko analizował postmodernizm jako fenomen intelektualny, druga, przyjęta początkowo niezwykle chłodno, należy dziś do dziesiątki najczęściej cytowanych książek o Holocauście. Dowodził w niej, że Zagłada nie była chwilowym wybuchem irracjonalności czy też efektem niemieckiego barbarzyństwa, ale logiczną konsekwencją rozwoju nowoczesności. Ale, choć uważa się go za jednego z „proroków” postmodernizmu, nigdy nie był jego apologetą. Po krótkim okresie fascynacji porzucił ten termin i ukuł nowy – „płynną nowoczesność”.

Przechodząc w 1990 roku na emeryturę ze stanowiska kierownika katedry socjologii na Uniwersytecie w Leeds, powiedział sobie, że miast dla kolegów po fachu, będzie odtąd pisać dla „zwykłych” ludzi. Zmienił strategię, stawiając na bliższy kontakt z life-world, zamiast opasłych zaczął wydawać małe książeczki (Büchleins) i ze standardowego badacza przekształcił się w „pisarza socjologii”. Od kilkunastu lat wydaje się pisać jedną i tę samą książkę o zmianie stanu nowoczesności. Zgodnie z jego analizą, nie tylko władza przepływa w ręce sił ponadnarodowych, ale i rozpływają się stare instytucje „łado-twórcze”, w wyniku czego pozostawieni jesteśmy bez stałych punktów odniesienia, skazani na indywidualne poszukiwania płynnych tożsamości i norm.

To opus maior publikuje niejako odcinkami w kolejnych Büchleins takich jak: „Sztuka życia”, „Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie”, „Płynne życie”, „Zindywidualizowane społeczeństwo”, „Konsumowanie życia”, „Płynne czasy. Życie w epoce niepewności”, „Płynny lęk”, „Społeczeństwo w stanie oblężenia”, itd. Pytany o etapy twórczości, wiodące tematy i zróżnicowanie pod względem ich ujęcia, odpowiada:

„Nie łatwo byłoby mi wskazać taką cezurę, gdybym próbował. Ale nie próbuję. Moje zainteresowania same z siebie się jakoś rozgałęziają i pączkują, czy jak to pisał Gilles Deleuze ‘kłączują’. Małą mam nad tym kontrolę i w małym stopniu wynika to z góry powziętych postanowień. Jak sugerował Claude Lévi-Strauss – ‘to nie ja myślę, to myśli się myślą’”.

Mimo upływu lat nie zamierza odpoczywać: każdego roku publikuje kolejne dwie, trzy książki, pisze niezliczone artykuły, przygotowuje obszerne wstępy i posłowia do prac innych autorów. Równie hojnie udziela wywiadów, traktując tę formę za ważne narzędzie popularyzacji swoich poglądów. Zazwyczaj woli je w formie pisemnej, wychodząc z założenia, że jeśli pytający rzeczywiście chce wiedzieć, co pytany sądzi o danych sprawach, jest to o wiele bardziej efektywne rozwiązanie. Tak m.in. powstał najnowszy tom „rozmów” – „Living on Borrowed Time” („Żyjąc w czasie pożyczonym”) – przygotowany przez meksykańską socjolożkę Citlali Rovirosę-Madrazo, w których Bauman skondensował swe poglądy na różnorodne zagadnienia, dotyczące m.in. państwa opiekuńczego, kryzysu finansowego i konsekwencji „kultury kredytu”, czy biotechnologii.

By zdać sobie sprawę z tempa jego wypełnionego po brzegi pracą życia, wystarczy spojrzeć na kalendarz jednego miesiąca: w końcu października 2010 roku, po odebraniu Nagrody Księcia Asturii, spędził kilka dni w Hiszpanii, głównie udzielając wywiadów, zaraz potem wziął udział w wideokonferencji z Buenos Aires, następnie kilka dni przebywał na zaproszenie w Polsce, dalej w Leeds, tylko po to, by obsłużyć kolejne wywiady prasowe i telewizyjne, kolejny wyjazd do Bratysławy i Wiednia, i znów kilka dni w Polsce, z powrotem do Leeds, i znowu Polska z „maratonem” spotkań z okazji, przypadających na 19 listopada, jego 85. urodzin...

Zapytany o najbliższe plany, odpowiada: „Obecnie głównie komponuję kolejne odczyty i jeżdżę z nimi po świecie. Za parę miesięcy ukaże się zbiór moich ostatnich esejów „Collateral Casualties of Inequality” („Uboczne ofiary nierówności”). Piszę także, sporadycznie, „dziennik niecodzienny” – komentarze „na gorąco” do kolejnych zwrotów i zakrętów świata, w miarę ich intelektualnego oswajania. Jak daleko uda się to posunąć – bóg jeden raczy wiedzieć...”.

Pesymizm Intelektu – Optymizm Woli

Na pierwszy rzut oka z socjologicznej literatury Baumana zionie głęboki pesymizm. Na próżno właściwie szukać w niej dobrych wieści – jego krytycyzm i sceptycyzm wobec otaczającego nas świata wydają się bezbrzeżne, pozostawiając czytelnika w poczuciu bezradności. „Cierpimy dziś wszyscy z racji rozwodu mocy (Macht) z polityką (Politik). Miotamy się w potrzasku między mocami zdolnymi coś zmienić, lecz tak naprawdę niechętnymi działaniu na rzecz zmiany z powodu ograniczeń, jakie zmiana by na ich swawolę nałożyła, a instytucjami niezdolnymi do naprawy, bo wyzutymi i ogołoconymi z niezbędnej do tego mocy. Sprawa zatem nie w tym, że nie umiemy się porozumieć, ale w bezsile wszelkich porozumień...” – mówi Bauman i te kilka linijek dobrze oddaje ogólny ton jego analizy.

Choć wzywa do poszukiwania i ocalenia polityki, zaraz podkreśla, że nie ma żadnej przestrzeni publicznej, żadnej agory, gdzie można by ją uprawiać. Choć wskazuje na konieczność samoorganizacji, by przeciwstawić się dominującej asymetrii kapitał-praca, zaraz dodaje, że jest to kwestia globalna i że w tej, jak i w innych sprawach, jesteśmy pozbawieni „globalnych narzędzi do rozwiązywania globalnych problemów”. Gdy pośród niepohamowanej indywidualizacji dostrzega ruchy społeczne, podkreśla zarazem, że nie stanowią one alternatywy dla dominującego porządku, bo w najlepszym razie tylko opóźniają nieco pochód „Juggernauta kapitalizmu”. A niedawny kryzys finansowy nie był według niego oznaką porażki, lecz ogromnego sukcesu kapitalizmu, który wytrenował nas w kulturze kredytu. Pomimo implozji rynków finansowych i załamaniu się starej „normalności”, nie ma nowej, która by ją zastąpiła.

Keith Tester, angielski socjolog, profesor na Uniwersytecie w Hull, który w latach 80. doktoryzował się u Baumana, autor kilku poświęconych mu prac, w tym także tomu rozmów z nim „O pożytkach z wątpliwości” (Warszawa, 2005), uważa, że zarzuty o pesymizm Bauman są o wiele przesadzone. Choć przyznaje, że jego pierwsze książki cechował większy optymizm (Bauman miał wówczas nadzieję, że nowoczesność można jeszcze naprawić), a kolejne, bardziej sceptyczne, służyły już tylko poszukiwaniu sposobów na przeżycie w płynnej nowoczesności. Sam Bauman, mówiąc niegdyś o różnicy pomiędzy optymizmem a pesymizmem, podkreślał, że optymista to ten, który myśli, że świat, w którym żyjemy jest najlepszym z możliwych, a pesymista, to ten, który podejrzewa, że optymista może mieć rację. Tylko, że – wraz z Clausem Offem, od którego wziął to rozróżnienie – wyklucza się z tej opozycji, mając nadzieję, że świat, owszem, może być lepszy.

Prawdziwa lekcja Baumana wydaje się być następująca: po pierwsze winniśmy studiować nasze społeczeństwo, wyłaniające z coraz bardziej zglobalizowanej, zindywidualizowanej, sprywatyzowanej kondycji oraz nie poprzestawać na jego kwestionowaniu; po drugie procesy społeczne są wynikiem poczynań i decyzji ludzi, nie ma w nich nic nieuchronnego (tak jak Holocaust, zdeterminowany przez logikę nowoczesności, ale nie nieuchronny).

Wszystko zatem leży w naszej mocy. W tym sensie baumanowska dychotomia pesymizm-optymizm wzbogacona zostaje o nowy element – nadzieję. Centralną rolę Bauman przyznaje tutaj etyce, a w jego dziele pojawia się napięcie pomiędzy wiarą w człowieka, a nie-wiarą w świat. „Byłbym tu pewnie w mniejszości – mówi Keith Tester – ale jeśli miałbym wysunąć jedną fundamentalną krytykę twórczości Baumana, to powiedziałbym raczej, że jest ona nazbyt optymistyczna, zbyt przepełniona wiarą w człowieka”. Podobnie uważa Peter Beilharz, australijski socjolog, profesor Uniwersytetu La Trobe w Melbourne, autor m.in. „Zygmunt Bauman – Dialectic of Modernity”, nazywając polskiego myśliciela „antropologicznym optymistą”. Jednak, inaczej niż Tester, wstrzymuje się z krytyką. Według niego Bauman nie boi się być posłańcem złych wieści, ponieważ ma nadzieję, że jesteśmy w stanie im zaradzić. „W trakcie jednej z konferencji” – wspomina Beilharz – „gdy ktoś z publiczności zarzucił Baumanowi zbytni pesymizm, ten odpowiedział: 'Jeśli komunikuję wam złe nowiny, to tylko po to, abyście coś z tym zrobili!'”.

Europa: bez-nadziejna przygoda

„Żyć bez nadziei w ‘ciemnych czasach’, jak je nazwała Hannah Arendt, trudno. Ale trudno też – nie będąc mistykiem ani anachoretą – żyć z nadzieją nie zakotwiczoną, nie uwiązaną do czasu ani miejsca, duchem bez ciała... A i nie pozwolą ludzie na takiej lotnej nadziei poprzestać, zamęczą pytaniami o konkrety: ‘a na czym te swoje nadzieje opierasz?’, ‘a jakie masz na to dowody, że nie płonne, że nie mrzonki to z palca wyssane?’...” – mówi Bauman i dodaje, że pytania o pesymizm towarzyszyły wszystkim publicznym wystąpieniom z jego udziałem. „Chyba, że mówiłem o Europie. Wtedy pytano mnie, dlaczego jestem takim optymistą!”. To nie przypadek. Swoją nadzieję Bauman w dużym stopniu ulokował waśnie w Europie. Poświęcił jej też osobną książkę – „Europa. Niedokończona przygoda” (Kraków, 2005). Stary Kontynent, według niego, jako jedyny wykazał umiejętność współżycia z „Innym”. Ludzie różnych kultur, języków, wyznań, zamieszkujący relatywnie niewielkie przestrzenie nauczyli się skutecznie negocjować warunki koegzystencji. Zauważył to wcześniej i nazwał zjawiskiem „gościnności” Immanuel Kant, w malutkiej, zapomnianej a odkurzonej przez Baumana rozprawie „Pomysły do ujęcia historii w aspekcie światowym” –

skoro ziemia jest kulą, nie ma dokąd uciec i ludzie muszą nauczyć się ze sobą żyć.

„Gościnność”, według Baumana, jest czymś, co Europa mogła zaoferować światu. Niestety, kiedy w ostatnich kilku dekadach z wolna zaczęła pogrążać się w dekadencji, reszta świata przestała być dla niej przyjazna i „gościnna”. Ten argument zdaje się działać w dwie strony: także i Europa, niepewna swej tożsamości, przekształciła się w Festung Europa, nie-gościnną twierdzę. „Europa, dom rodzinny Kanta, proroka gościnnego świata, świeci dziś planecie przykładem... niegościnności. Zresztą, na swoją własną zgubę. Najbardziej imponujące wynalazki techniczne służą zatrzaskiwaniu i uszczelnianiu bram, przyskrzynianiu intruzów. A przecież owi intruzi to nie tylko ludzie pragnący, by Europa wygrzebała ich z niedoli. To także poniekąd jej ofiary – ludzie, których w niedolę wtrąciła forma życia przez Europę niegdyś wymyślona i przetestowana, a później gorliwie eksportowana na inne kontynenty. Forma życia, która masowo produkuje ludzi zbędnych, na złom i przemiał przeznaczonych – odrzuty ‘racjonalizacji’ i odpady ‘postępu gospodarczego’. Jako pionier ‘modernizacji’, Europa globalnymi rozwiązaniami ratowała się przed lokalnie wytwarzanym kłopotem ‘przeludnienia’; teraz domaga się od innych ziem (które do obsesji ‘modernizowania się’ skusiła lub przymusiła), by szukały lokalnych rozwiązań dla globalnie produkowanych kłopotów”.

Problemy widać nie tylko na przedmurzu, ale i wewnątrz – wraz z kryzysem Europa zaczęła ponad wspólnotowe rozwiązania przedkładać krajowe cięcia, a ograniczając sferę socjalną poczęła wyrzekać się już zupełnie zdolności ochrony swych obywateli przed konsekwencjami „negatywnej globalizacji”. Termin ten stosuje Bauman na określenie globalizacji finansów i handlu, w opozycji do „globalizacji pozytywnej” instytucji politycznych i prawnych... „Powtarzam do znudzenia: rozwiązania problemów stwarzanych globalnie mogą być tylko globalne. Nie można winić Europy, za to, że nie potrafi takich problemów własnymi środkami i na własnym tylko podwórku rozwiązać. To zresztą, w ostatecznym rachunku, dodaje otuchy, bo demaskuje złudność pomysłu Festung Europa. Można tylko, a i trzeba, mieć Europie za złe, że niewiele uczyniła (nic w gruncie rzeczy), i równie niewiele dziś czyni, dla promowania ‘pozytywnej globalizacji’ – jedynego sposobu na okiełznanie globalizacji ‘negatywnej’ i ratunek przed jej niszczycielskimi skutkami” – tłumaczy Bauman.

„Przygoda Europa” zdaje się nie spełniać pokładanej w niej nadziei. „Czy pomyliłem się? Być może. Europa wbrew zapowiedziom i nadziejom nie ma już nic (bo mieć nie chce) do zaoferowania światu. Co teraz z nadzieją? W tym ją dziś pokładam, że przy obecnym stanie świata, instynkt samozachowawczy i poczucie moralne nakazują te same poczynania – albo w tej globalnej łodzi, w której wszyscy jesteśmy stłoczeni, będziemy sobie w wiosłowaniu nawzajem pomagać, albo wszyscy razem pójdziemy na dno...”.

