free zone / active Europe

Active Europe: Cracow

  • activity area: film, theater/performative arts, music, dance, literature, social activity, public space activity, education, folklor, tradycje regionalne, festiwale artystyczne, promocja odrębności etnicznych - łemkowie
  • activity range: domestic (Jaworki, Szczawnica, Malopolska, Polska)
  • jaworki.pl@op.pl

  • activity area: theater/performative arts, visual arts, social activity, interdisciplinary, education
  • activity range: european (Okręg)
  • www.teatrnowy.com.pl

  • activity area: systematic activity (lobbying - advocacy), interdisciplinary
  • activity range: european (Polska)
  • www.rewitalizacjakultury.pl

  • activity area: education, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
  • activity range: european (TARNÓW/MAŁOPOLSKA/POLSKA)
  • www.tfk.tarnow.pl

 • A Love Supreme Foundation for Art and Education

 • Academic Circle of Cultural Managers of Jagiellonian University "ARTmagedon"

 • Adult Education Association
  • activity area: theater/performative arts, dance, visual arts, social activity, public space activity, education, warsztaty międzykulturowe, międzypokoleniowe
  • activity range: international (Polska,Niemcy,Słowenia, Litwa,)
  • bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=92705

 • Archipelagos of Culture Anthropological Association
  • activity area: visual arts, social activity, interdisciplinary, antropologia kulturowa
  • activity range: domestic (Polska)
  • archipelagikultury.org

 • Associacion "Tygart"
  • activity area: visual arts, social activity, education, psychologia, rozwój osobisty, arteterapia
  • activity range: local (Kraków)
  • www.tygart.pl

 • Association for Multicultural Poland INTERKULTURALNI PL
  • activity area: film, social activity, public space activity, systematic activity (lobbying - advocacy), interdisciplinary
  • activity range: international (Polska)
  • www.interkulturalni.pl

 • Association of Communes and Cities of Malopolska Region
  • activity area: social activity, public space activity, systematic activity (lobbying - advocacy), interdisciplinary, education
  • activity range: european (Małopolska)
  • www.sgpm.krakow.pl

 • Association of Creative Initiatives in the Humanistic Sztruks
  • activity area: theater/performative arts, music, dance, visual arts, interdisciplinary, education, Research and theory of the arts
  • activity range: international (International but we are based in Krakow / Little Poland / Poland)
  • under construction

 • Association over the barriers for people at risk of social exclusion
  • activity area: social activity, public space activity, działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • activity range: european (Polska)
  • www.ponadbarierami.pl

 • Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor CRICOTEKA
  • activity area: theater/performative arts, visual arts, literature, interdisciplinary, dokumentacja
  • activity range: international
  • www.cricoteka.pl

 • Collegium Artium
  • activity area: visual arts, literature, interdisciplinary, education, digitalizacja, badania naukowe w dziedzinie humanistyki
  • activity range: european (Kraków/Małopolska/Polska)
  • www.ca.org.pl

 • Creative industries and Leisure Cluster INRET
  • activity area: design/architecture, film, theater/performative arts, music, dance, visual arts, literature, social activity, public space activity, systematic activity (lobbying - advocacy), interdisciplinary, education, zarządzanie kulturą
  • activity range: european (Polska)
  • www.inret.pl

 • Culture Menagers Association

 • Foundation Institute for Strategic Studies
  • activity area: public space activity, education
  • activity range: international
  • www.iss.krakow.pl

 • Foundation NADwyraz
  • activity area: interdisciplinary, education, ochorna dziedzictwa narodowego
  • activity range: european (ogólnopolski)
  • www.nadwyraz.pl

 • Foundation of Citiziens Edukation "Future and Labor"
  • activity area: social activity, public space activity, interdisciplinary, education, Tworzenie scenariuszy przyszłości pracy, aktualizowanie i definiowanie bezpieczeństwa socjalnego pra
  • activity range: european (Kraków, Małopolska)

 • Foundation of Ludowy Theatre
  • activity area: design/architecture, film, theater/performative arts, music, dance, visual arts, literature, social activity, public space activity, interdisciplinary, education, w pkt 13 zaznaczyłam obszary działania fundacji - moje: design, film, sztuki wizualne, działania spo
  • activity range: international (głównie Nowa Huta Kraków, ale także inne kraje, np. Francja)
  • www.fundacjaludowego.pl

 • Fundacja Liternet

 • Heritage of Carpathian Minorities Association
  • activity area: social activity, education, zachowanie zabytków
  • activity range: european (Zagórz/Podkarpacie/Polska)
  • dmk.witryna.org

 • ICC Foundation
  • activity area: interdisciplinary, education, dziedzictwo
  • activity range: domestic (Polska)

 • Imago Mundi Foundation
  • activity area: visual arts, interdisciplinary, education
  • activity range: international (Kraków, Małopolska, Polska)
  • www.imagomundi.pl

 • Informal Education Association Kulturatka
  • activity area: , portal informacyjny o kulturze
  • activity range: european (małopolska)
  • kulturatka.pl/

 • Jewish Association Czulent
  • activity area: film, literature, social activity, interdisciplinary, education, Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  • activity range: domestic
  • www.czulent.pl

 • Local BEST Group AGH Krakow
  • activity area: social activity, public space activity, education
  • activity range: european
  • www.best.krakow.pl

 • Ludwig van Beethoven Association
  • activity area: music, public space activity, interdisciplinary
  • activity range: european
  • www.beethoven.org.pl

 • Ludwig van Beethoven Association
  • activity area: music, public space activity, interdisciplinary, education
  • activity range: international
  • www.beethoven.org.pl

 • Radio17
  • activity area: design/architecture, film, theater/performative arts, music, dance, visual arts, literature, social activity, public space activity
  • activity range: local (Kraków)
  • www.radio17.pl/

 • Social Initiatives Foundation PLAN C
  • activity area: social activity, public space activity, interdisciplinary, education
  • activity range: european
  • www.fundacjaplanc.pl

 • The Anna Lindh Foundation Poland
  • activity area: social activity, interdisciplinary, education, dialog międzykulturowy
  • activity range: european
  • www.alfpolska.org

 • The Krakow Foundation of Musical Arts
  • activity area: theater/performative arts, music, dance, social activity, interdisciplinary, education, musical
  • activity range: domestic (Kraków, Małopolska, Polska)
  • www.kfsm.pl

 • The Revers Centre for Culture
  • activity area: social activity, systematic activity (lobbying - advocacy), interdisciplinary, education, społeczeństwo informacyjne
  • activity range: european (Europa Środkowa)
  • centrumrevers.org

 • To.pole Association
  • activity area: design/architecture, theater/performative arts, music, dance, visual arts, social activity, public space activity, interdisciplinary, education, ochrona środowiska
  • activity range: international
  • to-pole.org

 • Women Foundation
  • activity area: public space activity, interdisciplinary, education
  • activity range: international (Polska)
  • www.efka.org.pl

 • Women's Space Foundation

 • WyspArt Foundation
  • activity area: design/architecture, visual arts, social activity, interdisciplinary, education
  • activity range: regional (Kraków, małopolska, Polska)
  • www.wyspart.pl

 • association locomotive
  • activity area: film, theater/performative arts, music, dance, visual arts, literature, social activity, education
  • activity range: regional (Rabka-Zdrój i okolice)
  • www.lokomotywa.org

 • radiofonia
  • activity area: music, social activity, interdisciplinary, education, prowadzenie rozgłośni społecznej
  • activity range: international (Radio nadaje w FM w Krakowie, przez internet słuchają go osoby z całej Polski a także spoza niej.)
  • www.radiofonia.fm