free zone / active Europe

Active Europe: Lublin

  • activity area: film, theater/performative arts, music, visual arts, social activity, public space activity, interdisciplinary
  • activity range: european (Lublin)
  • tektura.wordpress.com

 • Association " rainbow "
  • activity area: social activity, education, reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, bezrobotnych,bezdomnych
  • activity range: local (Powiat Łęczyński)
  • www.sbibkopina.pl

 • Association of Educational Initiatives PRO EDUCATIO
  • activity area: social activity, public space activity, systematic activity (lobbying - advocacy), interdisciplinary, education, działania na rzecz lokalnej społeczności
  • activity range: european (powiat lubartowski)
  • www.zsostrowlubelski.pl

 • Bruno Schulz Festival Society
  • activity area: theater/performative arts, music, visual arts, literature, interdisciplinary, dziedzictwo kulturowe
  • activity range: european (POlska - Ukraina, Europa)
  • www.brunoschulz.net.pl

 • Cinema Paradiso Foundation
  • activity area: design/architecture, film, theater/performative arts, music, dance, visual arts, literature, public space activity, interdisciplinary
  • activity range: domestic (Polska)
  • www.cinemaparadiso.org.pl

 • Culture Enter Foundation
  • activity area: social activity, public space activity, interdisciplinary, education
  • activity range: international (Lublin/Polska/Europa)
  • www.kulturaenter.org

 • EBIB Association

 • EBIB Association

 • Foundation Styk - Society, Tolerance, Culture
  • activity area: social activity, public space activity, interdisciplinary, education, społeczeństwo obywatelskie
  • activity range: international (Polska)
  • www.fundacjastyk.blogspot.com

 • Foundation for research on folk and sacred music of the Kresy Region Muzyka Kresów
  • activity area: music, dziedzictwo kulturowe
  • activity range: european (głównie Lublin, ale warsztaty śpiewu otwartym głosem są prowadzone w całej Polsce, a podczas jednego)
  • www.muzykakresow.pl

 • Homo Faber
  • activity area: social activity, systematic activity (lobbying - advocacy), education
  • activity range: european (Lubelszczyzna)
  • www.hf.org.pl

 • ParaPhrase Group
  • activity area: social activity, education, studenci, kultura studencka
  • activity range: local (Lublin)
  • www.grupaparafraza.pl

 • Spread Your Wings
  • activity area: theater/performative arts, dance, visual arts, literature, social activity, public space activity, systematic activity (lobbying - advocacy), interdisciplinary, education, edukacja kulturalna
  • activity range: international (Lublin/Lubelszczyzna/Polska)
  • www.rozwinskrzydla.org

 • Trans Kultura Foundation
  • activity area: film, theater/performative arts, music, dance, visual arts, literature, public space activity, interdisciplinary, education, współpraca międzynarodowa w obszarze kultutry
  • activity range: international (Polska, Uropa, przede wszystkim Ukraina i kraje PW)
  • www.transkultura.org