Bez-celowe użycie rozumu

Jedną z głównych cech postawy Zygmunta Baumana jest brak programów i wstrzymanie się od podpowiadania praktycznych rozwiązań. „Unika wskazywania dróg, ponieważ wierzy, że człowiek pozostawiony własnemu rozumowi potrafi działać etycznie.” – mówi Keith Tester. „Poza tym jego sposób myślenia charakteryzuje głęboka skromność. Świadomy tego, że nie może znać wszystkich odpowiedzi, wstrzymuje się od ich udzielania, poprzestając na ogólnej orientacji, identyfikowaniu największych problemów i wyzwań”. W pracach Baumana nie ma programów, jest za to – zgodnie z najlepszą montaignowską tradycją – próba postawienia problemu. Zamiast celów czy wytyczonej drogi, orientowany etycznie i politycznie kierunek – sprawiedliwsze społeczeństwo. Zapytany o ten „skromny” charakter swojego projektu, mówi: „Cornelius Castoriadis uznał ‘niekwestionowanie siebie’ za najgroźniejszą dolegliwość naszego świata. A znów Maurice Blanchot powiadał, że odpowiedź jest nieszczęściem pytania. Podpisuję się oburącz pod oboma stwierdzeniami.

Celem stawiania pytań jest poszukiwanie odpowiedzi, a nie odpowiedź, jaka pytaniu wybija zęby i obcina pazury. A więc staram się od lat, wprawdzie nieporadnie, artykułować pytania i dezartykułować odpowiedzi”.

To baumanowskie „artykułowanie pytań” i „dezartykułowanie odpowiedzi” jest najlepszym przykładem „publicznego użycia rozumu” – egalitarnego, uniwersalnego myślenia, niezależnego formułowania poglądów i komunikowania ich innym członkom społeczeństwa, jednej z największych, według Kanta, zdobyczy Oświecenia. Jego przeciwieństwem jest „prywatne użycie rozumu”, czyli myślenie podporządkowane jakiemuś zewnętrznemu, pozytywistycznemu celowi, skoncentrowane np. na wąskim „rozwiązywaniu problemów”.

Zanegowaniem dziedzictwa kantowskiego „publicznego użycia rozumu” jest tzw. „proces boloński”, czyli trwająca od końca lat 90. reforma europejskich uniwersytetów, zakładająca m.in. standaryzację nauczania, większą specjalizację i pragmatyzację zadań. Podporządkowując szkolnictwo wyższe wymogom rynku i „myślenie” zastępując „opiniami ekspertów”, przesuwa w swej istocie akcent z „publicznego” na „prywatne”, pozbawiając nas wszystkich zdolności kwestionowania naszego społeczeństwa. Dla Kanta byłoby to ograniczenie wolności jednostki. To o tyle istotne, że jak pokazał Bauman w „Prawodawcach i tłumaczach”, intelektualiści (czy też dajmy na to ‘eksperci’) sami w sobie nie są „odpowiedzią”, ale „częścią problemu”. Odpowiedzi winniśmy zaś szukać razem. Choć Kant w swym eseju „O wiecznym pokoju” zalecał, by władza konsultowała się z filozofami, nie przewidział oczywiście narodzin totalitarnych ideologii wieku XX. i roli intelektualistów w ich kształtowaniu. Ale równie niebezpieczni mogą być intelektualiści całkiem wolni (Karl Jaspers w latach 60., po zdetonowaniu przez Chiny pierwszej bomby atomowej, doradzał nuklearny atak prewencyjny na Państwo Środka, celem „zachowania światowego pokoju”... ). Między innymi dlatego Bauman daje jasno do zrozumienia, że nie pasuje do korytarzy władzy i stroni od bieżącej polityki. A nawet – jak podkreśla Keith Tester – formułując swoje zalecenia uważa, aby nie mogły być wykorzystane przez polityków.

Polityczna dygresja

W tym sensie Bauman jest na antypodach postawy jaką prezentują np. Jürgen Habermas, quasi oficjalny ideolog Unii Europejskiej, myśliciel bardzo samemu Baumanowi bliski, czy też Lord Anthony Giddens, czołowy brytyjski socjolog, ideolog martwej już dziś „Trzeciej Drogi” i „New Labour” Tony’ego Blaira (nota bene tak różni Bauman i Giddens, darzą się ogromnym szacunkiem i wzajemnie cenią swoje prace).

Ale myśl polskiego socjologa, dość niespodziewanie i niezależnie od jego postawy, zaczęła przenikać do oficjalnej polityki wraz z niedawnym objęciem przez Eda Milibanda przywództwa Partii Pracy w Wielkiej Brytanii. Ojciec Eda, Ralph, marksistowski socjolog również o polsko-żydowskich korzeniach, wykładał w Leeds i przyjaźnił się z Baumanem. Jego synowie, Ed i David, obaj aktywni dziś politycy brytyjskiej lewicy, wychowali się w atmosferze intelektualnej, na której autor „Płynnej nowoczesności” odcisnął swoje wczesne piętno. Program odradzających się w opozycji laburzystów, zwłaszcza wezwanie do budowy „dobrego społeczeństwa” (good society), w dużym stopniu inspirowany jest myślą Zygmunta Baumana. Potwierdza to Neal Lawson, angielski publicysta, autor opublikowanej niedawno książki o kulturze konsumpcyjnej „All Consuming”, dedykowanej zresztą polskiemu socjologowi, pracujący niegdyś dla Gordona Browna, dziś jeden z koordynatorów lewicowej „grupy nacisku” Compass. „Od dłuższego czasu promujemy idee Baumana na angielskiej lewicy. Fakt, że dziś przejmuje je Miliband – orędując za wspólnotą czy wstawiając się za wykluczonymi – jest wynikiem zarówno jego osobistej historii z Baumanem, jak i działań Compassu” – mówi Lawson.

Równie niespodziewanie sam Bauman zajął w tym kontekście stanowisko, życząc laburzystom odzyskania moralnej busoli i wyrażając nadzieję, że lewica na Wyspach się odrodzi. Ale bardziej niż intelektualny, reakcja ta miała charakter raczej czysto ludzki. Proszony o radę czy właściwe jego zdaniem kierunki działań odpowiada z właściwą sobie przekorą:

„Na tego typu pytania, nader często mi zadawane, odpowiadam z reguły irlandzkim dowcipem: kierowca zatrzymuje samochód i pyta przypadkowego przechodnia o drogę do Dublina – na co zagadnięty odpowiada – ‘Drogi Panie, gdybym ja chciał jechać do Dublina, nie z tego miejsca bym zaczął!’.”

I dodaje: „Ale do Dublina jechać trzeba, innego miejsca, niestety, nie mamy. Jednak nie posiadając żadnych talentów proroka ani kwalifikacji doradcy polityków, a uznając racje wspomnianego wyżej irlandzkiego przechodnia, nie potrafię być dużo bardziej od niego w znalezieniu drogi pomocny...”.

Metodyczny brak metody

„Bauman jest teoretykiem, który usiłuje ukazać nam mechanizmy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. Uczynić je widocznymi. I robi to w o wiele bardziej przystępny sposób, niż inni. Tak jak Giddens świetnie ukazał niektóre ograniczenia nowoczesności epoki Oświecenia, tak Bauman czyni to samo w odniesieniu do nowoczesności nam współczesnej – skomplikowanej i globalnej” – mówi Saskia Sassen, holenderska socjolożka, profesorka na Uniwersytecie Columbii w Nowym Jorku, autorka „Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages”. Na „komunikatywność” socjologii Baumana zwraca uwagę również Keith Tester, twierdząc, że poprzez swoje książki stara się z czytelnikiem rozmawiać. Jego dzieło jest dziełem otwartym, w ciągłym procesie. To nieustająca krytyka i kwestionowanie nas samych oraz otaczających nas instytucji. W tym sensie, dodaje Tester, nie ma też jednego, ostatecznego sposobu odczytania Baumana.

Peter Beilharz, jeden z najciekawszych baumanowskich interpretatorów do najważniejszych składowych socjologicznej praxis Baumana zalicza krytykę nowoczesności, porządku i konformizmu, weberowski marksizm (termin ukuty przez Maurice’a Merleau-Ponty’ego na połączenie krytyki komodyfikacji Marksa z krytyką racjonalizacji Webera), wschodnioeuropejską myśl krytyczną oraz socjologię „nadwyżki ludzkości i nadmiaru”.

Ten ostatni aspekt wydaje się dziś szczególnie aktualny, w momencie, gdy jak podkreśla Bauman w „Pracy, konsumpcjonizmie i nowych ubogich”, na naszej planecie zabrakło już miejsca do składowania produkowanych przez „ładotwórstwo” i postęp gospodarczy „ludzi-odpadów” (co nie jest argumentem geograficznym, ale politycznym). Jego „socjologia nadmiaru” polega nie tylko na wskazaniu, że nadmiarem jest sama nowoczesność i niezaspokojony w swym apetycie kapitalizm (pożerający kolejne „zielone, dziewicze łąki” nieskomodyfikowanych dotąd obszarów naszej planety i życia społecznego) oraz że był nim w swych zamiarach socjalizm państwowy, ale jest także wezwaniem do umiarkowania i skromności.

Bauman nie pretenduje do oryginalności. Jak Walter Benjamin w swych monumentalnych „Pasażach” (których polskie wydanie opatrzone zostało nota bene obszernym posłowiem Baumana o Benjaminie-intelektualiście) „nie ma nic do powiedzenia, tylko do pokazania”. Nie rozwinąwszy żadnej własnej, osobnej metody socjologicznej, przetwarza zatem, zderza ze sobą stare teorie oraz spojrzenia i w poszukiwaniu nowej syntezy, przysposabia je do dzisiejszego obrazu świata. Jest przy tym nie tylko eklektyczny, ale i żarłoczny, wszędzie właściwie znajdując inspirację – w filozofii, literaturze, filmie, kulturze popularnej itd. Najważniejsze intelektualne wzorce Baumana to Georg Simmel, Max Weber oraz Antonio Gramsci, który m.in. ocalił dla niego humanistyczny ładunek marksizmu oraz wskazał zawsze otwarty horyzont możliwości. Sam Bauman zawsze dodaje jeszcze swoich polskich nauczycieli - Stanisława Ossowskiego i Juliana Hochfelda. Do stylu Baumana, co zauważył Peter Beilharz, najlepiej pasuje termin przypisany Simmlowi – „socjologiczny impresjonizm”.

Zygmunt bez szkoły

Brak metody oznacza także brak określonej socjologicznej szkoły. Zresztą, jak podkreśla Tester, zasięg intelektualnych i kulturowych odniesień Baumana jest nazbyt szeroki, aby można byłoby, ot tak, po prostu, powielać jego sposób pracy. Mimo to, jest w Wielkiej Brytanii grupa socjologów – wśród nich sam Tester – uważających się nie tyle za spadkobierców Baumana, ile dłużników stylu myślenia, dziedziczących po nim nie metodologię, ale etyczne i polityczne koordynaty.

Ale są także i krytycy. John Goldthorpe, angielski socjolog, uczeń Norberta Eliasa, twórcy socjologii figuracyjnej, kładącej nacisk na kategorię procesu, miał określić polskiego socjologa mianem „szarlatana”, który „wszystko bierze z głowy”. Tester twierdzi, że większość środowiska akademickiego nie wie co począć z Baumanem: „Głównym zarzutem jest brak metodologii, lecz najczęściej miast bezpośredniej krytyki, po prostu się go ignoruje”.

W świecie, jednymi z pierwszych krajów, które „podchwyciły” Baumana były Hiszpania i Włochy. Opublikowane niedawno „44 Letters from the Liquid Modern World” są zbiorem felietonów z włoskiego dziennika La Reppublica, w których na bieżąco komentował „gorące tematy” takie jak kryzys czy świńska grypa. Bauman „przyjął się” także w Niemczech, Skandynawii i Ameryce Łacińskiej. Stosunkowo najpóźniej we Francji: „Nowoczesność i Zagładę” wydano tam dopiero kilka lat temu. Najmniej przyjaznym gruntem okazały się Stany Zjednoczone. W eseju „Towards a Critical Sociology” Bauman przyznał, że niczego nie nauczył się od „papieża” amerykańskiej socjologii – Talcotta Parsonsa. USA ze swoim bardzo specyficznym, stricte instytucjonalnym charakterem socjologii, kultem szkół i ich twórców, nie pozostały mu widać dłużne. Nie oznacza to, że brak tam myśli krytycznej, ale i ona wtłoczona jest w te same, obce Baumanowi, ramy, co dobrze pokazuje przykład Immanuela Wallersteina. Ma on swoją metodę (analizę „systemów-światów”), szkołę oraz stojącą na jej straży instytucję Fernand Braudel Center. Richard Sennett, bliski Baumanowi amerykański socjolog, słusznie więc zauważał, że ten podjął dobrą decyzję, aby nie pozostawać w USA, gdzie trafił na krótko po wyjeździe z Izraela. Skazało by go to na marginalizację. A tak, w Wielkiej Brytanii znalazł miejsce, z którego mógł dogodnie mówić na cały świat.

Pisarz socjologii

Bauman okazał się dla brytyjskiej socjologii zjawiskiem zupełnie nowym. Nie tylko ze względu na charakter analizy, ale – jak tłumaczy Tony Blackshaw, angielski socjolog, autor wydanej w 2005 roku książki „Zygmunt Bauman” – również ze względu na swój zmysł pisarski (choć angielski nie jest przecież jego pierwszym językiem) i talent do opowiadania. Zamiast autorskiej metody socjologicznej wymyślił „swój własny sposób obserwowania rzeczywistości”, stworzył „język i pojęcia do opowiadania o nich”. Zamiast przypadków wywiedzionych z badań, zdecydował się na operowanie „typami idealnymi’, oryginalną poetyką i metaforą, z kategorią „płynności” na czele. Dzięki niej przybliża nam to, co „niestabilne”, bo – jak mówi Saskia Sassen – „zadaniem kategorii jest zatrzymanie na chwilę danego procesu, abyśmy mogli go dokładniej zbadać. Dzięki 'płynności’ Bauman dokonał świetnego wybiegu umożliwiającego lepsze zrozumienie naszej obecnej kondycji” – mówi Sassen.

Bauman swą socjologiczną praktyką, nie tylko wymusza, oscylujące w stronę literatury, poszukiwanie nowych kategorii na określenie swej pracy (może „pisarz socjologii” byłoby najwłaściwszym określeniem?), ale i ma zwyczaj przenoszenia na pole nauk społecznych pisarzy, do grona „najprzenikliwszych socjologów” zaliczając m.in. Franza Kafkę i Milana Kunderę. W pracach pierwszego widać bowiem jak „stała” wówczas nowoczesność generowała typowe dla niej poczucie „braku miejsca” i „braku pewności”, drugi dostarcza pojęć na oddanie atmosfery naszego „płynno-nowoczesnego” życia, charakteryzującego się zarówno „nieznośną lekkością”, jak i przeżywanego w poczuciu jakby „było gdzie indziej”. Odbierając Nagrodę Księcia Asturii, odniósł się w swej mowie do Miguela de Cervantesa – autora, jak podkreślił, powieści wszech czasów – jako „ojca nauk społecznych”. Autor „Don Kichota”, według niego, jako pierwszy osiągnął to, co badacze społeczni starają się, z różnymi efektami, bezustannie uzyskać – „zerwał zasłonę” (odwołanie do Kundery) uprzedzeń i mitów, skrywającą świat, który chcemy zrozumieć.

