free zone / active Europe

Active Europe: Katowice

  • activity area: visual arts, public space activity, systematic activity (lobbying - advocacy), interdisciplinary, education
  • activity range: international
  • www.famtv.pl


  • activity area: film, theater/performative arts, dance, social activity, education
  • activity range: domestic

  • activity area: social activity, public space activity, education, ekologia, graffiti, happeningi
  • activity range: domestic (Polska)
  • www.fundacjaarka.pl

  • activity area: theater/performative arts, social activity, public space activity, education
  • activity range: international (cały świat)
  • www.klubgaja.pl

 • 'Uwagi wARTe" Artistic Association
  • activity area: theater/performative arts, music, dance, visual arts, public space activity, interdisciplinary, education
  • activity range: european (Rybnik, Śląsk, Polska)
  • www.uwagi-warte.fopsz.slask.pl

 • 12.10 Association - Twelve Ten Association
  • activity area: design/architecture, film, theater/performative arts, music, education, turystyka alternatywna
  • activity range: european (Gliwice/Górny Śląsk/Polska)

 • ARTeria Fundation
  • activity area: design/architecture, music, visual arts, social activity, public space activity, systematic activity (lobbying - advocacy), interdisciplinary, education, sieciowanie/integracja ngo działających w kulturze
  • activity range: european (Zabrze/Śląsk/Polska, Bruksela/Belgia)
  • www.fundacja-arteria.org

 • Association Absurd Cabaret
  • activity area: theater/performative arts, social activity, public space activity, niepełnosprawność
  • activity range: european (Polska)
  • www.drzewoagada.eu

 • Association for Regional Cooperation
  • activity area: interdisciplinary, zarządanie projektami
  • activity range: european (głownie Górny Sląsk, ale i iine wojeództwa, liczni partnerzy zagraniczni)
  • www.swr.pl

 • Bona Fides Association
  • activity area: film, social activity, systematic activity (lobbying - advocacy), prawa człowieka, edukacja rozwojowa
  • activity range: european (Katowice)
  • www.bonafides.pl

 • Ceramists Association Forum
  • activity area: interdisciplinary, education
  • activity range: european (Gliwice/Śląsk/Polska)
  • www.s.cuforum.pl

 • Culture Association ASK
  • activity area: film, theater/performative arts, music, dance, visual arts, social activity, public space activity, interdisciplinary, education
  • activity range: regional (województwo śląskie)
  • www.asp-ask.pl

 • Debra Poland
  • activity area: social activity, education, Dzialania pomocowe
  • activity range: domestic (Piekary Śląskie, Katowice/Śląsk/Polska)
  • www.debra-kd.pl

 • Design Silesia
  • activity area: design/architecture, social activity, public space activity, interdisciplinary
  • activity range: regional (województwo śląskie)
  • www.design-silesia.pl

 • Fundation for Silesia
  • activity area: visual arts, animacja kultury
  • activity range: european (Katowice, Śląsk, Polska)
  • www.dlaslaska.pl

 • Institute for Promotion of Social Activity
  • activity area: visual arts, social activity, education
  • activity range: european (woj. śląskie)
  • www.ipas.pl

 • Sektor Art Foundation
  • activity area: theater/performative arts, visual arts, public space activity, education
  • activity range: european (Katowice/ślask/Polska)
  • www.sektor.art.pl

 • Social Culture
  • activity area: visual arts, social activity, public space activity, interdisciplinary
  • activity range: domestic (Polska)

 • Velvet - Foundation to Promote Cultural and Social Activities

 • brak
  • activity area: social activity, interdisciplinary, education, nie dotyczy
  • activity range: european (Polska)
  • brak