Horyzonty i przypisy

Bauman traktując socjologię jako „rodzaj pisania” przejawia też typowo literackie podejście – nieustannie przerabia kilka stałych pomysłów, z którymi chce dotrzeć do czytelnika. Pisząc, pożycza nie tylko od filozofów (Rorty, Habermas), socjologów (Pierre Bourdieu, Richard Sennett, Ulrich Beck, Giorgio Agamben), ale także od autorów takich jak Jorge Luis Borges, Albert Camus, Italo Calvino, Georges Perec, Josif Brodski., czy wspomnianych już Kundery i Kafki.

Od Calvino Bauman zapożyczył nie tylko imperatyw „opowiadania historii”, ale i sposób portretowania członków swojego „płynnego” społeczeństwa – jako mieszkańców jego „niewidzialnych miast”, takich np. jak Leonia, „gdzie zaawansowanie nowoczesnego kraju najlepiej dałoby się zmierzyć wielkością zsypisk odpadów i odrzutów, a także i zastępami odrzuconych i odpadłych ludzi...”. Rzut oka na „Wykłady amerykańskie. Sześć propozycji na nowe tysiąclecie”, opublikowany cykl odczytów Calvino z połowy lat 80. na Uniwersytecie Harvarda, traktujących o największych wyzwaniach stojących przed literaturą u progu kolejnego Milenium, pozwala dostrzec w nich nie tylko zbiór zasad, jakie Bauman-pisarz mógłby wziąć pod uwagę, ale wręcz podręcznik baumanowskich terminów i program jego studiów avant la lettre. Calvino, sam inspirując się takimi autorami jak Arystoteles, Boccacio, Flaubert, Queneau, Perec, czy Kundera, pisał bowiem o Lekkości, Szybkości, Dokładności, Przejrzystości, Wielorakości (pracę nad szóstą konferencją przerwała śmierć). To także zbiór wyzwań stojących przed naszym społeczeństwem, w którym, jak notował w „Płynnym życiu” Bauman, cytując Ralpha Waldo Emersona, „ślizgając się po cienkim lodzie, jedynym naszym bezpieczeństwem jest szybkość...”.

Mimo, że u Calvino „szybkość” oznaczała akurat „precyzyjność”, a u Baumana „prekaryzację” i „poczucie niepewności”, tak jak włoski prozaik, mimo zagrożeń, głęboko ufał w literaturę, tak Bauman, głęboko, mimo wszystko, ufa w nasze społeczeństwo i tworzących je ludzi.

Do tej konstelacji warto też dopisać José Saramago, z którym Bauman dzieli podobną wrażliwość wobec świata. Jego ulubiona powieść portugalskiego noblisty to „As intermitências da morte”, której akcja rozpoczyna się wraz z tym, jak w pewnym kraju ludzie przestają umierać... Jeden z krytyków wpisywał ją w tradycję kafkowską – tak jak u Kafki w „Metamorfozie”, niemożliwe zdarzenia stają się prawdopodobne po przyjęciu nadrzędnej niemożliwości, czyli przeobrażanie się głównego bohatera w robaka, tak u Saramago, gdy śmierć przestaje zbierać swoje żniwo, wszystko nagle staje się możliwe, choćby to, że kostucha zmienia się w piękną kobietę i zakochuje w pewnym wiolonczeliście...

To niejako horyzont baumanowski – wszystko, co obserwujemy i czego doświadczamy wokół, jest tak niewiarygodne, że aż możliwe.

Nawet inny, sprawiedliwszy świat i społeczeństwo.

Życie: instrukcja przerobu

Jak mało u którego autora, w przypadku Baumana życie i dzieło wzajemnie się przenikają. Osobiste doświadczenia nie tylko dostarczają tematów ale i warunkują ich ujęcie. Odrzucając weberowskie przekonanie, że socjologia ma być neutralną sferą pozbawioną osobistych wartości, Bauman otworzył ją na swoje własne przeżywanie, łącząc „socjologiczną wyobraźnię” z „osobistymi zmartwieniami”. Autor „Płynnego życia” lubi podkreślać, iż „po to by twórczość miała jakąkolwiek wartość, musi być wtórnym przerobem własnych przeżyć”.

Urodzony w 1925 roku w Poznaniu, po wybuchu II Wojny Światowej wyjechał z rodzicami z Polski do Związku Radzieckiego, by następnie już jako oficer wojska polskiego dotrzeć aż do Berlina. Po wojnie zamieszkał w Warszawie, służąc jeszcze początkowo w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z którego został wydalony w 1953 roku. Z biegiem czasu rozwinął na Uniwersytecie Warszawskim karierę akademicką, sytuując się także w nurcie szeroko rozumianego rewizjonizmu. W 1968 roku w wyniku antysemickiej i nacjonalistycznej kampanii został zmuszony do opuszczenia Polski i zrzeknięcia się obywatelstwa. Wyjechał do Izraela, ale zniechęcony m.in. panującym tam nacjonalizmem (dopiero co uciekł przed innym) opuścił Bliski Wschód. Po krótkiej tułaczce po świecie powrócił do Europy i osiadł w Wielkiej Brytanii.

Pisząc o tak zróżnicowanych zagadnieniach, jak nowoczesność i jej wcielenia, Holocuast, wolność, etyka, bezpieczeństwo, wspólnota, praca, socjalizm, konsumpcja, strategie życiowe, tożsamość, globalizacja, bieda, strach, Europa, czy miłość, każdego z nich w różnym stopniu doświadczył w trakcie życia, rozpiętego pomiędzy Wielkim Kryzysem lat 30. XX wieku, erę totalitaryzmów, „złotą epokę” kapitalizmu, zmierzch społeczeństwa producentów i rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego, aż po ostatni kryzys finansowy.

To osobiste zorientowanie oraz longue dureé jego spojrzenia czynią je zupełnie wyjątkowym. Tylko człowiek, który sam doświadczył trudów asymilacji, mógł tak przejrzyście pisać o tożsamości. Tylko myśliciel skazany początkowo na tułaczkę po świecie mógł rozwinąć tak osobisty stosunek do Europy. Tylko świadek zmierzchu społeczeństwa producentów, był w stanie tak dokładnie uchwycić doniosłość przejścia z etyki pracy do estetyki konsumpcji. Opus magnum Baumana – „Nowoczesność i Zagłada” – zawdzięcza wiele konceptualnym ujęciom Theodora W. Adorno i Maxa Horkheimera z ich „Dialektyki Oświecenia”, ale więcej jeszcze wpływowi i inspiracji osobistej historii ukochanej żony Janiny – zmarłej w grudniu 2009 roku – z czasów wojny i okupacji, spisanych m.in w tomie wspomnień „Zima o poranku”. Zresztą tylko człowiek głęboko szczęśliwy w miłości, mógł napisać taką książkę jak „Płynna miłość”. Zygmunt Bauman powtarza, że Gramsci pokazał mu „co”, Simmel „jak”, a Janina – z którą był, jak podkreśla, „jedną osobą dwojga imion” – „dla kogo”.

Ale uchylając w ten sposób nieco drzwi do swojego przeżywania, trzyma jednocześnie mocno nogę na innych – tych do życia prywatnego. I gdy Peter Beilharz napisał „Płaszcz Baumana” – osobistą refleksję z wizyt w Leeds i obcowania z polskim socjologiem, ten poczuł się dotknięty. „Pamiętam też – dodaje Beilharz – że gdy recenzował moją książkę o Bernardzie Smithie, jednym z czołowych australijskich intelektualistów, napisał, że za bardzo zajmuję się w niej ornitologiem, a przecież powinny mnie interesować także ptaki...”.

Po szóste: konsekwencja

Choć Italo Calvino nie zdążył przygotować swej szóstej „propozycji”, wiadomo jaki miała nosić tytuł – „Consistency”. Dosłownie „konsystencja”, ale także „zgodność” i „konsekwencja”. A konsekwencja to bardzo adekwatne określenie na związek baumanowskiego dzieła i życia. Wzywając do „krytyki nadmiaru” sam proponuje i udowadnia swym skromnym, zakotwiczonym od prawie 40 lat na przedmieściach Leeds życiem, że wyjście poza imperatyw bezgranicznej konsumpcji jest możliwe i że samo życie może się szczęśliwie toczyć bez pogoni za coraz to nowymi jego wcieleniami. Podczas inauguracji The Bauman Institute na Uniwersytecie w Leeds we wrześniu 2010 roku, choć całe wydarzenie i towarzysząca mu konferencja z udziałem kilkuset osób z całego świata poświęcone były właśnie jemu, zabrał głos tylko raz...

Jedyny nadmiar znaleźć można w jego ogromnej życzliwości, bijącym w osobistych kontaktach cieple oraz niesłychanej wprost gościnności, która jest świętą regułą w jego domu.

Mimo powątpiewania w świat, zachowuje nadzwyczajny wręcz optymizm osobisty. Odróżnia go to od wielu myślicieli, takich jak choćby Adorno, w jesieni życia pogrążonych w głębokim defetyzmie. Uosabiając „pesymizm intelektu” i „optymizm woli”, o których mówił Antonio Gramsci, Bauman głosi: to, że świat jest jaki jest, nie znaczy, że zamieszkujący go ludzie nie powinni go zmieniać.

Jednocześnie, nader często, zarówno prywatnie, jak i publicznie, lubi „narzekać” na swoje „niewybaczalnie długie życie”. Odpowiadając na pytania czy udzielając kolejnego wywiadu, raz po raz zaznacza, że daje tym samym „swoje ostatnie, pewnie w obu znaczeniach tego słowa, przemyślenia”. Tytuł, przywoływanych już, rozmów – „Żyjąc w czasie pożyczonym” – jest również podobną aluzją...

„Pamiętam jak przytaczał kiedyś słowa Tomasza Manna o tym, jak ważne jest umrzeć w odpowiednim momencie. Dla Zygmunta przygotowanie się do śmierci to zasadniczy element sztuki życia w ogóle” – mówi Tester. Zresztą śmierci poświęcił Bauman osobny tom – „Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia” (1998). I, jak twierdzi Beilharz, to bodaj jego ulubiona, spośród własnych, książka. Argumentował w niej, że śmierć nie tylko jest wielką nieobecną w socjologii, ale i warunkiem istnienia kultury w ogóle. Tylko w jej obliczu tworzymy, podtrzymujemy tradycje, szukając sposobów na „przeżycie własnej śmierci”. Jest ona dla Baumana nie tylko jest konstytutywną ideą naszego społeczeństwa, ale i horyzontem naszych o nim wyobrażeń i granicą możliwości tego, jakim mogłoby ono być.

„Od paru miesięcy zacząłem znowu podróżować z odczytami, uciekając od samotności po śmierci Jasi. Na wokandzie jeszcze wiele takich wyskoków – prowokuję los, proszę kostuchę o nieco pośpiechu, ułatwiam nieuchronności robotę...”.


Wypowiedzi Zygmunta Baumana, jeśli nie podano inaczej, pochodzą z prywatnej korespondencji autora.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

 1. Andrzej 2011-03-06 21:07:05

  co tu tak pusto

 2. MMhahZDZxZSXxUASqP2011-09-15 23:19:31

  This makes everything so compleetly painless.

 3. yDunrOMQLP2011-09-16 02:00:42

  Never would have thunk I would find this so iinsdpensable.

 4. AXhfVjayZ2011-10-10 02:17:42

  I was raelly confused, and this answered all my questions.

 5. Frances 2011-11-30 09:58:36

  No offense, but i suggest adding a facebook like button for the blog!

 6. plaiprosaria2011-12-29 07:30:05

  buy for more for more

 7. Brother Sewing Machine2012-02-03 13:05:03

  I suggest adding a "google+" button for the blog!

 8. oem software2012-02-11 03:15:40

  8GtArI Gripping! I would like to listen to the experts` views on the subject!!....

 9. Buy oem Software2012-02-12 06:32:55

  PWRUwk Scribbler, give me a student's record-book!))))

 10. Buy oem Software2012-02-12 08:37:14

  kcTW3p Author, keep doing in the same way..!!

 11. montreal photographer2012-02-21 15:46:13

  I am glad that your blog is constantly evolving. Such posts only gain in popularity!...

 12. montreal photographer2012-02-21 16:56:56

  Yeah, it is clear now !... Just can not figure out how often do you update your blog?!...

 13. Wayne Boich2012-02-21 17:41:13

  GWmGbD Sorry for the off-topic, could you tell where I can get such a nice pattern for my blog ?!...

 14. Above Ground Pool Prices2012-02-23 20:13:03

  Current blog, fresh information, I read it from time to time!!...

 15. Aging Cream For Men2012-02-23 20:19:45

  Yeah, it is clear now !... From the very beginning I did not understand where was the connection with the title !!...

 16. cocoa bean2012-02-28 02:58:37

  Yet, much is unclear. Could you describe in more details!...

 17. rent jump houses2012-02-28 03:49:23

  Hooray! the one who wrote is a cool guy..!

 18. Surf Sunglasses2012-02-28 04:39:32

  Are you interested in webmaster`s income?!...

 19. gratisspinn2012-02-28 05:01:37

  Youth rock band "Ranetki" says thank you for such a wonderful blog..!

 20. vimax scam2012-02-28 14:59:22

  Somewhere in the Internet I have already read almost the same selection of information, but anyway thanks!!...

 21. Bamboo Eyewear2012-02-28 15:21:47

  Cool! You have answered. I'll take a quote! The meaning of life and everything else. Decided. No kidding!...

 22. faSyZmkxeILlIxPz2012-09-11 16:24:14

  Phenoemanl breakdown of the topic, you should write for me too!

 23. 2012-09-11 16:24:16

 24. 2012-09-12 02:23:44

 25. 2012-09-12 13:28:03

 26. 2012-09-13 19:37:59

 27. 2012-10-12 04:59:45

 28. FIyCcpJhQeG2012-11-13 19:16:42

  Piotrze, jest Pan wg mnie urażonym, zawsze mądrzejszym, tonującym wszlikee przejawy ostrości człowiekiem.Końcf3wki nie zrozumiałem, do zacytowanych uprzejmości proszę jeszcze dodać, że chodzę na pasku sił wstecznictwa i reakcji oraz moja blognotka została opłacona pospołu przez radiestetf3w i wrf3żki. Oczywiście pod stołem i w naturze, gdyż ceny słoiczkf3w z zapachem nietoperza i oddechem ropuchy ostatnio poszły mocno w gf3rę.@ gshegoshPiotrze, mylisz ślepą nomen omen _wiarę_ w naukę z wiarą w metodę naukową.Nie bardzo, staram się to rozrf3żniać. Naprawdę Oczywiście, że żaden naukowiec nie będzie zadowolony z obalenia jego hipotezy, ale postęp w nauce dokonuje się dlatego, że nie ma w niej świętości, każdy może zaatakować dowolnie ugruntowaną teorię i jeśli przeprowadzi przekonujący dowf3d obalić ją.Owszem, co zresztą potwierdza to, co napisałem wcześniej wczorajsze przekonania o podwalinach naukowych jakiejś teorii dziś nie muszą być prawdziwe. Dzisiejsze przekonania nie muszą być prawdziwe jutro, dlatego też nie podoba mi się wywyższanie się bijące z tego listu. Dziś Lombroso ze swoimi teoriami postawiony byłby pewnie obok wrf3żbitf3w. Za kilka(naście/dziesiąt) lat dzisiejsi fizycy niektf3rych specjalności mogą być stawiani obok rf3żdżkarzy. I nie, nie oznacza to zrf3wnania przeze mnie fizyki z rzucaniem zaklęć. Jeśli ktoś tak to rozumie, powinien podszkolić się w czytaniu ze zrozumieniem.Generalnie to raczej temat na dyskusję o historii nauki, niż na dyskusję o sensowności istnienia oficjalnej listy zawodf3w oraz na wybif3rczość autorf3w tego listu.Tymczasem wszlikee paranormalności i religijności są z definicji niemalże niepodważalne. Nie wolno pytać o dowody na istnienie boga, bo on po prostu istnieje. Nie wolno pytać o dowody na jasnowidzenie, bo obecność sceptyka powoduje spadek zdolności wrf3żbity. Bardzo wygodnie.Dlaczego nie wolno pytać? Ależ wolno i jestem za tym, żeby pytać. Grunt, żeby do takich rzeczy podchodzić neutralnie, bez hurraoptymizmu, ale też i bez założenia a priori, że to kant i bzdura. Byte napisał, że jasnowidz nie wytłumaczy, czemu ma te zdolności. Śmiem twierdzić, że dziś Rembrandt nie potrafiłby powiedzieć, czemu potrafi malować tak fantastyczne dzieła. Teoretycznie każdy głupi potrafi przeczytać podręczniki malarskie, kupić farby i naszpikować się wiedzą, ale to nie oznacza, że namaluje Straż nocną . Mam wrażenie, że do dziś nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, z czego bierze się talent i jak nim obdarzyć kogoś z ulicy.Sęk w tym, że zagadnieniami paranormalnymi nikt się raczej na poważnie nie zajmuje i nie kojarzę rzeczywistych programf3w badań na szeroką skalę. Owszem, kojarzę luźne informacje związane z badaniami z lat Zimnej Wojny, ale one w większości są utajnione. Eksperymenty mające dowodzić istnienia/nieistnienia odrzucam, bo robione są przez zwolennikf3w czy sceptykf3w pod założoną tezę. Z metodami naukowymi, o ktf3rych wspominałeś na początku, ma to niewiele wspf3lnego.Zresztą brak takich badań wcale mnie nie dziwi. Wyobraźmy sobie dziś profesora, ktf3ry rzuca hasło stwf3rzmy program badań paranauki X, aby raz na zawsze rozwiać wątpliwości . Założę się o flaszkę, że natychmiast posypałyby się głosy potępienia, że to bzdura, że marnotrawienie publicznego grosza, że lepiej zbadać wydajność tucznika z kwintala czy pylenie trawy pod wpływem nasłonecznienia. A czy te głosy miałyby oparcie w badaniach naukowych, ktf3rych wyniki przeczą istnieniu tych zjawisk? Obawiam się, że nie. Zmarnowałem dziś parę godzin, ale poza kilkoma kwestionowanymi eksperymentami nie ma opisf3w badań naukowych jasno obalających rf3żne paranauki. Żeby było jasne: nie oznacza to automagicznego potwierdzenia ich istnienia. Dla mnie brak rzetelnych badań potwierdzających / obalających oznacza jedno temat nie został przebadany.Co do jakiejś tam przytaczanej przez Ciebie skuteczności e2809czdalnego widzeniae2809d, poproszę o namiar na jakiś artykuł z dokładnym opisem doświadczenia, jakoś nie wydaje mi się, by było to przeprowadzone w sprawdzalnych warunkach i powtarzalne.Jeśli dobrze pamiętam, ekipa CIA od zdalnego widzenia zajmowała się tym 20 lat, a wyniki były sprawdzane w oparciu o dane z innych źrf3deł wywiadowczych. Zresztą na wejście proponuję lekturę wspomnień Harolda Puthoffa jest tam trochę historii, detali i bibliografii. Reszty musisz poszukać sam, aż tak bardzo mnie to nie interesuje. Prawdę mf3wiąc od CIA wolałbym uzyskać informacje o polskich pilotach latających w ich misjach, ale kilka lat temu spuścili mnie na drzewo Fakt, że jakieś tam tajne badania nie są ujawnione jest żadnym dowodem rf3wnie dobrze mogą nie być ujawnione, bo odpowiedzialne osoby wstydzą się przyznać do zmarnowania pieniędzy podatnikf3w.Nie takie pieniądze podatnikf3w marnowano przez dziesięciolecia i nikt się tym nie przejmował. Z tym że nie oczekuj wynikf3w z ostatnich lat, obawiam się że odtajniono dokumenty jedynie do 1995 roku, gdy oficjalnie programy CIA zakończono, a temat przeszedł pod opiekę DIA.Wracając do pierwotnego tematu e28094 dlaczego nie dopisać do listy zawodf3w także złodzieja, wyłudzacza, kopistf3w kart kredytowych, itp.? Przecież te e2809czawodye2809d są wykonywane nie mniej powszechnie, niż radiestezja i wrf3żbiarstwo.Z tej racji, że te zajęcia są jednoznaczne z łamaniem prawa. Radiestezja i wrf3żbiarstwo nie. Owszem, zdarzają się tam przypadki łamania prawa, ale takowe zdarzają się przypuszczalnie w każdej profesji.Mf3wisz o konstytucji, a przytoczony fragment zawiera informację o wyjątkach określonych w ustawie.No i ustawy wykluczają pewne grupy zawodf3w legalnych, ale do wykonywania ktf3rych musisz mieć papif3r . Tych nie wolno Ci wykonywać wedle uznania, musisz najpierw zostać namaszczony , czy to studiami, czy też egzaminem zawodowym.Myślę że nie ulega wątpliwości, że zawf3d płatnego mordercy nie powinien mieć PKD i być możliwy do zarejestrowania w e2809cjednym okienku od działalności gospodarczeje2809d. Podobnie, nie można zarejestrować i płacić podatkf3w od dochodf3w z wyłudzania kredytf3w z bankf3w lub pieniędzy od emerytek. Dlaczego wyłudzanie pieniędzy e28094 bywa że i publicznych e28094 przez gości, ktf3rzy kawałkiem gałęzi wykrywają wodę lub takich, co to e2809cświadomie wykorzystują nadzdolności do przewidywania przyszłoście2809d ma być traktowane inaczej?Nie dostrzegasz podstawowej rf3żnicy wyłudzanie kredytf3w, morderstwa czy kradzieże to działalność zawsze związana z łamaniem określonych przepisf3w Kodeksu Karnego oraz z działaniem wbrew woli pokrzywdzonego. Ciężko bowiem kogoś okraść czy zamordować za jego zgodą.Wrf3żbiarstwo czy radiestezja nie jest z założenia związana z łamaniem prawa, jak też nie jest z założenia jednoznaczna z działaniem wbrew woli ofiary . Ba, najczęściej ofiara dobrowolnie przychodzi do wrf3żki i płaci za wizytę. Jakby ciężko tutaj mf3wić o łamaniu prawa, bo przecież swoje pieniądze mogę wydać na książki, wrf3żkę, wf3dkę czy panienki. A jak mnie stać, to i na wszystko jednocześnie. Z kolei jeśli urzędnik publiczny wydaje na to kasę, to czemu chcesz ścigać radiestetę? Ścigaj urzędnika, toż to on wydał kasę!W tym miejscu pozwolę sobie na powrf3t do starannie omijanej kwestii, o ktf3rej wspomniałem, czyli o duchownych. Skoro autorzy listu potępiają wrf3żbitf3w i radiestetf3w, czemu nie napisali o duchownych wszelkich wyznań? Jest ich parę sztuk w wykazie. Czyżby dlatego, że w grę wchodzi religia / wiara? Jeśli tak, to i od radiestetf3w czy wrf3żbiarzy należałoby się odstosunkować, albowiem są grupy ludzi, ktf3rzy w owe rzeczy wierzą i za działania rytualne są skłonne płacić ofiarę.

 29. 2012-11-13 19:16:45

 30. 2012-11-14 02:57:14

 31. 2012-11-16 01:33:13

 32. 2012-11-16 16:02:41

 33. 2012-11-17 01:57:45

 34. maillot foot junior2013-01-02 18:37:12

  I am so grateful for your post.Thanks Again.

 35. loss weight pills2013-02-02 09:05:42

  tgjVVm Really enjoyed this article post.Much thanks again. Great.

 36. 2013-02-02 09:05:44

 37. IEnttrKcKEgJvrXtWX2013-02-07 04:33:30

  got an illustration on the fcberlin blog for their Daily Deutsch feraute. I made a piece for das Eichhf6rnchen. Head on over to find out what it means.a0a0 Transcript"I'll come to bed in a few minutes" "'Kay" "I just need to figure out

 38. 2013-02-07 04:33:32

 39. 2013-02-08 16:38:14

 40. 2013-02-23 14:18:32

 41. buy clomid2013-02-28 20:17:28

  qIfsyW I really like and appreciate your post. Really Cool.

 42. 2013-02-28 20:17:31

 43. buy viagra online2013-03-03 07:07:31

  ulGTi4 I loved your blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 44. 2013-03-03 07:07:33

 45. click here2013-03-03 12:10:37

  jVSPAM Great, thanks for sharing this post.Much thanks again. Will read on...

 46. 2013-03-03 12:10:40

 47. viagra online2013-03-03 16:53:25

  WOACXX Very neat post.Really looking forward to read more. Awesome.

 48. 2013-03-03 16:53:27

 49. bookmarks2013-03-13 21:55:37

  3WED7u A big thank you for your blog post.Really thank you! Really Great.

 50. 2013-03-13 21:55:40

 51. bookmaring service2013-03-13 22:04:07

  X5I1GK Very good blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 52. 2013-03-13 22:04:24

 53. bookmarks2013-03-14 12:48:25

  2e4zfp Really appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Cool.

 54. 2013-03-14 12:48:29

 55. bookmarks2013-03-14 18:02:40

  z4g8fQ Enjoyed every bit of your blog post. Fantastic.

 56. 2013-03-14 18:02:42

 57. buy cipro2013-03-15 17:46:10

  Fantastic blog post.Really thank you! Keep writing.

 58. buy cipro2013-03-15 18:16:25

  Muchos Gracias for your post.Really thank you! Will read on...

 59. generic viagra no prescription2013-03-15 19:24:55

  Very neat article.Much thanks again. Really Cool.

 60. buy generic viagra2013-03-15 19:55:23

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more.

 61. cheap cialis2013-03-15 21:03:44

  Thanks-a-mundo for the article post.Really thank you! Will read on...

 62. cialis online2013-03-15 21:34:37

  I appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Will read on...

 63. 20mg levitra2013-03-15 22:43:26

  Thank you ever so for you blog.Really looking forward to read more. Will read on...

 64. Buy Levitra online uk2013-03-15 23:14:43

  Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Want more.

 65. 2013-03-23 07:14:13

 66. futurerennisance2013-03-23 21:19:11

  Śmieszne fotki tumblr </ url> dla was , miłego dnia!

 67. 2013-04-27 09:39:32

 68. 2013-05-06 08:56:05

 69. camera buying guide2013-05-14 07:15:42

  onM2qm Hey, thanks for the article. Really Great.

 70. 2013-05-14 07:15:44

 71. good seo2013-05-25 08:28:59

  zE6ykq Thanks-a-mundo for the article post.Really thank you! Fantastic.

 72. 2013-05-25 08:29:01

 73. good seo2013-05-26 01:42:17

  6mLfHi Wow, great post.Really thank you! Really Cool.

 74. 2013-05-26 01:42:19

 75. 2013-05-27 14:03:01

 76. seo service2013-05-28 08:38:30

  Qn2kfy I loved your article.Really thank you! Fantastic.

 77. 2013-05-28 08:38:32

 78. seo service2013-05-28 13:09:26

  Nc9Rqp Thanks for sharing, this is a fantastic blog post. Fantastic.

 79. 2013-05-28 13:09:29

 80. 2013-05-28 17:33:33

 81. ccna books free download 2013-06-07 19:52:31

  Thanks for one’s marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you will be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back in the foreseeable future. I want to encourage you continue your great writing, have a nice evening!

 82. social bookmarks2013-06-19 12:41:02

  Q9hnkp Thanks again for the article.Really looking forward to read more. Want more.

 83. 2013-06-19 12:41:04

 84. 2013-06-24 10:52:32

 85. 2013-06-28 22:56:17

 86. great service2013-07-04 18:21:45

  3vuDyv Say, you got a nice article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 87. 2013-07-04 18:21:47

 88. BartekOstaszewski2013-07-20 22:36:15

  Ciezko jest znalezc www.culturecongress.eu w googlach na niektore slowa kluczowe, przydaloby sie pozycjonowanie, polecam podpiac sie podpiac system wymiany linkow, im wiecej masz podstron tym wiecej punktow otrzymasz. Punkty mozesz przeznaczyc na linki do twojej strony czyli masz seo za darmo.
  Wystarczy poszukac w google - seo stronka z seo poradami - tu jest wszystko opisane, napewno ci sie przyda, ruch na stronie powinien wzrosnac nawet kilka razy
  pozdro

 89. lBTYAMCDVDRwVAWazz2013-07-23 18:01:26

  A round of applause for your blog post.Much thanks again. Want more.

 90. jfQbyGFQvMqvV2013-07-24 19:32:04

  I really enjoy the article post.Really thank you! Cool.

 91. news2013-07-26 12:43:04

  3xWtC5 Say, you got a nice article post. Will read on...

 92. 2013-07-26 12:43:07

 93. best news2013-08-02 16:12:18

  Very neat article post.Thanks Again. Cool.

 94. amazing news2013-08-02 20:37:22

  msr8xs Very good article post.Thanks Again. Keep writing.

 95. 2013-08-02 20:37:24

 96. 2013-08-13 05:16:22

 97. great link buildng2013-08-19 15:08:47

  fqjCsa Enjoyed every bit of your blog. Really Cool.

 98. 2013-08-19 15:08:49

 99. awesome links for you2013-08-20 05:33:03

  zPXPke Very informative article post.Thanks Again. Much obliged.

 100. 2013-08-20 05:33:06

 101. best link building2013-09-04 01:42:22

  M98LD5 Hey, thanks for the article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 102. 2013-09-04 01:42:24

 103. seo service2013-09-05 16:23:06

  qf5qiW Hey, thanks for the blog.Much thanks again. Awesome.

 104. 2013-09-05 16:23:08

 105. link building2013-09-06 01:06:53

  cDjwKJ Very neat blog post.Really looking forward to read more. Will read on...

 106. 2013-09-06 01:06:57

 107. seo service2013-09-06 04:55:06

  v0YN1n Thanks for the post. Want more.

 108. 2013-09-06 04:55:08

 109. claririucherb2013-09-06 14:16:02  www.icamtech.net

 110. the best seo service2013-09-06 17:48:21

  3P0tdp Great, thanks for sharing this blog post.Really thank you! Fantastic.

 111. 2013-09-06 17:48:24

 112. make money online2013-09-11 23:23:30

  wi0Apy I cannot thank you enough for the article post. Keep writing.

 113. 2013-09-11 23:23:32

 114. online business2013-09-12 19:03:53

  wvYfvD Very neat article post. Cool.

 115. 2013-09-12 19:03:55

 116. only for 5 dollars2013-09-13 02:12:47

  xRH5QJ Thanks again for the article.Thanks Again. Want more.

 117. 2013-09-13 02:12:49

 118. only for 5 dollars2013-09-13 04:38:30

  lyOmVJ Great article post.Really thank you! Fantastic.

 119. 2013-09-13 04:38:32

 120. online business2013-09-13 05:31:05

  J48GwT Very neat blog article. Awesome.

 121. 2013-09-13 05:31:07

 122. cheap link building2013-09-24 14:12:03

  9RUVy0 Enjoyed every bit of your blog.Really thank you!

 123. 2013-09-24 14:12:05

 124. best link build2013-10-16 01:00:36

  oqY5cT I loved your blog post.Much thanks again. Keep writing.

 125. 2013-10-16 01:00:38

 126. best link build2013-10-16 06:09:19

  pgLykT A big thank you for your article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 127. 2013-10-16 06:09:21

 128. PawellB2013-10-18 02:56:36

  Lubie wracac na ta strone ale musze przyznac ze ciezko bylo ja znalezc w google, byla gdzies na 4 stronie. Przydalo by sie jej pozycjonowanie polecam wpisac w google :
  seo porady
  i na 1 blogu znajdziesz ciekawy i darmowy sposob na podniesienie pozycji w wyszukiwarkach

 129. top seo guys2013-10-23 23:13:36

  zgDkId I am so grateful for your blog post.Thanks Again. Cool.

 130. 2013-10-23 23:13:38

 131. link building2013-10-25 15:52:07

  9kPm24 Really enjoyed this post.Really thank you! Fantastic.

 132. 2013-10-25 15:52:10

 133. 2013-10-25 21:55:43

 134. top seo guys2013-10-26 04:33:15

  E3ZlP9 Very good article. Really Cool.

 135. 2013-10-26 04:33:17

 136. take a look at it!2013-10-31 22:10:50

  BN95o1 I truly appreciate this post.Thanks Again. Cool.

 137. 2013-10-31 22:10:52

 138. 2013-11-15 04:03:43

 139. watch this2013-11-19 05:36:43

  AdD7kC Really enjoyed this blog.Much thanks again. Want more.

 140. 2013-11-19 05:36:45

 141. MircooJ2013-12-08 10:12:35

  I noticed that it's hard to find your blog in google, i found it on 18th spot, you should get some quality backlinks to rank it in google and increase traffic. I had the same problem with my website, your should search in google for - insane google ranking boost - it helped me a lot

 142. awesome seo thing2013-12-14 22:00:11

  XqGzkJ Wow, great blog post.Much thanks again. Really Cool.

 143. 2013-12-14 22:00:13

 144. 2013-12-27 18:44:27

 145. 2014-01-06 08:15:46

 146. check it out2014-01-07 16:41:00

  yUjTmV Say, you got a nice post.Thanks Again. Really Cool.

 147. 2014-01-07 16:41:02

 148. look at this2014-01-16 11:14:22

  IMsxN6 I am so grateful for your article post. Much obliged.

 149. 2014-01-16 11:14:24

 150. check it out2014-01-30 21:30:33

  ZOMptV I really liked your blog post.Much thanks again. Much obliged.

 151. 2014-01-30 21:30:36

 152. awesome things!2014-01-31 05:07:17

  GL6FVC I cannot thank you enough for the article post.Really thank you! Much obliged.

 153. 2014-01-31 05:07:19

 154. check it out2014-02-28 13:45:09

  uPBWpg I truly appreciate this article post.

 155. 2014-02-28 13:45:12

 156. better click this2014-03-08 08:54:37

  This website inspires me everyday, you should update it more often

 157. 2014-03-08 22:57:31

 158. 2014-03-09 07:27:47

 159. best prices2014-03-22 15:59:25

  hU35cD Thank you for your article.Really thank you!

 160. 2014-03-22 15:59:27

 161. seo for cheap2014-03-22 18:29:53

  y6S2f9 I really like and appreciate your post. Cool.

 162. 2014-03-22 18:29:57

 163. best prices2014-04-01 14:54:58

  mc7pYw I truly appreciate this blog post. Really Cool.

 164. 2014-04-07 13:00:43

 165. 2014-04-08 08:48:43

 166. awesome things!2014-04-17 14:03:53

  YCSsKd Enjoyed every bit of your article post.Thanks Again. Cool.

 167. 2014-04-17 14:03:56

 168. nrcYrXzUQpw2014-05-06 13:16:14

  wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 169. zAfGTGBy2014-05-06 18:41:15

  I really enjoy the article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 170. nice seo guys2014-05-11 14:27:33

  LaxHjZ I am so grateful for your blog post.Much thanks again. Will read on...

 171. 2014-05-11 14:27:36

 172. best prices2014-05-12 09:40:40

  nRubo6 Thank you for your blog article.Much thanks again. Really Great.

 173. 2014-05-12 09:40:42

 174. 2014-05-17 05:10:47

 175. 2014-05-17 05:21:57

 176. 2014-05-17 05:32:03

 177. 2014-05-17 05:51:46

 178. 2014-05-19 09:41:30

 179. 2014-05-19 21:03:28

 180. 2014-05-21 07:52:24

 181. seo cheap2014-06-04 19:36:01

  ig9ZMx This is one awesome blog article.Really thank you! Will read on...

 182. 2014-06-04 19:36:03

 183. интернет реклама сайтов2014-06-13 05:21:27

  Spróbuj wzory internetową one obsługiwać wiele stron internetowych dla dorosłych .. ACE

 184. good backlinks2014-06-17 14:16:44

  4gcaa3 Really enjoyed this article.Much thanks again. Will read on...

 185. 2014-06-17 14:16:46

 186. good backlinks2014-06-18 01:49:56

  OOtjDC A round of applause for your blog post.Really looking forward to read more.

 187. 2014-06-18 01:49:58

 188. 2014-06-23 12:44:07

 189. 2014-07-01 20:19:36

 190. 2014-07-02 23:11:19

 191. 2014-07-03 23:50:01

 192. nice penalty removal2014-07-04 04:01:22

  tsKl5k Looking forward to reading more. Great blog article.Much thanks again. Really Cool.

 193. 2014-07-04 04:01:24

 194. cheap seo services2014-07-04 05:36:34

  bzv4u9 I really enjoy the article post. Really Cool.

 195. 2014-07-04 05:36:36

 196. 2014-07-05 03:56:59

 197. 2014-07-06 06:03:20

 198. 2014-07-09 06:44:17

 199. 2014-07-18 03:33:41

 200. 2014-07-18 20:58:43

 201. 2014-07-19 01:10:45

 202. 2014-07-19 04:27:42

 203. 2014-07-20 11:05:40

 204. mattew crorkz2014-08-02 01:56:07

  Ryq4Hr Very neat blog.Thanks Again.

 205. 2014-08-02 01:56:10

 206. crorkz matz2014-08-03 21:47:04

  HP0v8X Im thankful for the article.Much thanks again.

 207. 2014-08-03 21:47:06

 208. matzcrorkz2014-08-03 21:48:21

  PkpuL4 Thanks again for the article post.Really thank you! Cool.

 209. 2014-08-03 21:48:24

 210. crorkz2014-08-04 23:25:35

  abzIqb I really liked your post.Really thank you! Cool.

 211. 2014-08-04 23:25:37

 212. 2014-10-12 17:44:10

 213. 2014-10-13 17:26:25

 214. 2014-10-16 17:28:39

 215. 2014-10-17 07:08:13

 216. matz crorkz2014-11-23 23:09:16

  g5iX8U Hello, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring��� I miss your super writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 217. 2014-11-23 23:09:19

 218. louis vuitton outlet online store bags2014-11-24 17:50:44

  Cheap Authentic louis vuitton artsy mm | louis vuitton outlet online | louis vuitton handbags replica bags outlet shop online sale!

 219. louis vuitton luggage tag price bags2014-11-24 23:29:24

  Cheap Authentic louis vuitton artsy mm vs gm | louis vuitton outlet reviews | louis vuitton purses bags outlet shop online sale!

 220. Cheap Authentic louis vuitton artsy mm damier azur2014-11-25 13:58:07

  Cheap Authentic louis vuitton belt sizes | louis vuitton luggage ebay | louis vuitton shoes replica wholesale bags outlet shop online sale!

 221. louis vuitton speedy 40 reviews2014-11-25 19:52:23

  Cheap Authentic louis vuitton neverfull mm bag labor day giveaway | louis vuitton replica backpack | louis vuitton speedy 35 organizer bags outlet shop online sale!

 222. louis vuitton men wallet bags2014-11-26 02:12:38

  Cheap Authentic louis vuitton neverfull sizes | louis vuitton crossbody cheap | louis vuitton speedy 30 price 2014 bags outlet shop online sale!

 223. 2015-01-03 15:45:23

 224. 2015-01-03 20:06:11

 225. 2015-01-07 12:39:13

 226. 2015-01-11 10:17:00

 227. 2015-01-12 01:31:57

 228. crorkz mattz2015-01-16 01:23:10

  Xb6j9L Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I in finding It really useful & it helped me out much. I am hoping to present something back and aid others like you aided me.

 229. 2015-01-16 01:23:12

 230. 2015-01-28 19:22:12

 231. 2015-04-19 00:55:47

 232. 2015-04-19 00:56:26

 233. 2015-05-03 00:40:57

 234. 2015-05-03 01:56:18

 235. 2015-06-24 17:09:28

 236. 2015-07-11 02:29:53

  Who could be surprised the Mass is so protnstaetised that it hinders rather than facilitates a proper belief in the Real Presence. If there's no real presence why bother?Homilies are something one might expect in a tutuorial on comparative religion or common room political discussions with a few biblical anecdotes' thrown in again; why bother?Holy water in the font looks more like soup if it hasn't dried out completely to sludge; political papers at the back of the the Church remind one how confusing' the catholic message is why bother?Churches rarely have the scent of Holy Incense any more, but smell like an office that has never been exposed to a single whiff of frankincense why bother?We bother because Christ really and truly is there in the Blessed Sacrament in the Tabernacle for those who have parishes where it can be found if we bother.Spending time before the Blessed Sacrament on an on going basis puts paid to all protests all the way back to luther, and long ago heresies. It would simply be great if our Church actually wanted to help us understand this.

 237. 2015-07-11 02:29:57

 238. 2015-07-11 14:16:39

 239. 2015-07-14 02:47:50

 240. 2015-07-15 20:03:25

 241. 2015-07-17 02:33:41

 242. 2015-07-18 13:13:04

 243. 2015-07-19 11:56:14

 244. 2015-08-05 12:42:58

 245. 2015-08-06 10:46:47

 246. 2015-08-09 05:18:40

 247. 2015-08-10 00:39:01

 248. 2015-08-10 00:40:01

 249. 2015-08-11 06:56:01

 250. 2015-10-05 07:14:11

 251. 2015-10-22 14:49:55

 252. 2015-10-24 02:48:01

 253. 2015-10-25 08:31:36

 254. 2015-10-26 14:32:45

 255. 2015-11-26 20:00:20

 256. 2016-01-11 08:50:52

 257. 2016-02-05 01:14:47

 258. 2016-02-06 18:27:55

 259. 2016-04-12 07:46:37

 260. 2016-05-09 01:59:11

 261. 2016-05-11 21:51:11

 262. 2016-05-13 03:46:00

 263. 2016-05-29 03:16:35

 264. 2016-05-30 20:35:49

 265. 2016-06-09 05:33:08

 266. 2016-06-13 20:33:37

 267. 2016-06-18 19:41:27

 268. 2016-06-23 09:02:30

 269. 2016-07-05 17:09:47

 270. 2016-07-19 01:43:13

 271. 2016-07-21 17:06:22

 272. 2016-07-27 17:26:17

 273. 2016-08-09 21:02:04

 274. 2016-08-11 07:12:29

 275. 2016-08-13 06:59:38

 276. 2016-08-13 11:31:42

 277. 2016-08-13 20:31:24

 278. 2016-08-14 07:10:37

 279. 2016-08-14 07:10:55

 280. 2016-09-12 23:52:23

 281. 2016-10-12 05:50:04

 282. 2016-10-25 15:14:20

 283. 2016-11-10 02:09:47

 284. 2016-12-06 01:51:23

 285. 2016-12-27 06:32:07

 286. 2016-12-28 09:44:41

 287. 2017-01-01 07:21:39

 288. 2017-01-02 01:30:07

 289. 2017-01-02 10:11:00

 290. 2017-01-02 10:51:44

 291. 2017-01-08 12:58:00

 292. 2017-01-15 17:44:00

 293. 2017-02-03 20:00:18

 294. 2017-02-22 23:23:38

 295. 2017-03-11 08:16:51

  Mariano.Ya he bajado la nueva version y sigo con el mismo problema.Por favor diganme que tengo que hacer, se me esta acabando el tiempo para dejar esto fus.ionando.GraciancEduardo FumbergMiatel[]

 296. 2017-03-11 08:16:54

 297. 2017-03-12 09:30:54

 298. 2017-03-15 01:25:36

 299. 2017-03-15 08:39:11

 300. 2017-03-15 14:02:14

 301. 2017-07-05 19:38:29

 302. 2017-07-22 14:25:48

 303. 2017-08-06 09:21:52

 304. 2017-08-20 15:24:45

 305. 2017-08-20 15:24:59

 306. 2017-08-20 15:25:27

 307. 2017-09-04 10:32:39

 308. 2018-01-24 20:34:50

 309. 2018-08-06 13:04:20

 310. 2018-11-27 10:39:59

 311. 2018-12-04 16:22:07

 312. 2018-12-09 02:23:43

 313. 2018-12-19 06:32:41

 314. mia pron khalifa2018-12-21 08:57:59

  c34978 Thanks a lot for the article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 315. 2018-12-21 08:58:02

 316. me suba2018-12-21 09:12:05

  hsJMl9 Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I ave truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I all be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 317. 2018-12-21 09:12:07

 318. 2018-12-23 14:21:51

 319. 2019-03-23 09:34:16

 320. 2019-04-05 04:46:01

 321. 2019-04-16 15:22:06

 322. me suba2019-04-22 12:05:17

  VzqY41 Looking forward to reading more. Great blog. Cool.

 323. 2019-04-22 12:05:19

 324. best pron2019-04-22 22:00:10

  9pw2n1 Usually I don at read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice post.

 325. 2019-04-22 22:00:12

 326. Xe Nang Dien2019-04-26 20:26:55

  Really enjoyed this blog article. Much obliged.

 327. gia ban cua go chong chay2019-04-27 16:02:44

  where do you buy grey goose jackets from

 328. Produse Vans2019-04-27 20:08:44

  metal detector used for sale WALSH | ENDORA

 329. Guess Romania2019-04-27 21:27:53

  I will immediately snatch your rss feed as I can not to find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you ave any? Kindly permit me recognize so that I could subscribe. Thanks.

 330. casino2019-04-29 11:50:20

  What is your most noted accomplishment. They may want good listeners rather than good talkers.

 331. porn2019-04-30 09:25:24

  Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

 332. Kickboxing2019-04-30 12:12:23

  You can definitely see your expertise in the work you write.

 333. fortnite free skin2019-04-30 12:32:02

  long time watcher and I just thought IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžd drop by and say hi there there for your really initially time.

 334. The Venus Factor Reviews2019-04-30 14:17:57

  Really informative blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 335. cara trading forex tanpa modal2019-04-30 16:06:50

  If I start a blog on Myspace, will it get listed in search engines like Google? If so, is there a way to keep them from being crawled?.. Thank you.

 336. 2019-04-30 20:25:34

 337. Loading G Club2019-04-30 23:17:11

  Thanks so much for the post.Really thank you! Really Great.

 338. youtube2019-05-01 10:38:57

  Wow, wonderful blog structure! How long have you been blogging

 339. Escorts Milwaukee2019-05-01 12:21:16

  Very good blog post.Really looking forward to read more. Will read on

 340. visit website2019-05-01 12:24:47

  Some really wonderful posts on this internet site, thankyou for contribution.

 341. new york city fire extinguishers2019-05-01 14:31:08

  Wow, incredible blog structure! How lengthy have you been running a blog for? you made blogging glance easy. The full glance of your site is great, let alone the content!

 342. cua nhom xingfa hai phong2019-05-01 17:29:32

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, let alone the content!

 343. Halki Diabetes Remedy2019-05-01 17:48:12

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I ave shared your site in my social networks!

 344. induction heating system2019-05-01 19:35:28

  Merely wanna state that this is very helpful , Thanks for taking your time to write this.

 345. welding slides2019-05-01 23:27:19

  Spot on with this write-up, I genuinely think this web-site requirements far more consideration. I all probably be once again to read a lot more, thanks for that information.

 346. agencia de medios peru2019-05-02 09:18:55

  Tetraed LIMS logiciel de gestion de laboratoire Sern amet port gaslelus

 347. JAV2019-05-02 09:21:39

  This blog was how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Thank you!

 348. crypto2019-05-02 11:31:49

  Very good info. Lucky me I came across your blog by chance (stumbleupon). I ave bookmarked it for later!

 349. tank fit-up2019-05-02 13:18:37

  I'а†ve read several just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you set to create such a fantastic informative web site.

 350. growing line for welding2019-05-02 15:07:10

  lyon casino view of Three Gorges | Wonder Travel Blog

 351. welding stands2019-05-02 17:02:56

  This page certainly has all the info I needed about this subject and didn at know who to ask.

 352. welding project consultation2019-05-02 18:50:25

  Really appreciate you sharing this blog.Thanks Again. Fantastic.

 353. http://cn.live-erotic-chat.com/2019-05-02 20:37:11

  you have to post. Could you make a list the complete urls of all your public pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

 354. Chicago Escorts2019-05-02 21:53:14

  Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding layout. Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler. by Albert Einstein.

 355. visit website2019-05-02 22:39:28

  Wanted to drop a remark and let you know your Feed isnt working today. I tried including it to my Google reader account but got nothing.

 356. Miami Escorts2019-05-02 22:42:40

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on

 357. Escorts Milwaukee2019-05-03 00:40:04

  Thanks so much for the post.Thanks Again. Really Cool.

 358. gomovies website2019-05-03 00:59:47

  tarot en femenino.com free reading tarot

 359. robotic welding tilt turn positioner2019-05-03 03:20:27

  Thanks again for the article.Thanks Again. Much obliged.

 360. Escorts San Diego2019-05-03 04:57:36

  Regards for helping out, good info. Our individual lives cannot, generally, be works of art unless the social order is also. by Charles Horton Cooley.

 361. The Lost Ways Reviews2019-05-03 05:42:22

  I think you have mentioned some very interesting points, thank you for the post.

 362. RJPmxUCq2019-05-03 06:48:44

 363. His Secret Obsession Review2019-05-03 07:54:19

  to find something more safe. Do you have any suggestions?

 364. escort amsterdam2019-05-03 08:35:31

  very nice submit, i definitely love this website, keep on it

 365. powered elevation headatock positioner2019-05-03 10:18:14

  Sick and tired of every japan chit chat? Our company is at this website for your needs

 366. escorts sydney2019-05-03 10:49:15

  Im obliged for the blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 367. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CG9mAylu6s2019-05-05 11:13:29

  There is apparently a bunch to realize about this. I assume you made certain good points in features also.

 368. News37.Com2019-05-07 08:24:41

  Thank you for your article. Will read on

 369. dunlopillo2019-05-07 09:23:48

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

 370. &#47673;&#53888; &#44160;&#51613;2019-05-07 10:17:48

  Very neat article post.Much thanks again. Fantastic.

 371. &#47673;&#53888; &#54260;&#47532;&2019-05-07 19:36:00

  Religious outlet gucci footwear. It as safe to say that they saw some one

 372. "SSNI-492"2019-05-08 10:51:51

  There is obviously a lot to realize about this. I feel you made some good points in features also.

 373. Digital Marketing Leicestershire2019-05-08 12:31:29

  You are my inspiration, I own few web logs and occasionally run out from brand . Truth springs from argument amongst friends. by David Hume.

 374. saffron vietnam2019-05-08 12:57:53

  Major thanks for the blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 375. purchase music2019-05-08 14:51:00

  Im thankful for the blog article.Really looking forward to read more. Great.

 376. His Secret Obsession Book2019-05-08 15:24:18

  Just Browsing While I was browsing today I saw a excellent article about

 377. cheap mp32019-05-08 16:48:19

  tarot amor si o no horoscopo de hoy tarot amigo

 378. EZ Battery Reconditioning Reviews2019-05-08 17:54:04

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 379. canadian health and care mall2019-05-08 19:06:58

  Really appreciate you sharing this blog.Really thank you! Awesome. ventolin

 380. The Lost Ways Survival Book2019-05-08 20:21:44

  You ave made some good points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 381. generic levitra2019-05-08 21:05:24

  I really liked your article post.Much thanks again.

 382. Lean Belly Breakthrough2019-05-08 22:49:51

  This is one awesome article.Thanks Again. Awesome.

 383. buy music2019-05-08 23:24:35

  Thanks for sharing this very good piece. Very interesting ideas! (as always, btw)

 384. May2019-05-09 01:17:20

  I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!

 385. buy mp32019-05-09 01:23:56

  It as not that I want to replicate your web site, but I really like the layout. Could you let me know which style are you using? Or was it custom made?

 386. Isidra2019-05-09 03:34:41

  Very interesting information! Perfect what exactly I wanted!

 387. generic levitra2019-05-09 03:41:49

  Really appreciate you sharing this post.Much thanks again. Cool.

 388. canadian levitra2019-05-09 05:40:29

  Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I all just bookmark this page.

 389. Jacquline2019-05-09 05:59:30

  Merely a smiling visitor here to share the love (:, btw great design and style.

 390. &#47540;&#44172;&#51076;&#48148;&a2019-05-09 07:49:50

  very nice put up, i definitely love this web site, carry on it

 391. Glennis2019-05-09 08:25:27

  Morbi molestie fermentum sem quis ultricies

 392. &#44536;&#47000;&#54532; &#47700;&2019-05-09 09:59:26

  Look complex to far brought agreeable from you! By the way, how

 393. Elissa2019-05-09 10:50:56

  Ultimately, a problem that I am passionate about. I ave looked for details of this caliber for your previous a number of hours. Your site is significantly appreciated.

 394. TSC2019-05-09 12:09:36

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall glance of your site is excellent, let alone the content material!

 395. &#50504;&#51204;&#45440;&#51060;&a2019-05-09 14:05:33

  Im obliged for the article.Really looking forward to read more. Cool.

 396. Shanel2019-05-09 14:37:13

  You have brought up a very fantastic details , thankyou for the post.

 397. &#53664;&#53664; &#49324;&#51060;&2019-05-09 16:12:29

  I think this is a real great blog post.Thanks Again. Cool.

 398. Colleen2019-05-09 17:03:02

  You made some decent points there. I looked on the internet for the topic and found most individuals will agree with your website.

 399. &#47673;&#53888; &#44160;&#51613;2019-05-09 18:34:42

  Looking forward to reading more. Great blog.Thanks Again. Want more.

 400. order miraflex glasses online2019-05-09 19:26:36

  wow, awesome post.Really thank you! Will read on

 401. &#53664;&#53664;&#49324;&#51060;&a2019-05-09 20:50:34

  That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information Thank you for sharing this one. A must read post!

 402. port renfrew hotels2019-05-09 22:28:55

  That is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very precise information Thanks for sharing this one. A must read article!

 403. Valoraciones de su casa2019-05-10 00:42:08

  sneak a peek at this site WALSH | ENDORA

 404. Halki Diabetes Remedy Eric Whitfield2019-05-10 03:14:14

  I visited a lot of website but I believe this one has something special in it in it

 405. construccion en argentina2019-05-10 06:10:13

  Im thankful for the blog article. Much obliged.

 406. http://tunasbola.org2019-05-10 08:07:49

  I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 407. Web design company in Vancouver2019-05-10 11:27:34

  This unique blog is no doubt entertaining and besides diverting. I have found many useful advices out of this amazing blog. I ad love to go back over and over again. Cheers!

 408. smoking fetish cams2019-05-10 13:33:28

  I required to thank you for this interesting We definitely loved each tiny tad of it. I have you bookmarked your identifiable web place to ensure outdated the newest things a person publish.

 409. cerrar ventas2019-05-10 16:06:36

  Outstanding post, I believe blog owners should larn a lot from this web blog its very user friendly.

 410. nonton film gratis2019-05-10 20:22:36

  you make running a blog glance easy. The full glance of your web site is wonderful,

 411. for more information2019-05-10 22:46:33

  I really liked your post.Really looking forward to read more. Great.

 412. https://bangjuice.eu/2019-05-11 00:51:28

  It as not that I want to duplicate your web site, but I really like the design. Could you tell me which style are you using? Or was it especially designed?

 413. &#53664;&#53664;&#49324;&#51060;&a2019-05-12 12:39:47

  So that as why this piece of writing is amazing. Thanks!

 414. &#50504;&#51204;&#45440;&#51060;&a2019-05-12 14:23:09

  Really informative article post. Fantastic.

 415. &#54028;&#50892;&#48380; &#47700;&2019-05-12 16:25:39

  Some genuinely good posts on this internet site , appreciate it for contribution.

 416. &#47540;&#44172;&#51076;&#48148;&a2019-05-12 18:10:06

  that you just shared this helpful information with us.

 417. &#50864;&#47532; &#52852;&#51648;&2019-05-12 20:12:09

  There is noticeably a lot of funds comprehend this. I assume you have made certain good points in functions also.

 418. &#47700;&#51060;&#51200;&#49324;&a2019-05-13 11:27:16

  Some truly excellent blog posts on this internet site, regards for contribution. The key to everything is patience. You get the chicken by hatching the egg, not by smashing it. by Arnold Glasgow.

 419. Volume Pills Benefits2019-05-13 13:15:11

  You made some clear points there. I did a search on the topic and found most people will approve with your blog.

 420. https://gclub007.com/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E2019-05-13 16:44:25

  Pretty! This was a really wonderful article. Thanks for supplying these details.|

 421. espejuelos ray ban precios2019-05-13 18:51:05

  Very interesting info !Perfect just what I was looking for! The right to be heard does not autmatically include the right to be taken seriously. by Hubert Humphrey.

 422. aprender a leer y escribir2019-05-13 21:45:53

  Thank you for your blog article.Really thank you! Awesome.

 423. clothing outlets near me2019-05-13 23:54:12

  Some truly interesting info , well written and broadly user genial.

 424. presupuesto de tesoreria ejemplo2019-05-14 02:11:27

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Much thanks again. Fantastic.

 425. ministerio de justicia2019-05-14 04:19:16

  Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding layout. Make the most of your regrets. To regret deeply is to live afresh. by Henry David Thoreau.

 426. Celine2019-05-14 06:27:40

  your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances

 427. Classie2019-05-14 08:31:28

  Im grateful for the blog.Really thank you! Want more.

 428. Shanel2019-05-14 12:16:20

  You have mentioned very interesting points! ps decent internet site.

 429. &#48148;&#45796; &#51060;&#50556;&2019-05-14 12:49:12

  Perfectly indited content material , Really enjoyed reading.

 430. Teresa2019-05-14 14:44:48

  Say, you got a nice blog article.Thanks Again. Great.

 431. &#53664;&#53664; &#49324;&#51060;&2019-05-14 15:20:18

  When are you going to post again? You really entertain me!

 432. Letitia2019-05-14 17:14:10

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!

 433. &#47673;&#53888;&#44160;&#51613; &2019-05-14 17:29:49

  Im thankful for the blog post.Much thanks again. Great.

 434. Clotilde2019-05-14 19:32:10

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!

 435. ROOP2019-05-14 20:01:58

  Thanks for sharing this first-class post. Very interesting ideas! (as always, btw)

 436. mejores seguros para autos2019-05-14 23:55:54

  When some one searches for his necessary thing, therefore he/she needs to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.

 437. best place to buy glasses2019-05-15 02:03:27

  It'а†s really a nice and useful piece of information. I'а†m satisfied that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 438. departamentos en renta cuajimalpa2019-05-15 04:11:54

  pretty beneficial stuff, overall I believe this is well worth a bookmark, thanks

 439. who is the best real estate agent in west Hollywoo2019-05-15 06:42:22

  Woh I your articles , saved to bookmarks !.

 440. phu kien ong thep luon day dien2019-05-15 09:21:53

  wow, awesome article.Really thank you! Keep writing.

 441. Qua tang ma vang2019-05-15 09:28:01

  Looking forward to reading more. Great blog post.Much thanks again. Really Cool.

 442. shower panels2019-05-15 09:52:50

  They might be either affordable or expensive (but solar sections are certainly worth considering) based on your requirements

 443. go to2019-05-15 13:02:39

  I truly like your weblog submit. Keep putting up far more useful info, we value it!

 444. Blepharoplasty in Punjab2019-05-15 16:35:49

  pretty practical stuff, overall I imagine this is worth a bookmark, thanks

 445. this website2019-05-16 13:09:39

  Perfectly written subject material, Really enjoyed examining.

 446. &#47540;&#44172;&#51076;&#50724;&a2019-05-16 13:34:38

  There is perceptibly a bunch to know about this. I believe you made some good points in features also.

 447. https://chrome.google.com/webstore/detail/ad-block2019-05-16 15:45:43

  one is getting more from this site, and your views are nice in favor of new viewers.

 448. &#47700;&#51060;&#51200;&#49324;&a2019-05-16 15:49:23

  Very neat post.Much thanks again. Awesome.

 449. punto 2019-05-16 18:27:21

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 450. &#50504;&#51204;&#45440;&#51060;&a2019-05-16 18:27:36

  Nice blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 451. skachat punto switcher dlya windows 72019-05-16 18:33:56

  Post writing is also a fun, if you be acquainted with then you

 452. &#53664;&#53664; &#49324;&#51060;&2019-05-16 20:36:11

  This blog is definitely entertaining and factual. I have picked up a bunch of interesting advices out of this blog. I ad love to come back again and again. Thanks a bunch!

 453. EZ Battery Reconditioning System2019-05-16 22:18:02

  Really informative article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 454. Venus Factor Reviews2019-05-17 00:29:50

  This is a super great love here you blog i contents to come.

 455. GVG 8872019-05-17 09:42:18

  Really appreciate you sharing this article post. Fantastic.

 456. Lean Belly Breakthrough2019-05-17 11:15:52

  Your style is really unique compared to other people I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 457. Coc tiep dia thep ma dong2019-05-17 13:32:45

  Outstanding post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I ad be very grateful if you could elaborate a little bit further. Thank you!

 458. https://v-kosmose.com/vy-mozhete-kupit-kontrolnuyu2019-05-17 14:59:32

  With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

 459. for more details2019-05-17 17:06:45

  Very good blog article.Much thanks again. Want more.

 460. seo tool2019-05-17 18:57:05

  This excellent website certainly has all the info I needed concerning this subject and didn at know who to ask.

 461. putlockers new site2019-05-17 19:22:30

  Thanks for the good writeup. It if truth be told was a amusement account it. Glance complex to far introduced agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

 462. &#47673;&#53888;&#44160;&#51613; &2019-05-17 21:33:47

  Very good blog.Much thanks again. Much obliged.

 463. for more information2019-05-17 21:55:10

  Its hard to find good help I am constantnly saying that its difficult to procure good help, but here is

 464. &#53664;&#53664; &#49324;&#51060;&2019-05-17 23:47:54

  Im obliged for the blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 465. &#48148;&#45796; &#51060;&#50556;&2019-05-18 01:58:01

  I think this is a real great article post.Much thanks again. Keep writing.

 466. &#45796;&#51105;&#50500;2019-05-18 03:41:49

  Very nice post and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to get some professional writers? Thank you

 467. &#47700;&#51060;&#51200;&#49324;&a2019-05-18 05:43:47

  I think this is a real great blog. Keep writing.

 468. &#50864;&#47532;&#52852;&#51648;&a2019-05-18 07:26:27

  It as hard to find experienced people for this subject, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks

 469. domain name selling made easy2019-05-20 09:25:23

  Im grateful for the post.Much thanks again. Awesome.

 470. 2019-05-20 09:40:02

 471. ganar dinero rapido por internet2019-05-20 13:38:58

  Well with your permission allow me to take hold of your RSS feed to keep up to

 472. latest mp3 on exclusivemuzic2019-05-20 19:46:40

  Thorn of Girl Great info may be uncovered on this world wide web blog site.

 473. 2019-05-20 20:30:16

 474. find your perfect domain2019-05-21 14:03:50

  wonderful issues altogether, you simply won a logo new reader. What would you suggest in regards to your post that you simply made a few days in the past? Any positive?

 475. my blog2019-05-22 08:20:23

  Thank you for your article post.Much thanks again. Fantastic.

 476. &#50864;&#47532;&#52852;&#51648;&a2019-05-22 09:20:47

  Utterly composed content, Really enjoyed studying.

 477. &#47700;&#51060;&#51200;&#49324;&a2019-05-22 11:31:55

  topic of this paragraph, in my view its actually remarkable for me.

 478. learn more2019-05-22 12:33:54

  Very informative article.Thanks Again. Really Cool.

 479. &#48148;&#45796;&#51060;&#50556;&a2019-05-22 14:01:01

  your dаА аЂа•ntist to go about the trouble аА аБТ–ight away

 480. http://www.deutschemeds.com/kaufen-sie-roaccutane-2019-05-22 15:12:42

  that you simply made a few days ago? Any certain?

 481. &#53664;&#53664;&#49324;&#51060;&a2019-05-22 16:20:16

  It!аЂа†s truly a nice and helpful piece of info. I am glad that you just shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 482. &#47673;&#53888;&#44160;&#51613;&a2019-05-22 18:51:26

  The info mentioned within the article are several of the very best readily available

 483. lumsden homes for sale2019-05-22 19:52:34

  Terrific work! This is the type of info that are meant to be shared across the net. Shame on Google for now not positioning this publish higher! Come on over and discuss with my website. Thanks =)

 484. Roaccutane 10mg para el tratamiento del acn&#22019-05-22 22:09:17

  This is a topic which is near to my heart Thank you! Where are your contact details though?

 485. crossfit2019-05-23 09:06:44

  You ave made some good points there. I looked on the web to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 486. Instablog9ja2019-05-23 17:16:50

  Lovely blog! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also.

 487. Fort Lauderdale architects2019-05-23 19:53:25

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the website is very good.

 488. como saber cuanto vale mi casa2019-05-23 21:50:01

  You have observed very interesting details! ps nice site.

 489. cuanto vale mi casa2019-05-23 23:57:15

  I think this internet site holds some very great info for everyone .

 490. this website2019-05-24 02:02:50

  Thanks-a-mundo for the blog post.Much thanks again.

 491. Modafinil 200mg 2019-05-24 04:36:16

  Mighty helpful mindset, appreciate your sharing with us.. So happy to get discovered this submit.. So pleased to possess identified this article.. certainly, investigation is having to pay off.

 492. prestashop theme 2019-20212019-05-24 09:19:42

  It is best to take part in a contest for among the best blogs on the web. I will advocate this website!

 493. http://www.xn--mdicamentsfrance-bqb.com/achetez-mo2019-05-24 11:32:51

  You are my inspiration, I have few blogs and rarely run out from post . Analyzing humor is like dissecting a frog. Few people are interested and the frog dies of it. by E. B. White.

 494. vigrx plus discount2019-05-24 13:43:34

  Very useful information specifically the last part I care for such information much.

 495. wordpress best theme 2019-20212019-05-24 14:35:51

  wonderful issues altogether, you simply won a new reader. What would you recommend in regards to your post that you just made some days ago? Any certain?

 496. http://luxury111aa.com/2019-05-24 16:55:29

  Outstanding post, I conceive people should acquire a lot from this weblog its real user friendly. So much fantastic information on here .

 497. http://agen234aa.com/2019-05-24 19:10:36

  You made some clear points there. I looked on the internet for the topic and found most individuals will agree with your website.

 498. for more information2019-05-24 21:22:25

  This page definitely has all the info I needed about this subject and didn at know who to ask.

 499. Hilton Baeu2019-05-24 23:33:42

  There is apparently a bundle to realize about this. I suppose you made certain good points in features also.

 500. extended vehicle warranties pricing2019-05-25 01:45:55

  I truly appreciate this blog.Really thank you! Keep writing.

 501. oak bay airbnb2019-05-25 04:18:06

  Looking around I like to surf around the web, often I will just go to Digg and follow thru

 502. air conditioning repairs 2019-05-25 19:44:09

  This is a topic which is close to my heart Thank you! Where are your contact details though?

 503. chimney cleaning2019-05-26 19:26:16

  Keep up the superb piece of work, I read few posts on this web site and I believe that your blog is real interesting and contains sets of good info.

 504. &#50864;&#47532;&#52852;&#51648;&a2019-05-27 07:49:56

  I really liked your article post.Much thanks again. Really Great.

 505. &#47700;&#51060;&#51200;&#49324;&a2019-05-27 09:57:19

  Some truly nice stuff on this web site , I it.

 506. &#48148;&#45796; &#51060;&#50556;&2019-05-27 11:49:51

  In other words, how do i search for blogs that fit what I want to read about? Does anyone know how to BROWSE through blogs by subject or whatever on blogger?.

 507. &#44160;&#51613;&#53664;&#53664;2019-05-27 13:57:17

  What as up, I read your new stuff daily. Your story-telling

 508. remove graffiti 2019-05-27 15:04:07

  This blog is really cool additionally diverting. I have found helluva helpful things out of it. I ad love to return over and over again. Thanks a bunch!

 509. &#47673;&#53888;&#44160;&#51613;&a2019-05-27 16:02:25

  Tirage gratuit des cartes divinatoires logiciel astrologie mac

 510. Justin Bieber2019-05-27 17:46:20

  Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really looking forward to read more. Awesome.

 511. &#50556;&#47560;&#53664;&#44172;&a2019-05-27 18:44:21

  It as not that I want to replicate your web-site, but I really like the style and design. Could you tell me which style are you using? Or was it custom made?

 512. homepage2019-05-27 23:03:58

  There is clearly a lot to realize about this. I consider you made certain good points in features also.

 513. chimney sweep 2019-05-28 15:04:54

  Sorry for my bad English.Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!

 514. click here2019-05-29 09:10:13

  Loving the information on this internet site, you have done great job on the articles.

 515. &#49828;&#54252;&#52768;&#51473;&a2019-05-29 09:52:28

  You might be my role models. Many thanks for the post

 516. www.evolvedids.com2019-05-29 11:52:31

  Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn at show up. Grrrr well I am not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!

 517. Ghana music2019-05-29 12:38:59

  Yeah bookmaking this wasn at a bad determination outstanding post!

 518. &#47673;&#53888;&#44160;&#51613;2019-05-29 14:39:41

  You have remarked very interesting details ! ps decent internet site.

 519. CRECSO Cable Magazine2019-05-29 15:40:43

  wow, awesome post.Thanks Again. Want more.

 520. &#53664;&#53664; &#49324;&#51060;&2019-05-29 17:24:23

  Thanks so much for the blog.Really thank you! Cool.

 521. precios de seguros de vehiculos2019-05-29 18:27:49

  What is the best website to start a blog on?

 522. &#47673;&#53888;&#44160;&#51613; &2019-05-29 19:50:22

  I really liked your blog article.Really thank you! Great.

 523. 2019-05-29 21:06:59

 524. seguros banorte jose vasconcelos 1052019-05-29 21:55:02

  Very good article. I am going through some of these issues as well..

 525. &#50556;&#47560;&#53664;&#44172;&a2019-05-29 22:29:57

  Major thankies for the blog.Really thank you! Great.

 526. &#50864;&#47532;&#52852;&#51648;&a2019-05-30 00:45:03

  PRADA BAGS OUTLET ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 527. link2019-05-30 02:58:18

  You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply could not find it. What a great web site.

 528. 2019-05-30 04:08:36

 529. nha thep tien che2019-05-30 14:56:01

  so I guess I all just sum it up what I wrote and say, I am thoroughly enjoying your blog.

 530. this website2019-05-30 19:43:30

  I?ve recently started a blog, the information you offer on this web site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 531. &#47700;&#51060;&#51200;&#49324;&a2019-05-31 08:22:22

  You have made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 532. R882019-05-31 14:48:27

  Thank you ever so for you article post.Thanks Again. Cool.

 533. Thi cong nha khung thep2019-05-31 17:08:07

  Some really superb blog posts on this website , thankyou for contribution.

 534. thi cong quan cafe khung thep2019-05-31 21:23:42

  It as not that I want to replicate your web-site, but I really like the style and design. Could you tell me which style are you using? Or was it custom made?

 535. &#47700;&#51060;&#51200;&#49324;&a2019-06-03 10:55:30

  This site was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something that helped me. Thanks!|

 536. &#53664;&#53664;&#49324;&#51060;&a2019-06-03 12:54:55

  You are my aspiration, I possess few blogs and infrequently run out from brand . Follow your inclinations with due regard to the policeman round the corner. by W. Somerset Maugham.

 537. presupuesto reforma integral vivienda2019-06-03 14:39:29

  I value the article post.Really looking forward to read more. Want more.

 538. &#47540;&#44172;&#51076;&#50556;&a2019-06-03 15:45:02

  Very good blog.Much thanks again. Really Cool.

 539. click here2019-06-03 18:14:21

  Thanks for the blog post.Really thank you! Great.

 540. &#47673;&#53888;&#44160;&#51613;&a2019-06-03 18:40:40

  I truly appreciate this article post.Really looking forward to read more. Want more.

 541. rvp v rossii2019-06-03 21:09:05

  some truly fantastic articles on this website , thanks for contribution.

 542. porn2019-06-03 21:24:37

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I ave shared your web site in my social networks!

 543. Barsala apartments2019-06-03 23:59:03

  Im thankful for the blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 544. more2019-06-04 02:13:55

  Usually I don at learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, quite nice article.

 545. Mlb Odds2019-06-04 04:10:54

  Wow, that as what I was seeking for, what a material! existing here at this blog, thanks admin of this website.

 546. Singapore Tattoo Artists2019-06-04 06:34:57

  Wow, great article post.Much thanks again. Fantastic.

 547. practical home2019-06-04 12:17:29

  I value the article post.Much thanks again. Great.

 548. clean homes2019-06-04 19:00:37

  You ave made some decent points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 549. Chinese Martial Arts2019-06-04 19:10:06

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the site is very good.

 550. Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke2019-06-05 08:35:47

  Loving the information on this site, you have done outstanding job on the articles.

 551. &#47673;&#53888;&#54260;&#47532;&a2019-06-05 10:42:01

  Really informative post.Really looking forward to read more. Want more.

 552. &#47700;&#51060;&#51200; &#45440;&2019-06-05 13:02:06

  This was to protect them from ghosts and demons. Peace,

 553. &#48288;&#53944;&#47592;2019-06-05 14:57:02

  It was truly informative. Your website is very useful.

 554. &#47673;&#53888;&#46972;&#51060;&a2019-06-05 17:10:58

  In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 555. The tribune2019-06-06 16:12:49

  The Birch of the Shadow I think there may perhaps be considered a couple of duplicates, but an exceedingly handy list! I have tweeted this. Several thanks for sharing!

 556. 2019-06-06 17:29:58

 557. finding a rubbish collection service2019-06-06 18:36:13

  It as in reality a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 558. psicologo madrid dependencia emocional2019-06-06 20:59:25

  Thanks so much for the post.Really thank you! Really Cool.

 559. &#50556;&#47560;&#53664;&#44172;&a2019-06-07 09:50:41

  It as hard to find well-informed people for this topic, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks

 560. alimentos funcionais nutraceuticos2019-06-07 09:59:13

  Lovely website! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also

 561. 2019-06-07 10:31:58

 562. &#47673;&#53888;&#44160;&#51613;&a2019-06-07 12:25:46

  You have mentioned very interesting details! ps nice web site.

 563. healthy choice2019-06-07 13:10:17

  Only wanna state that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

 564. &#44160;&#51613;&#53664;&#53664;2019-06-07 15:27:11

  magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not realize this. You should continue your writing. I am confident, you ave a great readers a base already!

 565. &#47700;&#51060;&#51200;&#49324;&a2019-06-07 17:34:10

  Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thank you once again.

 566. &#47673;&#53888;&#54260;&#47532;&a2019-06-07 21:45:55

  Really wonderful information can be found on web blog.

 567. &#47700;&#51060;&#51200;&#49324;&a2019-06-07 23:58:00

  I think this is a real great blog. Will read on

 568. &#48288;&#53944;&#47592;&#53664;&a2019-06-08 01:51:43

  Superior day. i am undertaking research at this time as well as your blog really aided me,

 569. &#54028;&#50892;&#48380;&#44172;&a2019-06-10 08:21:57

  Very good article. I will be experiencing many of these issues as well..

 570. xxx2019-06-10 10:30:02

  I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

 571. Jamb Textbooks2019-06-10 16:10:52

  Thanks again for the blog article.Thanks Again. Really Cool.

 572. comparador de renta de autos2019-06-10 18:58:03

  I visited a lot of website but I believe this one holds something extra in it in it

 573. &#3609;&#3633;&#3585;&#3626;&#2019-06-11 14:28:31

  The distance from a Bikini Carwash Not Confusing

 574. binh phong go ngan phong2019-06-11 17:06:37

  Some truly nice stuff on this internet site, I enjoy it.

 575. binh phong go ngan phong2019-06-11 17:11:54

  Thanks so much for this, keep up the good work

 576. &#3626;&#3635;&#3609;&#3633;&#2019-06-11 21:54:05

  There is apparently a bunch to identify about this. I assume you made various good points in features also.

 577. for additional information2019-06-12 12:25:36

  When someone writes an paragraph he/she keeps the idea of a

 578. homestay melaka2019-06-12 15:09:29

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!

 579. Wedding2019-06-12 17:35:59

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!. Thanks For Your article about sex.

 580. sunshine city sai gon2019-06-12 21:49:15

  Wow, great blog post.Thanks Again. Keep writing.

 581. small stainless fixed blade knives2019-06-13 09:24:35

  Muchos Gracias for your blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 582. dai ly nuoc vinh hao quan 92019-06-13 09:32:29

  Thank you for another great post. The place else could anybody get

 583. eargo hearing aids2019-06-14 08:23:14

  Thank you ever so for you blog post.Really thank you! Really Great.

 584. Aeron Chairs2019-06-14 10:56:13

  pretty practical stuff, overall I believe this is worth a bookmark, thanks

 585. leap chair2019-06-14 13:18:21

  Its like you read my mind! You appear to know so much

 586. tui giao hang tiet kiem2019-06-14 16:38:09

  I used to be suggested this website by way of my cousin.

 587. desarrollo de aplicaciones web online2019-06-14 18:46:06

  Wow! Thank you! I always needed to write on my site something like that. Can I include a portion of your post to my blog?

 588. interior fitout sydney2019-06-14 21:06:59

  I think, that you are not right. I am assured. I can prove it. Write to me in PM, we will discuss.

 589. sap c_cp_i_12 2019-06-15 10:33:29

  Nice blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 590. free apk for android download full2019-06-15 10:55:31

  This very blog is without a doubt entertaining additionally factual. I have discovered helluva helpful stuff out of it. I ad love to come back again and again. Thanks!

 591. beeg2019-06-17 08:43:31

  person supply on your guests? Is going to

 592. Cbd oil2019-06-17 10:55:18

  Well, I don at know if that as going to work for me, but definitely worked for you! Excellent post!

 593. geile sex filmpjes2019-06-17 12:19:39

  Wow! Thank you! I permanently needed to write on my site something like that. Can I implement a part of your post to my site?

 594. oris bc32019-06-17 13:50:32

  You might have an incredibly good layout for your blog i want it to make use of on my website also

 595. &#1589;&#1610;&#1575;&#1606;&#2019-06-17 15:32:51

  I went over this website and I believe you have a lot of good info , saved to bookmarks (:.

 596. Sub Zero Wine Coolers2019-06-17 16:47:40

  This blog is obviously interesting as well as diverting. I have discovered a bunch of handy things out of this source. I ad love to visit it again and again. Thanks a lot!

 597. Wolf Electric Cooktops2019-06-17 19:25:38

  You made some really good points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 598. sap cloud certification2019-06-17 21:48:26

  Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn at show up. Grrrr well I am not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!

 599. cryptoautotrade2019-06-17 23:31:05

  Very good article.Really thank you! Will read on

 600. Miele Appliances2019-06-18 01:51:10

  Thanks so much for the article.Really looking forward to read more. Awesome.

 601. thung rac inox2019-06-18 11:48:53

  In other words, how do i search for blogs that fit what I want to read about? Does anyone know how to BROWSE through blogs by subject or whatever on blogger?.

 602. Cineblog2019-06-18 13:06:54

  Water either gets soaked in the drywall or stopped at the ceiling periodically to

 603. erotiske noveller2019-06-18 18:21:29

  Really appreciate you sharing this blog.Thanks Again. Much obliged.

 604. Tinh dau thien nhien2019-06-18 23:34:58

  will certainly digg it and in my opinion recommend to

 605. 360hr2019-06-18 23:41:56

  Whoa! This blog Whoa! This blog looks just like my old one! It as on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 606. apk for android download full2019-06-19 14:36:49

  This is a topic which is close to my heart Cheers! Exactly where are your contact details though?

 607. 2019-06-19 15:53:15

 608. Barsala2019-06-19 17:09:21

  pretty beneficial stuff, overall I think this is really worth a bookmark, thanks

 609. fireplace reflector2019-06-19 20:06:43

  You have made some decent points there. I looked on the web for more info about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 610. 2019-06-20 02:12:03

 611. &#1605;&#1585;&#1603;&#1586; &2019-06-21 13:12:30

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the website is extremely good.

 612. &#1605;&#1585;&#1603;&#1586; &2019-06-21 13:36:32

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Thanks Again. Really Great.

 613. b2b sales2019-06-21 15:47:53

  Im obliged for the article post.Much thanks again. Much obliged.

 614. 2019-06-21 15:55:01

 615. cot chan inox san bay2019-06-21 17:19:05

  merely achieve full lf on finished bread, and as well portion that honestly

 616. advice on data recovery2019-06-21 17:27:06

  Major thanks for the post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 617. vuxen2019-06-21 18:21:29

  You certainly put a brand new spin on a topic that has been written

 618. car warranties2019-06-21 19:09:19

  I truly appreciate this blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 619. best ielts practice tips for everyone2019-06-21 21:57:53

  In my opinion you are not right. I am assured. Let as discuss. Write to me in PM, we will talk.

 620. BLog Tutorial Mengatasi Akun2019-06-23 15:58:49

  Yo dude! Look up at the skies NATO is spraying fake clouds that are very toxic most clouds are not natural anymore, please research you will thank me for bringing this to your attention. PEACE.

 621. Skyline University Nigeria2019-06-23 18:19:19

  This very blog is obviously entertaining and besides informative. I have chosen a bunch of interesting stuff out of this amazing blog. I ad love to visit it again soon. Cheers!

 622. Elissa2019-06-23 20:36:55

  It as not that I want to duplicate your web site, but I really like the layout. Could you let me know which theme are you using? Or was it tailor made?

 623. Joanne2019-06-23 22:52:58

  Signes astrologique ascendant comment trouver son ascendant astrologique

 624. Verlene2019-06-24 01:07:38

  I think this is a real great blog post.Thanks Again. Awesome.

 625. Mabelle2019-06-24 03:31:14

  You made some clear points there. I did a search on the issue and found most guys will agree with your website.

 626. Keiko2019-06-24 05:55:40

  pretty beneficial material, overall I believe this is really worth a bookmark, thanks

 627. how to stop no caller id2019-06-24 08:24:32

  I wanted to thank you for this great read!! I definitely loved

 628. Carie2019-06-24 08:37:24

  very couple of web-sites that occur to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out

 629. solving issues in workplace2019-06-24 20:21:03

  I truly appreciate this blog.Thanks Again. Will read on

 630. coolsculpting2019-06-25 14:45:05

  Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the good effort.

 631. &#3629;&#3634;&#3627;&#3634;&#2019-06-25 17:14:51

  Some genuinely interesting information, well written and broadly user pleasant.

 632. &#3592;&#3657;&#3634;&#3591;&#2019-06-25 19:46:01

  Pretty! This was an incredibly wonderful post. Thanks for supplying these details.

 633. CBD2019-06-25 22:15:15

  Really informative article. Really Great.

 634. best pron2019-06-26 01:45:31

  Rp6OtK is green coffee bean extract safe WALSH | ENDORA

 635. 2019-06-26 01:45:33

 636. pc games free download for windows 72019-06-26 03:41:06

  Thanks for sharing this very good post. Very inspiring! (as always, btw)

 637. free apk download for pc windows2019-06-26 06:50:04

  Thank you for another wonderful article. Where else could anybody get that kind of info in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

 638. coinbase earn2019-06-26 08:39:31

  You have remarked very interesting points ! ps decent site. I understand a fury in your words, But not the words. by William Shakespeare.

 639. program do mailingu2019-06-26 11:55:34

  Some really nice and also utilitarian information on this website, too I think the format has fantastic features.

 640. apk free download for pc windows2019-06-26 13:32:31

  It as not that I want to copy your web-site, but I really like the layout. Could you tell me which theme are you using? Or was it especially designed?

 641. free apk latest version download2019-06-26 13:42:28

  Thanks for the post.Really thank you! Fantastic.

 642. world best network 'speed measurement' tool on 22019-06-27 08:35:05

  This is one awesome article post.Much thanks again. Fantastic.

 643. shop bao cao su2019-06-27 09:53:33

  IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžm a extended time watcher and I just believed IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžd drop by and say hi there there for your extremely initially time.

 644. tinh dau sa2019-06-27 10:02:45

  Very good blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 645. Structured Query Language (SQL)2019-06-28 11:09:19

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Thanks Again. Cool.

 646. stomatologija2019-06-28 14:09:57

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the site is also really good.

 647. Bihar Board Syllabus 2020-212019-06-28 16:37:31

  this this web site conations in fact pleasant funny data

 648. Kamagra priser i Sverige2019-06-28 19:42:34

  Spot on with this write-up, I actually suppose this web site needs much more consideration. I all in all probability be once more to learn rather more, thanks for that info.

 649. Studija dekora2019-06-28 19:49:57

  You ave made some good points there. I checked on the net for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 650. univerzitet2019-06-28 22:00:24

  Your weblog is wonderful dude i love to visit it everyday. very good layout and content material ,

 651. fire damage restoration Jupiter Inlet Colony, FL2019-06-29 00:48:13

  Pretty! This was a really wonderful article. Thanks for providing this info.

 652. detroit towing corruption2019-06-29 03:26:00

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks!

 653. 2019-07-02 13:00:43

 654. 2019-07-03 00:35:47

 655. 2019-07-25 00:21:49

 656. 2019-07-28 07:53:32

 657. 2019-07-28 17:11:51

 658. 2019-07-29 11:13:27

 659. 2019-08-14 15:08:11

 660. 2019-11-19 07:36:54

 661. 2019-11-28 08:35:59

 662. 2019-11-28 13:31:00

 663. 2019-11-29 13:42:52

 664. 2019-11-30 22:20:05

 665. 2019-12-09 12:10:15

 666. 2019-12-09 19:08:09

 667. 2019-12-09 19:59:31

 668. 2019-12-20 20:36:28

 669. 2019-12-28 09:48:13

 670. 2020-01-01 21:00:52

 671. 2020-01-14 10:36:51

 672. 2020-01-14 16:19:09

 673. 2020-01-24 09:56:12

 674. 2020-01-31 14:33:48

 675. 2020-02-01 21:11:34

 676. 2020-02-04 12:38:59

 677. 2020-02-17 04:23:05

 678. 2020-02-29 16:23:28

 679. 2020-02-29 21:09:40

 680. 2020-03-10 21:20:27

 681. 2020-04-09 15:26:17

 682. 2020-05-18 02:43:32

 683. 2020-05-25 08:36:43

 684. 2020-05-31 21:48:18

 685. 2020-06-07 02:28:44

 686. suba suba2020-06-09 21:04:49

  There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure good factors in options also.

 687. 2020-06-13 18:16:40

 688. 2020-06-13 22:36:52

 689. 2020-06-26 11:43:43

 690. 2020-06-26 17:18:25

 691. 2020-08-02 22:56:59

 692. 2020-08-06 08:26:27

 693. 2020-08-09 13:54:44

 694. 2020-08-12 15:20:38

 695. 2020-08-15 12:42:23

 696. 2020-08-30 01:14:35

 697. 2020-09-01 22:27:41

 698. 2020-09-05 06:51:39

 699. 2020-09-14 19:49:21

 700. 2020-09-18 01:23:29

 701. 2020-09-18 03:23:34

 702. 2020-09-21 04:26:41

 703. 2020-09-21 06:43:21

 704. is cbd legal in washington dc2020-09-25 12:31:51

  pzduwk It is best to participate in a contest for the most effective blogs on the web. I will recommend this website!

 705. 2020-09-25 12:31:53

 706. 2020-10-03 02:34:05

 707. 2020-10-06 00:14:16

 708. 2020-10-09 01:07:53

 709. 2020-10-17 19:03:03

 710. 2020-10-20 15:29:02

 711. 2020-10-23 08:28:15

 712. 2020-11-06 22:58:44

 713. washington dc2020-11-18 12:41:30

  CTn90N If you are ready to watch funny videos on the internet then I suggest you to go to see this web page, it contains actually so comical not only movies but also other material.

 714. 2020-11-18 12:41:32

 715. RoyalCBD2020-11-18 20:00:02

  cNOzi8 Wonderful post! We are linking to this particularly great post on our website. Keep up the great writing.

 716. 2020-11-18 20:00:04

 717. 2020-11-19 04:08:50

 718. is cbd legal in washington dc2020-12-24 18:33:20

  AM1lYe It as hard to find well-informed people in this particular subject, however, you seem like you know what you are talking about! Thanks

 719. 2020-12-24 18:33:22

 720. washington dc2020-12-25 02:55:17

  2V0ZAE Search engine optimization (SEO) is the process of affecting the visibility of a website or a web page

 721. 2020-12-25 02:55:19

 722. Royal CBD2020-12-25 04:30:29

  VaEE3D Really appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more. Want more.

 723. 2020-12-25 04:30:31

 724. 2021-01-14 09:15:13

 725. 2021-02-03 23:14:06

 726. 2021-02-06 19:54:38

 727. 2021-02-20 14:34:54

 728. 2021-02-23 05:43:30

 729. 2021-02-23 23:28:15

 730. 2021-02-26 06:07:43

 731. 2021-03-01 05:24:33

 732. is cbd legal in washington dc2021-03-02 14:00:34

  pBuKWi Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding layout.

 733. 2021-03-02 14:00:36

 734. 2021-03-21 10:28:34

 735. 2021-03-24 05:27:24